NAME

Question types


Start with


Question limit

of 151 available terms
(2 exact duplicates found)

Print test

151 True/False questions

 1. li freit's dangerous

        

 2. pa za pastep by step

        

 3. tele-djol, radyo trent deword of mouth

        

 4. men foto ouI couldn't...

        

 5. bel kichoybeautiful things

        

 6. memn gwose, memn sazsame size (like a house), same size (clothing)

        

 7. Pa za pa n'ap pran viktwa.(Today I am thankful that I made it through another day of schooling my kids)

        

 8. mwen abandoneI give up

        

 9. sispan ransewithout concern

        

 10. aprann otan ke ou kapablearn as much as you can

        

 11. si yo pa mete anplasin they don't put in place...

        

 12. se malere mwen yeNo wonder (same as "I don't care")

        

 13. pou kiyes li yewhose is it?

        

 14. li pi renmen'mhold me up

        

 15. enkwayabincredible

        

 16. kore'mhold me up

        

 17. jere lajan oumanage your money

        

 18. chanje rad sou mwenchange my clothes

        

 19. konjeon foot, by foot

        

 20. mete li en kotehere's your pic

        

 21. fe nwido harm (kind of like "deranje")

        

 22. Mwen swete ke ou etabli byentoI hope you recover soon

        

 23. lage li nan prisonleave me alone

        

 24. respekte pwochen ourespect others

        

 25. mwen renmen "lefe ke" ou pale KreyolI hope you recover soon

        

 26. nou pa te janm genyenwe have never had

        

 27. Lap fe'm byenyou're doing well/thriving

        

 28. ah monche!come on, man (conveys persuasive emotion)

        

 29. Kisa ou ta renmen ye nan lavi ou?What would you like to be?

        

 30. bote enteryenickname

        

 31. rakoche telefon nanget off the phone

        

 32. map fe kwaby faith

        

 33. se sa'l te fe ye swait's what he did last night

        

 34. pa mete tet ou ladon't put your head there ("don't go there")

        

 35. 2 heures won/pilcome on, man (conveys persuasive emotion)

        

 36. piti piti na rivetake necessary steps

        

 37. enbenprompt, on time

        

 38. kitem an reposhe's fresh (like bel)

        

 39. nouvel la pral gaye, rime yo gayeinstead of

        

 40. yo fe zafetake it easy

        

 41. mwen pa konvenkI'm not convinced

        

 42. anplas de, olye pou yodon't put your head there ("don't go there")

        

 43. Osito keAs soon as...

        

 44. fe bon revhave good dreams

        

 45. li danjeshe's fresh (like bel)

        

 46. se konsa lavi a yewhose is it?

        

 47. fok nou al voteTo be sick of

        

 48. zafe'm pa bonhold me up

        

 49. Osi lontan ke ou a kondisyon keAs long as...

        

 50. bonn swarehave a good evening

        

 51. fe vitwell...

        

 52. memn otey ("otay")same height

        

 53. Sa pa etone mwenNo wonder (same as "I don't care")

        

 54. mwen renmen "lefe ke" ou konpran mwenget off of me

        

 55. mwen pa ka satisfye bezwen ou yoThank you for reminding me

        

 56. tet li pa dwat/li gen tet choshe's not right, she's crazy

        

 57. map konseye outake it easy

        

 58. pi bel pase jamemore beautiful than ever

        

 59. ke m sere, tristes anpare mmy heart is closed, sadness has seized me

        

 60. fe atansyonbe safe

        

 61. san sousiwithout concern

        

 62. li anfom?does it fit?

        

 63. pandan plis pase 6 edetanchange my clothes

        

 64. map bale ateI'm sweeping the ground

        

 65. nan santbest ever

        

 66. sans sousisense of concern

        

 67. mwen damou ouI love you

        

 68. c'est adorablethat's cute

        

 69. poto mitancentral pillar

        

 70. sa fe (4 bal mwen te tande)rearrange

        

 71. pa kite moun chofe tet oudon't let people anger you

        

 72. gen pou (li gen pou vini aswe a, mwen gen pou ale lavil)luggage may have moved

        

 73. li pran pwadoes it fit?

