NAME

Question types


Start with


Question limit

of 244 available terms

Print test

244 True/False questions

 1. gelovento believe

        

 2. zorgvuldigfortunately

        

 3. gaanequally

        

 4. amperMay

        

 5. vliegento succeed

        

 6. nodig hebbento need

        

 7. aprilApril

        

 8. accepterento forget

        

 9. kijkento complain

        

 10. alleenalone

        

 11. evenequally

        

 12. gevento give

        

 13. gelukkigfortunately

        

 14. kunnento comb

        

 15. stiptto type

        

 16. vertalento leave

        

 17. verliezento lose

        

 18. voorjaarobediently

        

 19. gebruikento sell

        

 20. regelmatigregularly

        

 21. elegantto succeed

        

 22. donderdagSunday

        

 23. reizento travel

        

 24. najaarautumn

        

 25. opzettelijkdeliberately

        

 26. haastigquietly

        

 27. uitleggento explain

        

 28. boosangrily

        

 29. beklagenswaardigpoorly

        

 30. meerweek

        

 31. strakslater

        

 32. om te studerento study

        

 33. nauwelijksbarely

        

 34. vrolijkcheerfully

        

 35. wetento eat

        

 36. zittento break

        

 37. vergetento leave

        

 38. kwetsento hurt

        

 39. vrolijkmerrily

        

 40. bijnato go

        

 41. januariJanuary

        

 42. over een weeka week from now

        

 43. schrijvento write

        

 44. slapento close/shut

        

 45. pijnelijkcheerfully

        

 46. etento live

        

 47. netjesto know

        

 48. paniekerigsadly

        

 49. moedigcourageously

        

 50. veiligfiercely

        

 51. rustigonly

        

 52. preciescruelly

        

 53. aanpassento fit

        

 54. vertellento tell

        

 55. willento spell

        

 56. spellenfast

        

 57. hongerighungrily

        

 58. zorgento worry

        

 59. dwaas/zwakzinningfoolishly

        

 60. zoekento look for

        

 61. uiteindelijkkindly

        

 62. zeggento rain

        

 63. onderwijzento travel

        

 64. uurnow

        

 65. juniJune

        

 66. hoestentomorrow

        

 67. uurlijkmerrily

        

 68. regento take

        

 69. voorzichtigrightfully

        

 70. novemberto take

        

 71. graag/blijgladly

        

 72. augustusAugust

        

 73. eerlijkhonestly

        

 74. zaterdagThursday

        

 75. antwoordenSaturday

        

 76. slecht/slordigjustly

        

 77. jaaroften

        

 78. mysterieusmysteriously

        

 79. gelijkeven

        

 80. inschakelento turn on

        

 81. ruwroughly

        

 82. bestedento budget/spend

        

 83. ziento see

        

 84. maandMarch

        

 85. pratento talk

        

 86. zeldento work

        

 87. secondesecond

        

 88. absoluut/zekerabsolutely

        

 89. autorijdento drive

        

 90. staanto stand

        

 91. maandagMonday

        

 92. bevalligto pay

        

 93. zingento say

        

 94. dagelijksfatally

        

 95. zondagSunday

        

 96. zomerSummer

        

 97. herhaaldelijkeventually

        

 98. treurigsadly

        

 99. jaarlijksoften

        

 100. blindelingsclearly

        

 101. decemberNovember

        

 102. onmiddellijkquite

        

 103. enormenormously

        

 104. minderless

        

 105. nemento give

        

 106. wreedcruelly

        

 107. horento hear

        

 108. levento live

        

 109. bevestigento succeed

        

 110. annulerento try

        

 111. zeldento eat

        

 112. maandelijksquite

        

 113. knapto go

        

 114. septemberSeptember

        

 115. druk/ijverigbusily

        

 116. om te beginnento start/begin

        

 117. klagento complain

        

 118. tellento borrow

        

 119. schoorvoetendreluctantly

        

 120. schitterendto accept

        

