NAME

Question types


Start with


Question limit

of 102 available terms

Print test

98 Matching questions

 1. escape
 2. rape (also noun?)
 3. worry
 4. chase
 5. support, prop up (bel chemiz peyi pou kore pwodiksyon nasyonal)
 6. play drums
 7. grate
 8. blow (more as in breathe)
 9. pardon
 10. to bend, to curve (koub = curve as a noun)
 11. to curse (noun curse = malediksyon)
 12. move (as in making movement)
 13. accuse
 14. chat
 15. smother
 16. ?lean back
 17. introduce
 18. create
 19. stick out your tongue
 20. trade, barter
 21. perish
 22. erase
 23. make a mess, misbehave
 24. take off
 25. spill
 26. peel (fruit), spank, bald
 27. punch
 28. desire to
 29. boil
 30. leak, sink, filter (also leaky)
 31. blow nose
 32. hide
 33. fight (m'ap gwome avew)
 34. to sign (noun sign = siy)
 35. float
 36. string, thread (noun = fil)
 37. add
 38. cuss, scold, swear, speak badly of
 39. to fence (noun = kloti)
 40. spend money
 41. require
 42. bark
 43. stare
 44. soak (as in soaked/wet)
 45. pese zorey ou
 46. inflate
 47. join
 48. crack (noun = fant)
 49. annoy
 50. change places
 51. store (as in, ou pa ta dwe estoke ORS = you should not store ORS)
 52. dig, dig out
 53. cancel
 54. post (poster = afich)
 55. look after
 56. wipe, dry, saw (as in hardware/tools)
 57. directed (I was headed, I directed the, I directed the group)
 58. arm (as in weapons)
 59. invite
 60. register
 61. succeed (to have success)
 62. rot
 63. improve
 64. drag
 65. pay back, give back, return (including in a negative way)
 66. plan
 67. yawn
 68. watch (notice)
 69. increase
 70. negotiate
 71. catch
 72. challenge (as in challenging a vote, etc)
 73. costs
 74. prevent
 75. boast, blow
 76. make fun of
 77. drool
 78. squeeze
 79. tickle
 80. avoid
 81. throw/send
 82. directed (bondye ap dirije afe mwen, paste a pral dirige servis la, dirije mwen a aux cayes)
 83. to match, to correspond
 84. fire
 85. move (locations)
 86. burn
 87. earn money
 88. shred, grate (also shredded)
 89. stir
 90. lean back, slouch down
 91. judge
 92. compare
 93. replace
 94. tease
 95. pull out, uproot, tear out (as in teeth, hair, etc)
 96. welcome, greet
 97. owe
 98. kick
 1. a enskri
 2. b faouche
 3. c fe tonbe, vide
 4. d veye
 5. e prezante
 6. f ogmante
 7. g peri
 8. h chatouyet
 9. i koresponn
 10. j amede
 11. k pouri
 12. l dwe
 13. m file
 14. n atrap, trape
 15. o touche lajan
 16. p bouje
 17. q kadejak
 18. r evite
 19. s trennen
 20. t joure
 21. u gwome
 22. v afiche
 23. w revoke
 24. x di betiz
 25. y tranpe
 26. z flote, ret sou dlo
 27. aa kouri deye
 28. ab jape
 29. ac jije
 30. ad jwe tanbou
 31. ae koube, fe youn koub
 32. af gonfle
 33. ag envite
 34. ah kage
 35. ai fikse
 36. aj deplase
 37. ak chape, chape anba
 38. al fele
 39. am bave
 40. an remet
 41. ao siye
 42. ap kale
 43. aq mouche
 44. ar refe
 45. as kache
 46. at takinen
 47. au chanje plas
 48. av siveye
 49. aw rache
 50. ax siyen
 51. ay fouye
 52. az baye
 53. ba ranplase
 54. bb soufle
 55. bc akeyi
 56. bd koule
 57. be dirige (mwen te direge, mwen te dirige la, mwen te dirije gwoup la)
 58. bf pierce your ear
 59. bg mache, gen sikse
 60. bh depanse lajan
 61. bi enkyete
 62. bj konpare
 63. bk konteste
 64. bl koute
 65. bm lide lang
 66. bn kage sou do
 67. bo ame
 68. bp toufe
 69. bq akize
 70. br peze
 71. bs planifye
 72. bt efase
 73. bu negosye
 74. bv dekole
 75. bw kreye
 76. bx ajoute
 77. by voye/voye jete
 78. bz fe mes
 79. ca griyaj
 80. cb ekzije
 81. cc rantre nan
 82. cd bare
 83. ce anpeche
 84. cf brase
 85. cg boule
 86. ch bay kout pye, voye pye, choute
 87. ci graje
 88. cj kore
 89. ck dirije
 90. cl koze
 91. cm padonnen
 92. cn anvi
 93. co anile
 94. cp bay kout pwent
 95. cq twoke
 96. cr vante
 97. cs bouyi
 98. ct estoke