NAME

Question types


Start with


Question limit

of 101 available terms
(193 exact duplicates found)

Print test

101 Matching questions

 1. To testify
 2. To separate
 3. World
 4. Responsibility
 5. Laying on of hands
 6. Pain
 7. To live
 8. Blessing
 9. Price
 10. To submit
 11. Eve
 12. To achieve/obtain
 13. Death
 14. Flesh
 15. Garden
 16. Faith
 17. Forgiveness
 18. To bleed
 19. Perfect
 20. To keep
 21. Trial
 22. To suffer
 23. To ask for something
 24. Repentance
 25. Resurrection
 26. Immortal
 27. Atonement
 28. Wicked
 29. Clean
 30. Life
 31. To rely on
 32. Heavy
 33. The Fall
 34. Responsible
 35. Triumph
 36. To crucify
 37. To judge
 38. Promised (adjective)
 39. To reunite
 40. To promise
 41. To become
 42. Burden
 43. Father
 44. Adam
 45. To follow
 46. Spirit
 47. Savior
 48. To endure
 49. Body
 50. Mercy
 51. To forgive
 52. To support
 53. To Accept
 54. Power
 55. Suffering
 56. Prophet
 57. Sin
 58. Redeemer
 59. To continue
 60. To organize
 61. To die
 62. To give in
 63. To guarantee
 64. To pay
 65. To choose
 66. Willing
 67. To begin
 68. Pore
 69. Grace
 70. Obedient
 71. Gift (spiritual)
 72. Eternally
 73. Baptism
 74. Gethsemane
 75. Love
 76. To repent
 77. Worthy
 78. To overcome
 79. Immersion
 80. Son
 81. To end
 82. To send
 83. End
 84. To receive
 85. Humility
 86. Disease
 87. Joy
 88. Baptized
 89. The Holy Ghost
 90. Will
 91. To return
 92. Physical
 93. Commandment
 94. Peace
 95. To hate
 96. Cross
 97. Sacrifice
 98. Bone
 99. To Appear
 100. Temptation
 101. Obstacle
 1. a Kontinye
 2. b Èv
 3. c Mouri
 4. d Imòtèl
 5. e Chay
 6. f Sen
 7. g Rezirèksyon
 8. h Pri
 9. i Triyonf
 10. j Imèsyon
 11. k Pafè
 12. l Lespri
 13. m Parèt
 14. n Pwòp
 15. o Sovè
 16. p Soufri
 17. q Maladi
 18. r Jije
 19. s Padone
 20. t Chè
 21. u Redanmtè
 22. v Benediksyon
 23. w Responsabilite
 24. x Aksepte
 25. y Jwa
 26. z Swiv
 27. aa Pouvwa
 28. ab Sentespri
 29. ac Lafwa
 30. ad Soufrans
 31. ae Jetsemani
 32. af Volonte
 33. ag Obstak
 34. ah Fini
 35. ai Simonte
 36. aj Senyen
 37. ak Temwaye
 38. al Reyini
 39. am Batèm
 40. an Repantans
 41. ao Lapè
 42. ap Tantasyon
 43. aq Depann sou
 44. ar Mizèrikòd
 45. as Eprèv
 46. at Enpozisyon de men
 47. au Mande
 48. av Jwenn
 49. aw Komanse
 50. ax Pwomèt
 51. ay Rayi
 52. az Pwomiz
 53. ba Chwazi
 54. bb Mechan
 55. bc Papa
 56. bd Etènèlman
 57. be Òganize
 58. bf Adan
 59. bg Kenbe
 60. bh Don
 61. bi Separe
 62. bj Retounen
 63. bk Pwofèt
 64. bl Sakrifis
 65. bm Lafen
 66. bn
 67. bo Vin
 68. bp Sipòte
 69. bq Mond
 70. br Imilite
 71. bs Pitit Gason
 72. bt Fizik
 73. bu Voye
 74. bv Chit la
 75. bw Gras
 76. bx Soumèt
 77. by Repanti
 78. bz Ekspyasyon
 79. ca
 80. cb Obeyisan
 81. cc Kwa
 82. cd Peche
 83. ce Pèsevere
 84. cf Lanmou
 85. cg Lou
 86. ch Zo
 87. ci Krisifye
 88. cj Garanti
 89. ck Padon
 90. cl Viv
 91. cm Lanmò
 92. cn Dispoze
 93. co Jaden
 94. cp Responsab
 95. cq Doulè
 96. cr Kòmandman
 97. cs Batize
 98. ct Peye
 99. cu Resevwa
 100. cv Lage bay
 101. cw Lavi