 121. slordigbravely

        

 122. drinkento look

        

 123. aan ruikento smell

        

 124. nunow

        

 125. felfar

        

 126. volgende weeknext week

        

 127. spelento play

        

 128. tekento eat

        

 129. jofelmore

        

 130. uitgevento spend

        

 131. terechtto learn

        

 132. kalm/rustigcalmly

        

 133. neerzettento put

        

 134. onhandiggracefully

        

 135. afwerkento finish

        

 136. beleefdseldom

        

 137. in het kortenthusiastically

        

 138. winterto dance

        

 139. lerento take

        

 140. gekmadly

        

 141. korrectcorrectly

        

 142. vragento ask

        

 143. open makento think

        

 144. slagento live

        

 145. snelonly

        

 146. twijfelachtigdoubtfully

        

 147. juliJuly

        

 148. toestaanto allow

        

 149. brekento break

        

 150. sluitento close/shut

        

 151. februariJanuary

        

 152. dodelijkfatally

        

 153. vrijdagFriday

        

 154. luidruchtiggently

        

 155. luisterento listen

        

 156. verleden/vorige weeklast week

        

 157. luiloosely

        

 158. schoon te makento taste

        

 159. denkento think

        

 160. blijhappily

        

 161. voorzichtigquietly

        

 162. brengento drink

        

 163. duidelijkreally

        

 164. vriendelijkkindly

        

 165. betalento pay

        

 166. hebzuchtiggreedily

        

 167. loslazily

        

 168. onbeleefd/lomppolitely

        

 169. zwemmento take

        

 170. morgentomorrow

        

 171. daarnaafterwards

        

 172. moedigboldly

        

 173. irriterendobnoxiously

        

 174. liefdevolfondly

        

 175. trouwto smoke

        

 176. roekeloosto look for

        

 177. gehoorzaamobediently

        

 178. organiserento change

        

 179. smakento succeed

        

 180. enigequally

        

 181. meifiercely

        

 182. onschuldigfortunately

        

 183. irriterendirritably

        

 184. sprekentomorrow

        

 185. altijdlazily

        

 186. typento make/do

        

 187. werkelijkreally

        

 188. moedigbravely

        

 189. kopento hear

        

 190. nieuwsgieriginquisitively

        

 191. enthousiastenthusiastically

        

 192. hebbento have

        

 193. verlatento forget

        

 194. lezento read

        

 195. eeuwcentury

        

 196. maartoften

        

 197. rennento think

        

 198. uitschakelento turn off

        

 199. kammento comb

        

 200. vaakweek

        

 201. minuutfast

        

 202. makento make/do

        

 203. rokento hear

        

 204. proberento rain

        

 205. herfstperfectly

        

 206. sterfelijkmortally

        

 207. snijdento look

        

 208. woensdagWednesday

        

 209. zenuwachtiggreedily

        

 210. vallento fall

        

 211. kwaad aardigafterwards

        

 212. veranderento change

        

 213. rechtvaardigjustly

        

 214. uitdagendto complain

        

 215. krachtigpowerfully

        

 216. gisterenyesterday

        

 217. tekenento run

        

 218. vermadly

        

 219. wakker wordento drive

        

 220. begrijpento understand

        

 221. dansento dance

        

 222. nooitfaithfully

        

 223. sturento send

        

 224. tamelijkquite

        

 225. per ongeluk, niet expressaccidentally

        

 226. gespannen/angstigto run

        

 227. verkopento think

        

 228. snelquickly

        

 229. lenteto run

        

 230. bekijkento understand

        

 231. vullento fill

        

 232. trotsboastfully

        

 233. oktoberOctober

        

 234. lenento think

        

 235. meestalto allow

        

 236. wachtento talk

        

 237. weekoften

        

 238. dagfiercely

        

 239. dinsdagTuesday

        

 240. werkento work

        

 241. bijnapretty

        

 242. vandaagFriday

        

 243. gemakkelijkeasily

        

 244. perfectto work