Finnish flashcards |
Create a new class

Create a new folder

Create a new class

Your School

Share this set

New

This is a Free Service provided by Why Fund Inc. (a 501 C3 NonProfit) We thank you for your donation!


(1. Click on the course Study Set you wish to learn.) (2. If you wish you can click on "Print" and print the test page.) (3. When you want to take a test...click on anyone of the tests for that Study Set.) (4. Click on "Check Answers" and it will score your test and correct your answers.) (5. You can take all the tests as many times as you choose until you get an "A"!) (6. Automated college courses created from lecture notes, class exams, text books, reading materials from many colleges and universities.)

<

Learn efficiently and remember over time.

Start Long-Term Learning

Get personalized study reminders at intervals optimized for better retention.
Track your progress on this set by creating a folder
Or add to an existing folder

Add this set to a folder

 • Sana, sanasto, sanakirja

  word, vocabulary, dictionary

  kirja, kirjasto, tietosanakirjo

  book, library, encyclopedia

  puhelin, matkapuhelin, tietokone

  phone, mobile phone, computer

  autossa, autossani, autoissa

  in a/the car, in my car, in (the) cars

  sähkö, sähke

  electricity, telegram

  ravintola, yliopisto, asema

  restaurant, university, station

  seis, helppo, selvä, kyllä, anteeksi

  stop, easy, okay, yes, sorry

  tuli, tuuli, tulli

  fire, wind, customs office

  tapan, tapaan

  I kill, I meet

  mato, matto

  worm, carpet

  kiettö, kiettössä

  kitchen, in a kitchen

  puhutko, kysytkö

  do you speak? do you ask?

  Minä valitan hänestä

  I complain about him/her

  Minä välitän hänestä

  I care for him/her

  Minä näin hänet

  I saw him/her

  Minä nain hänet

  I married him/her

  kirjahylly, kirjahylyssä, kirjakauppa, kirjakauppassa

  bookshelf, in the bookshelf, bookshop, in the bookshop

  etunimi, sukunimi

  first name, last name

  Ulkona tuule

  Outside, the wind is blowing

  Minä tykään tästä

  I like this

  hyvä tekosyy

  good excuse

  Anteeksi, en tiedä

  Sorry, I don't know

  iso viini, kiitos

  large glass of wine, thank you

  Sinäkö

  Are you?

  Hyi kuinka kauhea!

  How awful!

  Koska olen köyhä

  Because I am poor

  Rakkaus on sokea

  Love is blind

  hän sanoi

  he/she said

  old joke

  vanha vitsi

  en siedä tätä!

  I can't stand this!

  kaupunki

  town

  tammikuu, helmikuu, maaliskuu, huhtikuu

  January, February, March, April

  toukokuu, kesäkuu, heinäkuu, elokuu

  May, June, July, August

  syyskuu, lokakuu, marraskuu, joulukuu

  September, October, November, December

  vedä, työnnä

  pull, push

  avoinna, auki

  open

  arkisin (ark.)

  on weekdays

  kassa, vuoronumero

  cash desk, queue number

  ale, myydään

  sale, on sale

  apua! varo! heti! nyt!

  help! watch out! at once/immediately! now!

  hissi, rullaportaat, varatie

  elevator, escalator, emergency exit

  ulos, sisään/sisäänkäynti

  exit(out), entrance

  rikki, epäkunnossa

  broken, out of order

  täynnä, loppuunmyyty

  full, sold out

  varattu, vapaa

  occupied/reserved, free/vacant

  Minä en ymmärrä

  I don't undestand

  Puhutko englantia?

  Do you speak English?

  musta, valkoinen, ruskea, oranssi, pinkki, liila, violetti

  black, white, brown, orange, pink, lilac, violet

  Hetkinen

  One moment, please

  tänään, huomenna, ylihuomenna, eilen, toissapäivänä

  today, tomorrow, the day after tomorrow, yesterday, the day before yesterday

  näkemiin, hei hei,

  good bye

  nähdään, voi hyvin, sinä myös

  see you, take care, you too

  kiitos, ei kestä

  thank you, you're welcome

  olkaa hyvä

  here you are

  saanko kysyä jotakin?

  may I ask you something?

  ole hyvä

  please do/go ahead

  tuo, tuossa, tämä, tässä

  that, there (in there), this, here (in here)

  Kuinka vanha sinä olet?

  How old are you?

  tavata, esitellä

  to meet, to introduce

  ystävä, kaveri, tyttöystävä, poikaystävä, työkaveri, kollega

  friend, girlfriend, boyfriend, workmate, colleague

  tohtori, professori, opiskelija, opettaja,

  doctor, professor, student, teacher

  tarjolija, kauppias, myyjä,

  waiter/waitress, shop keeper, sales assistant

  sihteeri, lääkäri

  secretary, medical doctor/physician

  koulu, orkesteri, sairaala, työ

  school, ochestra, hospital, work/job

  Mikä?

  What?

  puhelinnumero, osoite

  telephone number, address

  paras

  best

  perhe, vaimo, mies, lapsi

  family, wife,husband/man, child

  poika, tytär, tyttö

  boy/son, daughter, girl/daughter

  äiti, isä, sisko, veli

  mother, father, sister, brother

  minkämaalainen? mistä

  What nationality? where from?

  kansalaisuus

  nationality/citizenship

  ulkomaalainen

  foreigner

  maa, maanosa

  country, continent

  koti, olla kotoisin

  home, to come from

  pääkaupunki, kylä

  capital (city), village

  pohjoinen, länsi, itä

  north, west, east

  entä? ja, vähän

  what about? and, a little

  äidinkieli

  mother tongue

  tietysti, mutta, myös, hyvin

  naturally/of course, but, also/too, well

  puhua, ostaa, sanoa

  to speak, to buy, to say

  suljettu, kiini

  closed

  Pieni hetki

  just a minute

  johtaja, lehtimies, lakimies

  manager/boss/director, journalist, lawyer

  Please allow access to your computer’s microphone to use Voice Recording.

  Having trouble? Click here for help.

  We can’t access your microphone!

  Click the icon above to update your browser permissions above and try again

  Example:

  Reload the page to try again!

  Reload

  Press Cmd-0 to reset your zoom

  Press Ctrl-0 to reset your zoom

  It looks like your browser might be zoomed in or out. Your browser needs to be zoomed to a normal size to record audio.

  Please upgrade Flash or install Chrome
  to use Voice Recording.

  For more help, see our troubleshooting page.

  Your microphone is muted

  For help fixing this issue, see this FAQ.

  Star this term

  You can study starred terms together

  NEW! Voice Recording

  This is a Plus feature

  Create Study Set
  Powered by Quizlet.com