NAME

Question types


Start with


Question limit

of 26 available terms

Print test

26 Matching questions

 1. 12
 2. 19
 3. 0
 4. 20
 5. 3
 6. 5
 7. 1000
 8. 15
 9. 7
 10. 13
 11. 4
 12. 100
 13. 121
 14. 10
 15. 14
 16. 18
 17. 8
 18. 16
 19. 21
 20. 2
 21. 9
 22. 1219
 23. 11
 24. 6
 25. 1
 26. 17
 1. a Seitsemäntoista
 2. b Kaksi
 3. c Viisi
 4. d Yksi
 5. e Tuhatkaksisataayhdeksäntoista
 6. f Yhdeksäntoista
 7. g Tuhat
 8. h Neljä
 9. i Kuusi
 10. j Yhdeksän
 11. k Viisitoista
 12. l Neljätoista
 13. m Seitsemän
 14. n Satakaksikymmentäyksi
 15. o kaksikymmentäyksi
 16. p kaksikymmentä
 17. q Nolla
 18. r Yksitoista
 19. s Kolme
 20. t Kaksitoista
 21. u Kymmenen
 22. v Kuusitoista
 23. w Sata
 24. x Kahdeksantoista
 25. y Kolmetoista
 26. z Kahdeksan