NAME

Question types


Start with


Question limit

of 183 available terms
(3 exact duplicates found)

Print test

183 True/False questions

 1. AtoureTo surround

        

 2. DesanBed

        

 3. Kij an ou rele?What is your name?

        

 4. Eskize mwenExcuse me

        

 5. Kote ou rete?What is your name?

        

 6. Maten anThis morning

        

 7. PreskeThank you

        

 8. Mwen pa konprannI don't understand

        

 9. WoujWe, us, you plural

        

 10. Atansyon!How much/ How many?

        

 11. Kisa ou vle?What are you doing?

        

 12. Mwen regret saI am sorry

        

 13. PlimPen

        

 14. KebannTo give

        

 15. Piti pitiI'll be right back

        

 16. FoseTo coerce, force

        

 17. TraduiTo translate

        

 18. Ki kote twalet laWhere did he go?

        

 19. N'ap bouleHow old are you?

        

 20. Poukisa?Why?

        

 21. NouYou, yours

        

 22. Mwen renmen'wI love you

        

 23. SeBlue

        

 24. Kile li ye?Is it good?

        

 25. FreTo coerce, force

        

 26. NwaWe, us, you plural

        

 27. Eske ou ka ede nou, souple?Can you help us, please?

        

 28. AnyenTo smoke

        

 29. Kilaj ou?How old are you?

        

 30. Sake paseWhat's happening?

        

 31. KanpeTo stand up

        

 32. Kote nou ye?Where are you?

        

 33. Tout bagay anfom?Is everything okay?

        

 34. Nou beswen yon dokte mis touswitCan you help us, please?

        

 35. Pa genyen!How much/ How many?

        

 36. FrapeTo hit

        

 37. Kisa?What?

        

 38. MadiTuesday

        

 39. Mwen pa genyenI don't have any

        

 40. Ban pemiA lot

        

 41. KoupeTo cut

        

 42. VetGreen

        

 43. BleBlue

        

 44. RanfoseTo coerce, force

        

 45. kisa ou bezouen?What do you want?

        

 46. JonTo give

        

 47. ConsoleTo fall

        

 48. AnwoUp

        

 49. ObeyiTo obey

        

 50. Ki gen ou ye?How's it going?

        

 51. Rete TrankilThis morning

        

 52. NanI, mine, me

        

 53. JodiaThursday

        

 54. Gen...Thursday

        

 55. LendiSaturday

        

 56. Kij an yo rele sa an kreyol?How do you say...in creole?

        

 57. Ou kouTo lie down

        

 58. Sa k'genyen?Is there any...?

        

 59. RepaMealtime

        

 60. Pa gen paGive it to me

        

 61. Two cheTo kill

        

 62. ManjeTo eat

        

 63. Mwen ta vle aprend pale kreyolI want to learn to speak Creole

        

 64. FimenTo smoke

        

 65. Kisa ki rive ou?What happened to you?

        

 66. Mwen pa two byenI am sorry

        

 67. Ale, praleYou are welcome

        

 68. Fe-konfyansNow

        

 69. Ban mwen novelle ou?What happened to you?

        

 70. MekrediWednesday

        

 71. Kote Ii ou fe mal?Where does it hurt?

        

 72. GenyenTo have

        

 73. Eske ou gen...?Do you sell...?

        

 74. Nou ap chache...We are searching for...

        

 75. Eske ou bezouen ede?Do you sell...?

        

 76. MantiSaturday

        

 77. Ki moun isit ki pale angle?What are you doing there?

        

 78. Eske ou ka di mwen...?Have you seen?

        

 79. Mwen grangouI'm hungry

        

 80. Pa fe sa!Not too bad

        

 81. KacheTo hide

        

 82. Konben?Under

        

 83. Kote lopital la?Where did he go?

        

 84. TannTuesday

        

 85. ChitaTo sit

        

 86. FatraTo stand up

        

 87. VandrediThursday

        

