NAME

Question types


Start with


Question limit

of 100 available terms

Print test

100 Matching questions

 1. pepper (sweet)
 2. beach
 3. seamstress
 4. son-in-law
 5. neck
 6. employee
 7. services
 8. peacock
 9. wisdom teeth (teeth "behind")
 10. bleeding/hemorrhage
 11. garden
 12. yesterday
 13. life
 14. path
 15. a person looking for odd jobs
 16. insurance card
 17. cap
 18. chart/record
 19. chin
 20. jar
 21. birds
 22. time
 23. belly
 24. last night
 25. toys
 26. police
 27. flu
 28. surgeon
 29. bloos pressure
 30. attendant (female)
 31. rope/leash
 32. elevator
 33. report
 34. yuca bread
 35. eyelashes
 36. plate
 37. broccoli
 38. hair
 39. entrance
 40. earlobe
 41. moment
 42. priest
 43. store
 44. glance
 45. strawberries
 46. vacation
 47. revolver
 48. veterinarian
 49. section/ward
 50. sause
 51. taxi
 52. cheek
 53. clinic
 54. grass
 55. knife
 56. eyebrow
 57. tomato
 58. underwear
 59. headache
 60. urine
 61. activity
 62. test (medical)
 63. toes
 64. floor
 65. gun/weapon
 66. alcohol
 67. a fool/dumb person
 68. location/taxi
 69. health food
 70. allergies
 71. fingers
 72. nostril
 73. tools
 74. mouse
 75. microwave
 76. crib
 77. registration
 78. earrings
 79. diarrhea
 80. room
 81. clothing
 82. lawn
 83. computer
 84. symptom
 85. coconut
 86. group
 87. gossip
 88. pharmacy
 89. board
 90. scissors
 91. church
 92. problem
 93. daughter-in-law
 94. one hour
 95. sewing machine
 96. sample
 97. tomorrow
 98. rain
 99. rash/itching
 100. stairway
 1. a taksi
 2. b seksyon
 3. c odinatè
 4. d eskripsyon
 5. e manje an sante
 6. f koudèy
 7. g grip
 8. h zam
 9. i bòfis
 10. j anplwaye
 11. k rad
 12. l jwèt
 13. m maltèt
 14. n zèb
 15. o lokasyon
 16. p pòtay antre
 17. q abòdjò
 18. r kepi
 19. s tansyon
 20. t fèy zòrèy
 21. u vi
 22. v zanno
 23. w bèlfi
 24. x moman
 25. y dwèt
 26. z bwokoli
 27. aa piman (dous)
 28. ab demen
 29. ac veterinè
 30. ad anpenpan
 31. ae tan
 32. af twou nen
 33. ag jòbè
 34. ah asansè
 35. ai plim je
 36. aj polis
 37. ak yèswa
 38. al aktivite
 39. am zwazo
 40. an ponmèt
 41. ao kuto
 42. ap kou
 43. aq gwoup
 44. ar dispansè
 45. as famasi
 46. at manton
 47. au pipi
 48. av machin-a-kous
 49. aw emoraji
 50. ax inèdtan
 51. ay atandan(t)
 52. az
 53. ba frez
 54. bb dosye
 55. bc zòtèy
 56. bd planch
 57. be plaj
 58. bf jaden
 59. bg rapò
 60. bh chirijyen
 61. bi gazon
 62. bj bokal
 63. bk eskalye
 64. bl sòs
 65. bm sentòm
 66. bn tès
 67. bo tomat
 68. bp mikwo-onn
 69. bq vakans
 70. br chemen
 71. bs cheve
 72. bt zouti
 73. bu zen
 74. bv sousi
 75. bw souvètman
 76. bx casava
 77. by sourit
 78. bz sizo
 79. ca lapli
 80. cb alkol
 81. cc pwoblèm
 82. cd
 83. ce legliz
 84. cf kat asirans
 85. cg koutiryèz
 86. ch kòd
 87. ci gratèl
 88. cj magazen
 89. ck vant
 90. cl sèvis
 91. cm kokoye
 92. cn revolvè
 93. co sal
 94. cp dan deye
 95. cq dyare
 96. cr alèji
 97. cs bèso
 98. ct etaj
 99. cu echantiyon
 100. cv plak