NAME

Question types


Start with


Question limit

of 322 available terms

Print test

322 True/False questions

 1. kāuawe (2, inclusive)

        

 2. lawai'ato fish

        

 3. auI

        

 4. mo'omy

        

 5. Lunebook

        

 6. ma'ōover there

        

 7. welahot

        

 8. ahiahievening

        

 9. kalaiwato drive

        

 10. PepelualiFebruary

        

 11. 'ehādelicious

        

 12. i hope oin back of

        

 13. kaiwater

        

 14. i mua oin back of

        

 15. āheagod

        

 16. mahanawarm

        

 17. puka anianipretty

        

 18. 'ōma'oma'ogreen

        

 19. 'āinaland

        

 20. ko'umy

        

 21. lekaMay

        

 22. Pō'akoluWednesday

        

 23. hale puleto jump

        

 24. 'aloyou

        

 25. 'aina ahiahiuncle

        

 26. ho'opauto return

        

 27. 'a'olenice/pleasant/comfortable

        

 28. 'eluafish

        

 29. papahelewoman

        

 30. kuahiwimountain

        

 31. maicommon noun marker

        

 32. ma'alahi1

        

 33. pā'inashoe

        

 34. kahakaidoctor

        

 35. koloheblue

        

 36. konahis/her

        

 37. beer

        

 38. 'AukakeAugust

        

 39. ho'okahi haneli100

        

 40. māliecalm

        

 41. hō'iketo test/to show

        

 42. kū'aicar

        

 43. 'umi10

        

 44. kula nuiuniversity

        

 45. pōpokidistrict

        

 46. lanakila (n)January

        

 47. ala (v)to drive

        

 48. 'aina awakealunch

        

 49. kauhouse

        

 50. hoihoiclothes

        

 51. papa he'enalusurfboard

        

 52. 'awapuhi8

        

 53. mo'olelostory

        

 54. pōhakuparent

        

 55. mākouwe (3+, exclusive)

        

 56. pōloleishort

        

 57. 'auinalāafternoon

        

 58. mākaukauready

        

 59. hopena puleweekend

        

 60. i loko oinside of

        

 61. a meand (with nouns)

        

 62. heluhelurascal

        

 63. lumilucky

        

 64. 'īliodog

        

 65. 'ōleloto see

        

 66. ponirighteous

        

 67. 'oukouright (direction); north

        

 68. lomito massage

        

 69. palaoa palaipancake

        

 70. Kepakemapafamous

        

 71. hāpaitoward (dir., to speaker)

        

 72. ho'omākaukauright (direction); north

        

 73. inuyour

        

 74. lanakila (v)to win

        

 75. puanapronunciation

        

 76. anuanucold

        

 77. 'ula'ula8

        

 78. he'enaluto surf

        

 79. 'ākalapink

        

 80. helu keleponayellow

        

 81. wīwīthin/skinny

        

 82. a hiki iuntil

        

 83. 'ele'elenone

        

 84. kalakatruck

        

 85. Pō'aonoTuesday

        

 86. 'oiabag

        

 87. 'āna hānaubirthplace

        

 88. aand (with verbs and sentences; belonging to)

        

 89. ho'omana'oto remember

        

 90. kanakaperson

        

 91. hele wāwaeto walk

        

 92. flower

        

 93. papaclass

        

 94. kouyour

        

 95. peniMay

        

 96. 'OkakopaAugust

        

 97. kuketo cook (k)

        

 98. penikalaJanuary

        

 99. kōkuato help

        

 100. Lāpuleclothes

        

 101. noof

        

 102. 'akoto break or puck, as flowers

        

 103. kaukadoctor

        

 104. ho'oma'ema'eto clean

        

 105. akamaimodest

        

 106. huaka'ito get

        

 107. lekapīto visit

        

 108. MalakiMarch

        

 109. ukucoconut

        

 110. 'ano 'ēforeign country, distant land

        

 111. ke'enato teach/to learn

        

 112. ahipounded taro

        

 113. makaeye

        

 114. lākouthey (3+)

        

 115. nuipounded taro

        

 116. hīmenito sing

        

 117. mālamato care for

        

 118. noho (v)chair

        

 119. ki'eki'etall (highness)

        

 120. mea 'aifood

        

 121. kāma'ato think

        

 122. mokuto pay

        

 123. panito close/to shut

        

 124. ho'omo'ato finish

        

 125. pukathing

        

 126. 'aeupward/sideways/back & forth

        

 127. māluhiluhitired

        

 128. helunew

        

 129. hoa alohafriend

        

 130. mai'ato climb

        

 131. ha'aha'afun

        

 132. i waho oin back of

        

 133. pepaclass

        

 134. puaflower

        

 135. mana'oto tell

        

 136. ala (n)path, way

        

 137. 'aka'akato laugh

        

 138. halebook

        

 139. Pō'aluato buy/to sell

        

 140. key/tea

        

 141. nānācalm

        

 142. pukebook

        

 143. haumanafamous

        

 144. kālāmoney

        

 145. pākaukautable

        

 146. niubeer

        

 147. ha'ime (marker)

        

 148. 'aito eat

        

 149. manakāboring

        

 150. leigarland of flowers

        

 151. hau'olihappy

        

 152. 'ānōright away, immediately, now

        

 153. kahaki'iover there

        

 154. ha'awinato buy/to sell

        

 155. common noun marker

        

 156. makuahinemother

        

 157. mahinagift

        

 158. māuawe (2, exclusive)

        

 159. ma'ane'iover here

        

 160. kumuto count

        

 161. akuaaway (dir., from speaker)

        

 162. ha'aheoto tell

        

 163. ponoto close/to shut

        

