NAME

Question types


Start with


Question limit

of 151 available terms

Print test

151 Matching questions

 1. 1
 2. 12
 3. 1000th
 4. 2nd
 5. 18th
 6. 40
 7. 98
 8. 8
 9. 80th
 10. 60th
 11. 202
 12. 31
 13. 37
 14. 11th
 15. 9th
 16. 64
 17. 78
 18. 46
 19. 19
 20. 2000nd
 21. 88
 22. 68
 23. 50th
 24. 71
 25. 2
 26. 10
 27. 23
 28. 34
 29. 1st
 30. 97
 31. 21st
 32. 70th
 33. 26
 34. 19th
 35. 47
 36. 96
 37. 100
 38. 10th
 39. 4
 40. 56
 41. 80
 42. 16th
 43. 84
 44. 85
 45. 90th
 46. 2101
 47. 6
 48. 41st
 49. 43
 50. 17
 51. 60
 52. 41
 53. 28
 54. 31st
 55. 25
 56. 3rd
 57. 55
 58. 5
 59. 61st
 60. 17th
 61. 33
 62. 51st
 63. 101
 64. 18
 65. 7
 66. 81st
 67. 21
 68. 40th
 69. 65
 70. 5th
 71. 3
 72. 15
 73. 53
 74. 66
 75. 29
 76. 0
 77. 63
 78. 32
 79. 1000
 80. 87
 81. 76
 82. 39
 83. 200
 84. 12th
 85. 49
 86. 30
 87. 11
 88. 67
 89. 100th
 90. 44
 91. 73
 92. 54
 93. 13
 94. 24
 95. 201
 96. 69
 97. 22
 98. 93
 99. 57
 100. 1101
 101. 6th
 102. 1,000,000th
 103. 42
 104. 9
 105. 91
 106. 14th
 107. 48
 108. 74
 109. 70
 110. 35
 111. 59
 112. 102
 113. 2000
 114. 94
 115. 89
 116. 91st
 117. 79
 118. 4th
 119. 38
 120. 81nd
 121. 99
 122. 14
 123. 71st
 124. 30th
 125. 13th
 126. 75
 127. 61
 128. 45
 129. 52
 130. 95
 131. 72
 132. 92
 133. 16
 134. 1001
 135. 15th
 136. 27
 137. 90
 138. 58
 139. 8th
 140. 62
 141. 77
 142. 81
 143. 20
 144. 36
 145. 50
 146. 82
 147. 83
 148. 51
 149. 86
 150. 20th
 151. 7th
 1. a Venteyen
 2. b Trantwit
 3. c Senkannsis
 4. d Dizwityèm
 5. e Katreven de
 6. f Katreven
 7. g Venntwa
 8. h Venteyinyèm
 9. i Katrevenyinyèm
 10. j Disètyèm
 11. k Trannsis
 12. l Karannde
 13. m Katriyèm
 14. n Katreven kenz
 15. o Katreven onz
 16. p Swasant diznèf
 17. q Tranteyinyèm
 18. r Trantyèm
 19. s Swasant onz
 20. t Kenzyèm
 21. u Zewo
 22. v Twa
 23. w Trannde
 24. x Krannsenk
 25. y Diznèf
 26. z Trèz
 27. aa Trannsèt
 28. ab Katreven en
 29. ac Dizwit
 30. ad Trannkat
 31. ae Swasant sèz
 32. af Swasant disèt
 33. ag Senkyèm
 34. ah Kat
 35. ai Swasannonzyèm
 36. aj Katreventyèm
 37. ak Swasant trèz
 38. al Ventyèm
 39. am Senkanteyinyèm
 40. an Swasant dizwit
 41. ao Douz
 42. ap Swasannkat
 43. aq De san en
 44. ar Katreven diznèf
 45. as Diznèvyèm
 46. at Katreven twa
 47. au Ventwit
 48. av San
 49. aw Katòzyèm
 50. ax Katreven senk
 51. ay Krannsèt
 52. az Swasantwit
 53. ba Ven
 54. bb Krantwit
 55. bc Mil san en
 56. bd Sizyèm
 57. be Swasannde
 58. bf Krannkat
 59. bg Katreven sèt
 60. bh Vennkat
 61. bi Mil
 62. bj Kenz
 63. bk Krantnèf
 64. bl Trant
 65. bm Onz
 66. bn Karanteyen
 67. bo Nèf
 68. bp Swasanndizyèm
 69. bq Trannsenk
 70. br Vennsèt
 71. bs Vennde
 72. bt Onzyèm
 73. bu Nèvyèm
 74. bv Douzyèm
 75. bw Uityèm
 76. bx Dizyèm
 77. by Swasannsenk
 78. bz Sèt
 79. ca Karanteyinyèm
 80. cb Milyèm
 81. cc Katreven sèz
 82. cd De mil san en
 83. ce En milyònyèm
 84. cf Swasantyèm
 85. cg De
 86. ch Vennsenk
 87. ci En
 88. cj Karant
 89. ck Mil en
 90. cl Senkantyèm
 91. cm Senkannsèt
 92. cn Sètyèm
 93. co Sis
 94. cp Katòz
 95. cq Tranteyen
 96. cr Disèt
 97. cs Katrevendizyèm
 98. ct Santyèm
 99. cu Swasannsèt
 100. cv Swasanndis
 101. cw Ventnèf
 102. cx Sèzyèm
 103. cy Katreven katòz
 104. cz Senkannkat
 105. da Karantyèm
 106. db Katrevendezyèm
 107. dc Katreven trèz
 108. dd Krannsis
 109. de De san de
 110. df Swasant katòz
 111. dg Katreven sis
 112. dh Senkant
 113. di Trèzyèm
 114. dj Trantnèf
 115. dk Swasant kenz
 116. dl Swasannsis
 117. dm Katreven nèf
 118. dn Swasantnèf
 119. do Katreven dizwit
 120. dp Katreven douz
 121. dq Kranntwa
 122. dr Senkantwit
 123. ds De milyèm
 124. dt Premye
 125. du Senk
 126. dv Swasanteyinyèm
 127. dw Swasanntwa
 128. dx Senkannde
 129. dy Swasant
 130. dz Uit
 131. ea San de
 132. eb San en
 133. ec De san
 134. ed Sèz
 135. ee Katreven uit
 136. ef Senkannsenk
 137. eg Twazyèm
 138. eh Vennsis
 139. ei Katreven dis
 140. ej Swasant douz
 141. ek Katreven disèt
 142. el Swasanteyen
 143. em Dezyèm
 144. en Senkantnèf
 145. eo Katreven kat
 146. ep Dis
 147. eq De mil
 148. er Katrevenonzyèm
 149. es Tranntwa
 150. et Senkanteyen
 151. eu Senkanntwa