NAME

Question types


Start with


Question limit

of 23 available terms

Print test

23 Matching questions

 1. Man talks, God acts.
 2. The grass is always greener on the other side.
 3. Every little drop counts.
 4. Money is everything.
 5. Know thyself.
 6. Hearing is one thing, understanding is another.
 7. Everyone deserves to be treated as a human being.
 8. Creole (as opposed to French) means straight, honest talk.
 9. Fancy talk doesn't mean brains.
 10. After one sorrow, more sorrows. If it's not one thing, it's another. There's more than meets the eye.
 11. Can't live with 'em, can't live without 'em.
 12. You get what you pay for.
 13. Everything takes time.
 14. Charity has its rewards.
 15. Sitting around won't get you anywhere.
 16. After the excitement is over, life can be a drag.
 17. A beautiful woman means trouble.
 18. No work gets done on an empty stomach. You get out what you put in.
 19. In avoiding one thing, we fall into something worse.
 20. There's more than right one way.
 21. Looks are deceiving.
 22. We can never recapture the past.
 23. What goes around, comes around.
 1. a Tande pa di konprann pou sa.
 2. b Lè ou krache* an lè, li tonbe sou nen ou.
 3. c Pale franse pa di lespri pou sa.
 4. d Nanpwen* kòb, nanpwen manje.
 5. e Po tè pa goumen* ak po fè.
 6. f Sak vid pa kanpe.
 7. g Tout moun se moun.
 8. h Tan ale, li pa tounen.
 9. i Prese bon, dousman bon.
 10. j Milat pòv se nèg, nèg rich se milat.
 11. k Kouri lapli, tonbe larivyè.
 12. l Bèl fanm, bèl malè.
 13. m Piti piti zwazo fè nich* li.
 14. n CHITA PA BAY.
 15. o Apre dans, tanbou* toujou lou.
 16. p Nèg di san fè, Bondye fè san di.
 17. q Pise marengwen ogmante larivyè.
 18. r Kreyòl pale, kreyòl konprann.
 19. s Lanne pase toujou pi bon.
 20. t Si ou bay pòv, se Bondye ou prete.
 21. u Anpil bèl bagay anmè*.
 22. v Dèyè mòn, gen mòn.
 23. w Fanm se zanj, fanm se denmon.