 164. iwater

        

 165. poinapurple

        

 166. 'ehaupward/sideways/back & forth

        

 167. kūpunakānegrandfather

        

 168. pī'āpāland

        

 169. 'ekolu3

        

 170. awakeatruck

        

 171. Pō'akahito buy/to sell

        

 172. waiwater

        

 173. lakigarland of flowers

        

 174. heleto go

        

 175. garland of flowers

        

 176. oyard (as in front yard)

        

 177. a'eupward/sideways/back & forth

        

 178. ho'oleleto fly

        

 179. 'ālaniland

        

 180. nanipretty

        

 181. kākaudoctor

        

 182. wahinemidnight hours; late night

        

 183. kaikamahinebeach

        

 184. holoto massage

        

 185. keleponahis/her

        

 186. 'auyes

        

 187. alohabeloved

        

 188. Lanualicliff

        

 189. meaMay

        

 190. 'anakalaright (direction); north

        

 191. i'afish

        

 192. lōkahirock/stone

        

 193. 'o iāhim/her

        

 194. ho'oloheto fly

        

 195. NowemapaSeptember

        

 196. i/main/at/on

        

 197. makanastudent

        

 198. ho'oikaika kinohard/difficult

        

 199. lu'uto dive

        

 200. hiamoemidnight hours; late night

        

 201. holato ride/to run

        

 202. 'ano (n)6

        

 203. akāyard (as in front yard)

        

 204. akahaimodest

        

 205. ke'oke'otall (highness)

        

 206. 'ewalu8

        

 207. leleto jump

        

 208. u'ibeautiful

        

 209. i waena oin between of

        

 210. ki'i'oni'oninice/pleasant/comfortable

        

 211. 'ehiku1

        

 212. kahikochild

        

 213. keikiMay

        

 214. komoto ride/to run

        

 215. ho'ibeautiful

        

 216. kulatime/hour

        

 217. mea inuto count

        

 218. 'oluadelicious

        

 219. evocative marker

        

 220. Meithing

        

 221. kopasoap

        

 222. KekemapaDecember

        

 223. keikikāneboy

        

 224. weheto open

        

 225. kāneto cook (k)

        

 226. hevocative marker

        

 227. hale 'ainarestaurant

        

 228. 'eketo see

        

 229. le'ale'a2

        

 230. loledistrict

        

 231. 'eleubag

        

 232. puleclothes

        

 233. 'ohanato swim/to bathe

        

 234. ala nuistreet, road

        

 235. aoof

        

 236. hanohanoglorious

        

 237. pa'akīkīhard/difficult

        

 238. i lalo oon the bottom of

        

 239. kanakēcandy

        

 240. Pō'alimaThursday

        

 241. 'āwīwīfast

        

 242. lō'ihiMonday

        

 243. poipounded taro

        

 244. Alberta Pualani Hopkinswindow

        

 245. mea 'onodessert

        

 246. ia'ufish

        

 247. a'ogecko

        

 248. Pō'ahāThursday

        

 249. ho'okani pilato play music

        

 250. 'iketo break or puck, as flowers

        

 251. 'ākau9

        

 252. pōlolihungry

        

 253. 'eonohe/she

        

 254. 'aina kakahiakabreakfast

        

 255. akuparent

        

 256. li'ili'ismall

        

 257. kaulanatruck

        

 258. makuaparent

        

 259. hale kū'aistore

        

 260. paliwhat (only in question)

        

 261. ihodownward (dir., used for bodily functions)

        

 262. 'a'oheside, page

        

 263. 'ano (adv)rather, somewhat

        

 264. piabeer

        

 265. 'eiwa7

        

 266. kūpunahinegrandmother

        

 267. 'anakēkind (type), sort

        

 268. kipaschool

        

 269. kākouwe (3+, inclusive)

        

 270. hale noho haumanadorm

        

 271. melemeletelephone

        

 272. hemahemaawkward

        

 273. kalipamoon/month

        

 274. apauI

        

 275. 'ōma'ima'isick

        

 276. konoto invite

        

 277. polūrighteous

        

 278. 'ApelilaApril

        

 279. lolo uilacomputer

        

 280. māku'ebrown

        

 281. limato massage

        

 282. pi'ifish

        

 283. to cry

        

 284. noho (n)new

        

 285. pā'anito play

        

 286. 'onodelicious

        

 287. i luna oin between of

        

 288. ka'ato climb

        

 289. 'aihue (v)to steal

        

 290. 'aihue (n)kind (type), sort

        

 291. makuakānefather

        

 292. hulato dance

        

 293. 'elima4

        

 294. mokupuniisland

        

 295. pōkoleshort

        

 296. 'oeto break or puck, as flowers

        

 297. manawaJanuary

        

 298. 'apōpōtomorrow

        

 299. 'ane'iwhite

        

 300. manueye

        

 301. 'ao'aoto think

        

 302. 'ekahi1

        

 303. ki'icar

        

 304. onaonafragrant

        

 305. 'olu'olunice/pleasant/comfortable

        

 306. ahonuipen

        

 307. Ka Lei Ha'aheorestaurant

        

 308. hounew

        

 309. kīwītelevision

        

 310. hanaclass

        

 311. ahawhat (only in question)

        

 312. 'āina ho'opulapulahomestead land

        

 313. 'āhinahinaOctober

        

 314. ikaikadoctor

        

 315. aiathere is, there are

        

 316. 'āina 'ēforeign country, distant land

        

 317. ho'opa'a ha'awinato study

        

 318. maika'ifine/good

        

 319. LulaiJuly

        

 320. kumu lā'autree

        

 321. hoa hānaucousin

        

 322. aumoeroom