NAME

Question types


Start with


Question limit

of 23 available terms

Print test

23 True/False questions

 1. Lanne pase toujou pi bon.There's more than right one way.

        

 2. Tout moun se moun.After one sorrow, more sorrows. If it's not one thing, it's another. There's more than meets the eye.

        

 3. Bèl fanm, bèl malè.After one sorrow, more sorrows. If it's not one thing, it's another. There's more than meets the eye.

        

 4. Po tè pa goumen* ak po fè.Know thyself.

        

 5. Apre dans, tanbou* toujou lou.After the excitement is over, life can be a drag.

        

 6. Anpil bèl bagay anmè*.A beautiful woman means trouble.

        

 7. Lè ou krache* an lè, li tonbe sou nen ou.What goes around, comes around.

        

 8. Pale franse pa di lespri pou sa.Fancy talk doesn't mean brains.

        

 9. Tande pa di konprann pou sa.Fancy talk doesn't mean brains.

        

 10. Kreyòl pale, kreyòl konprann.A beautiful woman means trouble.

        

 11. Si ou bay pòv, se Bondye ou prete.Charity has its rewards.

        

 12. Piti piti zwazo fè nich* li.No work gets done on an empty stomach. You get out what you put in.

        

 13. Dèyè mòn, gen mòn.After one sorrow, more sorrows. If it's not one thing, it's another. There's more than meets the eye.

        

 14. CHITA PA BAY.Sitting around won't get you anywhere.

        

 15. Kouri lapli, tonbe larivyè.Every little drop counts.

        

 16. Prese bon, dousman bon.The grass is always greener on the other side.

        

 17. Nanpwen* kòb, nanpwen manje.You get what you pay for.

        

 18. Sak vid pa kanpe.No work gets done on an empty stomach. You get out what you put in.

        

 19. Pise marengwen ogmante larivyè.In avoiding one thing, we fall into something worse.

        

 20. Nèg di san fè, Bondye fè san di.Charity has its rewards.

        

 21. Tan ale, li pa tounen.We can never recapture the past.

        

 22. Milat pòv se nèg, nèg rich se milat.Money is everything.

        

 23. Fanm se zanj, fanm se denmon.Can't live with 'em, can't live without 'em.