NAME

Question types


Start with


Question limit

of 100 available terms

Print test

100 Matching questions

 1. already, dèja
 2. taxi, my stop is here!
  taxi, mon arrêt est ici!
 3. welcome, bienvenue
 4. you want, vous voulez
 5. river,rivière
 6. want, voulez
 7. leave, quit, quitter
 8. do you speak creole?, parlez-vous crèole?
 9. money, l'argent
 10. go away, allez loin
 11. need, besoin
 12. why are you making loud noises in the house?
  pourquoi vous fais bruits fort en l'maison?
 13. aunt, tante
 14. good evening, goodbye, bonsoir
 15. help me! l'aide.
 16. help me!, l'aidez-moi!
 17. grand-father, grand-père
 18. him,he,it,she,her, il,lui,elle
 19. break,broke, casse
 20. good night, bonuit
 21. please!, sil-vous-plaît!
 22. tired, fatigue
 23. leave my business alone!
  laissez-moi affaires!
 24. stop it, arretez
 25. is jean there? , c'est jean?
 26. hold,keep, tenir,garder
 27. they, ils
 28. child,, l'enfants
 29. do you speak english?, parlez-vous anglais?
 30. go, allez
 31. baby, bèbè
 32. can you swim?
  comme-vous nager?
 33. hello,good morning, bonjour, salût
 34. uncle, tonton
 35. make,do, fait
 36. what are you doing?, que vous fais?
 37. whats your name?, comment t'appellez-vous?
 38. where, où
 39. you,or, vous, toi
 40. mister its not safe to plant here, its too flat!
  monsieur il ne coffre au plante ici, il-est trop plate
 41. good afternoon
  bon après-midi
 42. how are you?, comment ça va?
 43. we're going in circles!
  allez-nous en cercle! allez-nous autour!
 44. me,i,my, moi, je
 45. girl, fille
 46. father, père
 47. emergency, urgence.
 48. where do you live?, habitez-vous?
 49. man,homme
 50. hello, i don't think we've met before!
  bonjour, je ne pense pas nous rencontré avant?
 51. do you speak french? parlez-vous français?
 52. where are you going?
  où c'est allez-vous?
 53. whats the time?, que l'temps?
 54. grand-mother, grand-mère
 55. call me! appellez-moi!
 56. give me water,please?
  donne-moi d'leau,sil-vous-plait?
 57. come, venir
 58. them,elles
 59. cannot, unable, ne peut, ne capable pas
 60. woman, femme
 61. fire! feu!
 62. where are you from?, où vous sorti?
 63. child,children,l'enfants
 64. how old are you?, que l'age vous?
 65. hello, allo
 66. officer, officier
 67. no, nope, pas, non
 68. would, serait
 69. do you understand?, comme-vous comprendre?
 70. walk, work,market, marche
 71. take, prendre
 72. all, tout
 73. do you know how to cook fish?
  connais-vous comme au cuit poisson?
 74. child, what are you learning at school because you are failing!
  enfant, que apprendrez-vous au l'ecole parce-que vous sont défaut!
 75. theif,robber,steal, voleur,
 76. can you provide me with the direction?
  comme-vous fourni moi l'direction?
 77. mother, maman
 78. run, courir
 79. where are the police?, où c'est l'police?
 80. can, peut, capable
 81. whats going on?, comment ça va?
 82. was, etait
 83. how much?, combien?
 84. eye, yeux
 85. work, working, worked, travail(travaille)
 86. i want, je voulez
 87. who died?
  qui mort?
 88. where did you fall?
  où avez-vous tombè?
 89. we want, nous voulez
 90. don't look!, ne regardez!
 91. we,our, nous
 92. can you please provide us with your telephone number and address in order for us to get you help?
  comme-vous sil-vous-plaît ,fourni nous vous numero telephone et adresse tellement nous peut l'aidez-vous?
 93. knead, petrir
 94. haitian, haïtien
 95. boy,man, garçon
 96. my friend, why you always ask me for money and when you have it you don't want to pay me back?
  mon ami, pourquoi vous toujours demande moi pour l'argent et quand vous ont, vous ne voulez au paye moi?
 97. its easy, il facile
 98. taxi, downtown please!
  taxi, au centre-ville!
 99. school, l'ecole
 100. hurry save him, he's drowning!
  dèpêcher sauve-il, il noyer!
 1. a souplè!
 2. b koman ou rèle?
 3. c ki kote ou te tonbè?
 4. d bonjou
 5. e taksi! vil-sant.
 6. f fatig
 7. g kite zafè mwen!
 8. h ki kote w'ap ale?
 9. i zanfan
 10. j zanfan, ki w'ap aprann en lekol paske w se echwe!
 11. k ède-mwen!
 12. l yo
 13. m gason
 14. n ki kote ou rète?
 15. o se jan sou genyen?
 16. p gran-manman
 17. q ki kote ou soti?
 18. r fanm
 19. s pa gadè!
 20. t tonton
 21. u ki sa w'ap fè?
 22. v sak pasè?
 23. w matant
 24. x machè
 25. y anmwè!
 26. z ki kote lapolis?
 27. aa timoun
 28. ab gran-pè
 29. ac pa ka
 30. ad vle
 31. ae je
 32. af li
 33. ag rèle-mwen!
 34. ah mwen vle (m' vle)
 35. ai pran
 36. aj tout(tou)
 37. ak mwen, m'
 38. al eske ou naje?
 39. am ka
 40. an y'
 41. ao dèja
 42. ap ofisyè
 43. aq sispann li.
 44. ar eskè ou souplè ban nou ou nimero telefon e adrès telman nou ka jwenn ou ède?
 45. as mezanmi, koman w'ap toujou mande mwen pou lajan e lè gen li ou pa vle pèye mwen?
 46. at konbyen?
 47. au poukisa ou fè bwi fò en lakay-la?
 48. av bon aprèmidi
 49. aw eskè ou pale fransè?
 50. ax vit sove li, li nwaye!
 51. ay kenbe
 52. az fi
 53. ba krazè
 54. bb eskè ou pale krèyol?
 55. bc te (t')
 56. bd pè (papa)
 57. be eskè ou pale anglè?
 58. bf lekol
 59. bg byenveni
 60. bh bezwen
 61. bi difè!
 62. bj ban mwen dlo, souplè?
 63. bk li fasil
 64. bl lajan
 65. bm ki lè li yè?
 66. bn kitè
 67. bo bèbè
 68. bp ka ou ba'm direksyon? ka ou founi mwen la direksyon?
 69. bq bonwi
 70. br mase
 71. bs ki moun mò?
 72. bt koman ou yè?
 73. bu ale lwen
 74. bv ayisyen
 75. bw pa
 76. bx ou konprann?
 77. by kote
 78. bz alo, mwen pa panse nou rankontré anvan!
 79. ca volè
 80. cb nou
 81. cc n'ap ale en serk! nou ale otou!
 82. cd
 83. ce travay
 84. cf nonm
 85. cg kouri
 86. ch ki laj ou?
 87. ci alo
 88. cj ale
 89. ck vini
 90. cl nou vle
 91. cm misyè, ou pa ka wè sa w'ap pa ka plantè isit ,paske li twop plat!
 92. cn rivyè
 93. co ijans
 94. cp bonswa
 95. cq ou vle ( w vle)
 96. cr ou(w)
 97. cs taksi! sispann mwen isit!
 98. ct dwè
 99. cu manman(mama)
 100. cv eskè w konnen koman a kwi pwason?