        

 74. mwen jis leveI just woke up

        

 75. kite tout bagay pesonel deyeleave all personal belongings behind

        

 76. telefon yo dwe fermetelephones must be turned off

        

 77. retire ko ou sou mwenNo wonder (same as "I don't care")

        

 78. sa pa fe sansthat doesn't make sense

        

 79. natif natalstep by step

        

 80. poumon li son boncentral pillar

        

 81. mwen pa pedi lafwaI couldn't...

        

 82. fanm vanyanbrave women

        

 83. ki bagay sa?!what's going on?!

        

 84. Mesi paske ou raple mwen saI hope you recover soon

        

 85. jenn janbest ever

        

 86. kisa ki te jis rive?little by little we arrive

        

 87. respekte nou youn lotrespect others

        

 88. li pito fe komersetake it easy

        

 89. mwen ta rekomande...ke ou jwennI would recommend...that you get/find

        

 90. pote w byenwell...

        

 91. Kijan de manje ou renmen?what just happened?

        

 92. petet ou pa swenye (swen?)maybe you don't care

        

 93. fe atansyonbe careful

        

 94. nan regardsin regards to

        

 95. mwen pa te kaI'm not convinced

        

 96. mwen espere ke ou fe myeI hope you recover soon

        

 97. fok sa chanjethis must change

        

 98. jou offday off (typically used for 1-2 days)

        

 99. se gwo koze!it's wonderful/awesome!

        

 100. meniholiday (more than a few days; more like a week or more), can say "5 jou konje"

        

 101. soti laget out of here

        

 102. eske ou ka kite m antre/sotican you please let me in/out

        

 103. akeyi lakay ouhappens to you/us

        

 104. n'ap litehold me up

        

 105. yo depanse lajan devan deyethey spend money like it's going out of style

        

 106. poze outake it easy

        

 107. a pyeon foot, by foot

        

 108. rakonte yon istwaget off the phone

        

 109. fe koumbeat somebody up

        

 110. pa fot mwennot my fault (literally) OR I didn't mean harm

        

 111. sa nap fete jodi-a?what to celebrate today?

        

 112. pa lafwaprompt, on time

        

 113. lite kont kolerastruggle against cholera

        

 114. gen youn le...have good dreams

        

 115. lopital gratisfree hospital

        

 116. li se diolewhat size? (clothing)

        

 117. sak pase --> n'ap kenbe, n'ap litewe're holding on, we're struggling/fighting

        

 118. fe li pedi(violate someone and make them not a virgin)

        

 119. an deyo/deyo arural or country/outside

        

 120. pa kite'l fe saIt's going to fit me

        

 121. boukannen dloroast water

        

 122. fomidabday off (typically used for 1-2 days)

        

 123. EDH = edem detwi Haitisame size (like a house), same size (clothing)

        

 124. Lou ke ak saTo be sick of

        

 125. nou ta ka bezwen...we might need to...

        

 126. w'ap mennenyou're doing well/thriving

        

 127. ki saz?you must

        

 128. bon janmin the center

        

 129. lagemlet me go

        

 130. a leprompt, on time

        

 131. janmprompt, on time

        

 132. se sal ye, wi?do harm (kind of like "deranje")

        

 133. ranje yon lot janrearrange

        

 134. ap pase ban noulean back (on your back)

        

 135. li delisyeit's delicious

        

 136. ou te sanble tris semen pase, li sanble li pral fe lapliyou looked sad last week, it looks like it's going to rain

        

 137. ou pa ta dwe... (estoke ORS)you should not (store ORS)

        

 138. respekte lotrespect others

        

 139. pran swen nantake care of

        

 140. pran mize nesesetake necessary steps

        

 141. pa kite anyen kraze plan oudon't let him do that

        

 142. malet yo gen dwa te deplasetelephones must be turned off

        

 143. ou dweon foot, by foot

        

 144. kage sou dowithout concern

        

 145. chak le ou fe saevery time you do that

        

 146. anfom kou basbeat somebody up

        

 147. espwa nan fenwastep by step

        

 148. jwye pak, bon fet pakI couldn't...

        

 149. nom jouetnickname

        

 150. respekte tet ourespect others

        

 151. kite kouchetpotty trained