NAME

Question types


Start with


Question limit

of 77 available terms
(1 exact duplicate found)

Print test

77 True/False questions

 1. katsoato regret

        

 2. to followto come

        

 3. käyttääto find

        

 4. pilkatato mock

        

 5. uidato drink

        

 6. tullato come

        

 7. lentääto find

        

 8. tahtoato will

        

 9. ajaato drive

        

 10. unelmoidato be able/allowed to

        

 11. vastatato meet

        

 12. oaetato flee

        

 13. saadato get

        

 14. odottaato wait

        

 15. nukkuato speak

        

 16. heittääto throw

        

 17. leikkiäto fly

        

 18. ottaato lead

        

 19. ikävöidäto visit

        

 20. ajatellato drive

        

 21. johtaato lead

        

 22. päättääto decide

        

 23. kertoato look

        

 24. seisoato stand

        

 25. mydääto rest

        

 26. valitato choose

        

 27. antaato drive

        

 28. kysyato ask

        

 29. syödäto eat

        

 30. halutato choose

        

 31. laulaato hear

        

 32. piirtääto draw

        

 33. vihatato choose

        

 34. osatato know (how to)

        

 35. tehdäto see

        

 36. tutustuato get to know (a person)

        

 37. rakastaato tell

        

 38. tuodato bring

        

 39. istuato sit

        

 40. katuato look

        

 41. levätäto know

        

 42. ostaato take

        

 43. puhuato speak

        

 44. maksaato look

        

 45. mennäto go

        

 46. tarvitato offer

        

 47. uskoato believe in

        

 48. selittääto explain

        

 49. kävelläto visit

        

 50. soittaato call (or play instrument)

        

 51. juostato drink

        

 52. etsiäto search

        

 53. kuullato hear

        

 54. menettääto go

        

 55. kadotato flee

        

 56. miettiäto search

        

 57. unohtaato lead

        

 58. nauttiato laugh

        

 59. muistaato buy

        

 60. tarjotato offer

        

 61. naurraato laugh

        

 62. ymmärtääto understand

        

 63. ollato be

        

 64. kuunnellato think

        

 65. tietääto know

        

 66. voidato swim

        

 67. jäädäto visit

        

 68. juodato drink

        

 69. käydäto visit

        

 70. sanoato get

        

 71. hyppiäto jump

        

 72. oaetato forbid

        

 73. nähdäto see

        

 74. tavatato forbid

        

 75. pestäto wash

        

 76. oppiato know (how to)

        

 77. löytääto know