NAME

Question types


Start with


Question limit

of 165 available terms

Print test

165 True/False questions

 1. Kaikamahine
  Daughter

        

 2. Kopa
  soap

        

 3. Papa Holoi Lole
  Washboard

        

 4. Kini 'Ōpala
  Glass

        

 5. Mea Pā'ani Pea
  Teddy Bear

        

 6. 'iliwai
  Bags

        

 7. Kāma'a pūki
  Boots

        

 8. Uaki
  Clock

        

 9. Kele
  Book

        

 10. Hā Wai
  faucet

        

 11. 'Aiana
  Uncle

        

 12. Ipu Hao
  Refrigerator

        

 13. Māpa
  soap

        

 14. Wahine Male
  Wife

        

 15. Kākini
  socks

        

 16. Tūtū Wahine
  Grandmother

        

 17. Lau
  Chicken

        

 18. Pahu Kālā
  Father

        

 19. Lau'ai
  Salad

        

 20. Kini
  Cans

        

 21. Hua'ai
  Salad

        

 22. Puka Pā
  Zipper

        

 23. Pāpalehats

        

 24. Huilapalala
  Uncle

        

 25. Waiū Paka
  Milk

        

 26. Palaki Lauoho
  Toothbrush

        

 27. Pepa Pā'ani
  Cards

        

 28. Manamana Wāwae
  Toes

        

 29. Kinika
  Cans

        

 30. 'Oma
  Oven

        

 31. 'ili Kuapo
  Uncle

        

 32. Waiū
  Ham

        

 33. Matuahine
  Mushrooms

        

 34. Ki'i
  picture

        

 35. Pā'ai
  Plate

        

 36. HinakāSpoon

        

 37. Pēpē
  Baby

        

 38. PolaBowl

        

 39. Lakeke
  Jacket

        

 40. Kī'aha
  Glass

        

 41. KanauikaSandwich

        

 42. Mea Kālepa
  Clerk

        

 43. Makua Kāne
  Father

        

 44. Hua Moa
  Rain Gutter

        

 45. Wāwae
  Feet

        

 46. Kope
  soap

        

 47. Kua
  toilet

        

 48. Lima
  Leaves

        

 49. Ihu
  Nose

        

 50. Kapa Moe
  Blanket

        

 51. Palaki Niho
  Bread

        

 52. Kopalā
  Shovel

        

 53. Pe'ahi uila
  Uncle

        

 54. Pā Palai
  Pan

        

 55. 'Ōmole
  Jars

        

 56. Laiki
  Eye

        

 57. Lole
  Jam

        

 58. Palaki 'Ānai
  Scrub Brush

        

 59. Kumu Lā'au
  Tree

        

 60. Pāpale Kapu
  Beans

        

 61. Lekuke
  Lettuce

        

 62. Palekoki
  Skirt

        

 63. Pauka Holoi Niho
  Washboard

        

 64. Kahi Lauoho
  Comb

        

 65. Kīwī
  Television

        

 66. Kapuahi
  Stove

        

 67. Mikilima
  Gloves

        

 68. Kukui Pa'a Lima
  Flashlight

        

 69. 'Ano'anoDress

        

 70. Melehune
  Mushrooms

        

 71. LakekeLeka

        

 72. Lakalock

        

 73. Pā li'ili'l
  Seeds

        

 74. Lole Wāwae Lō'ihi
  Pants

        

 75. Kapu Holoi
  Pot

        

 76. Makuahine
  Mother

        

 77. Kī'aha
  Cherries

        

 78. Kāma'a
  fish

        

 79. Aniani Kīlohi
  Mirror

        

 80. Pahu Mea Pā'ani
  Hedge

        

 81. Pūlumi
  Broom

        

 82. Pākū 'au'auDress

        

 83. Pahu Waihona
  Grapes

        

 84. Pōheo
  Pot

        

 85. Noho
  Hair

        

 86. Waiū Pa'a
  fish

        

 87. Moa
  Chicken

        

 88. Pepeiao
  Ear

        

 89. Hua'ai
  Cup

        

 90. Lauoho
  Leaves

        

 91. Manamana Lima
  Grapes

        

 92. I'a
  fish

        

 93. Kapu 'au'au
  Curtain

        

 94. Pā Lā'au
  Hedge

        

 95. Lī Kama'a
  Steps

        

 96. Papa 'Aiana
  Ironing Board

        

 97. Maka
  mouth

        

 98. Kāwele
  towel

        

 99. Mea'ai Kakahiaka
  Cereal

        

 100. Pua
  Flowers

        

 101. Nūpepa
  rug

        

 102. Winihapa
  Sink

        

 103. 'Āpala
  Apples

        

 104. Hame
  Ham

        

 105. Pepa Hāleu
  Clerk

        

 106. 'Anakē
  Iron

        

 107. KaikainaSister

        

 108. Pāpapa
  Newspaper

        

 109. Kāloke
  Carrot

        

 110. Kinika
  Sink

        

 111. Mīkini 'Oki Mau'u
  Curtain

        

 112. Hale Ho'āhu
  Shed

        

 113. Wāwae
  Legs

        

 114. limaLeka

        

 115. Kueka
  Back

        

 116. Ka'a Halihali UkanaCart

        

 117. Moe
  bed

        

 118. PalaoaBowl

        

 119. Mīkini Holoi Lole
  Washer

        

 120. Puna
  Back

        

 121. Pahu Hau
  Refrigerator

        

 122. Ipu pala'ai
  Pumpkin

        

 123. Pākeke
  Blouse

        

 124. Puke Heluhelu
  Magazines

        

 125. Kāne Male
  Fence

        

 126. Ana Paona
  Scales

        

 127. Kī wai
  Rain Gutter

        

 128. Leka
  toilet

        

 129. 'Anakala
  Apples

        

 130. PihiButton

        

 131. Kaikuahine
  Sister

        

 132. Pā Halehats

        

 133. Alapi'i
  Steps

        

 134. Moena
  rug

        

 135. Puke
  Eye

        

 136. PahiSpoon

        

 137. 'Eke
  Bags

        

 138. Pola I'a
  fish

        

 139. Mea KanuSister

        

 140. Manamana lima nui
  Thumb

        

 141. Waha
  Eye

        

 142. Lei 'Ā'ī
  Plate

        

 143. Kaupoku
  Roof

        

 144. Kaikuanāne
  Brother

        

 145. Kelepona
  Jam

        

 146. Kā Lolehats

        

 147. Kuli
  Knee

        

 148. Māmalu
  Umbrella

        

 149. Keiki Kāne
  Son

        

 150. Tūtū Kāne
  Son

        

 151. Puka
  door

        

 152. Mīkini Ho'omalo'o LoleLawn Mower

        

 153. Lei 'Ā'ī
  Curtain

        

 154. Mai'a
  picture

        

 155. Huka
  Zipper

        

 156. Kililau
  shower

        

 157. 'A'ahu
  Glass

        

 158. Pūlumi
  pillow

        

 159. Pūne'e
  Sofa

        

 160. Hua Waina
  Grapes

        

 161. Ku'eku'e lima
  Cherries

        

 162. Uluna
  pillow

        

 163. Hō Kālai
  Cash Register

        

 164. Lua
  Flowers

        

 165. Uhi Moe
  Eggs