NAME

Question types


Start with


Question limit

of 40 available terms

Print test

40 True/False questions

 1. ke kakātiger

        

 2. ka pipi kānebull

        

 3. ke kāmelocamel

        

 4. ka pelehūturkey

        

 5. ka pua'afish

        

 6. ke kikadeer

        

 7. ka manu alohabird

        

 8. ka leopaki kikīcheeta

        

 9. ka mo'o nuilizard

        

 10. ka mo'olizard

        

 11. ka 'iolefrigate bird

        

 12. ka manubird

        

 13. ka honubird

        

 14. ka pipifemale cow

        

 15. ke kiasheep

        

 16. ke kipatiger

        

 17. ka 'īliorat/mouse

        

 18. ka leopakileopard

        

 19. ka i'alizard

        

 20. ke kelokokilecrocodile

        

 21. ka pueohorse

        

 22. ka liohorse

        

 23. ka hipopokamufrog

        

 24. ka 'iwafrigate bird

        

 25. ka pōpokicat

        

 26. ke kaloa maolicrocodile

        

 27. ke kekotiger

        

 28. ka 'elepanerat/mouse

        

 29. ka polokafrog

        

 30. ke kolilagorilla

        

 31. ka lionahorse

        

 32. ke kilapegiraffe

        

 33. ka panekasnake

        

 34. ka 'iole manakukeelephant

        

 35. ka nēnēlion

        

 36. ka nahekasnake

        

 37. ke kōleapacific golden plover

        

 38. ka 'iole pua'amongoose

        

 39. ka moahorse

        

 40. ke kepelazebra