 88. Mwen pito...I'm okay

        

 89. BanTo drink

        

 90. MontreTo show

        

 91. DemenTo get up

        

 92. OnleTo fall

        

 93. Mete aboBed

        

 94. GloTo scream or shout

        

 95. Ou fe saThis evening

        

 96. TranspeTo hit

        

 97. FiniTo finish

        

 98. AtakeTo attack

        

 99. Fe-apelTo name or call

        

 100. SedeTo give up or surrender

        

 101. Kisa ou ta vle?What would you like?

        

 102. BasTo Wait

        

 103. Ou vle manje?Do you want to eat?

        

 104. Ou vle bwe?Do you want to drink?

        

 105. Prese preseTo name or call

        

 106. LeveTo get up

        

 107. Eske ou ven...?Do you sell...?

        

 108. MesiThank you

        

 109. Kisa pi nou fe?What are you doing?

        

 110. Si mwen ban ou...I'm okay

        

 111. Kwit-manje, fe-manjeWe would like to eat

        

 112. MwenTo drink

        

 113. DimanchTo eat

        

 114. Fe-desenTo draw

        

 115. KouriTo run

        

 116. Kote?Where?

        

 117. Komon ou ye?Where are you?

        

 118. LaveTo wash

        

 119. MeriteYou are welcome

        

 120. Eske ou gen petit?Do you have any children?

        

 121. OuYou, yours

        

 122. NetwayeTrash

        

 123. MouriTo kill

        

 124. Ou konprann?Do you want to eat?

        

 125. JweBig

        

 126. PatiTuesday

        

 127. YeYesterday

        

 128. Ki moun ki la?Who is there?

        

 129. Kijan?How?

        

 130. Pa kounye-a!Not now!

        

 131. OnbasUnder

        

 132. ViniTo finish

        

 133. Pale pi dousmenWhat time is it?

        

 134. BlanTo give

        

 135. Aswe aThis evening

        

 136. TravayTreasure

        

 137. Kounye-aNot now!

        

 138. ToupatouTo leave or depart

        

 139. IiYesterday

        

 140. Nou ta vle manjeWe would like to eat

        

 141. Ki moun?When?

        

 142. Kiles?Where?

        

 143. GwoTo play

        

 144. Kisa ou ap fe la?What would you like?

        

 145. Eske li bon?Who?

        

 146. Dife!Him or his

        

 147. Kisa sa a ye?What must we do?

        

 148. BweWe, us, you plural

        

 149. AnpilHim or his

        

 150. AchteTo buy

        

 151. Kile?To smoke

        

 152. Kisa wop fe?What must we do?

        

 153. PranTo get or receive

        

 154. Kote mwen ka achte...?Where can I buy...?

        

 155. FemenTo close

        

 156. Konben sa kote?How much does it cost?

        

 157. ReteTo stop

        

 158. Eske ou te we...?Have you seen?

        

 159. AnmweBlack

        

 160. KoucheTo kill

        

 161. Pa pi malThis morning

        

 162. TrezoOut

        

 163. JediThursday

        

 164. Kij an yo di... an kreyol?How do you say...in creole?

        

 165. TouyeTo fall

        

 166. TonbeTo fall

        

 167. Pinga!To come

        

 168. DeyoTreasure

        

 169. KriHim or his

        

 170. Pa gen pwoblemNo problem

        

 171. Kite mwen prezante mwenLet me introduce myself

        

 172. SouplePlease

        

 173. Ban mwen saThis evening

        

 174. Separe sa ant nouI'm hungry

        

 175. Ki kote li ale?What time is it?

        

 176. Eske ou pale angle?Do you speak English?

        

 177. Apremidi aThis afternoon

        

 178. Bet-KayPet

        

 179. Eske gen...?There is, there are...

        

 180. DomiTo Rest

        

 181. Mwen laI'm okay

        

 182. SamdiSaturday

        

 183. Mop viniTo come