NAME

Question types


Start with


Question limit

of 71 available terms
(1 exact duplicate found)

Print test

69 Matching questions

 1. the earth
 2. Good noontime. (10 a.m. to 2 p.m.)
 3. the human
 4. She is sick.
 5. pretty
 6. this
 7. that (near to the listener)
 8. the god
 9. they, them
 10. tired
 11. the language, speech
 12. How are you?
 13. Good morning to us all, class.
 14. No
 15. old
 16. Hello to you and me, teacher.
 17. little
 18. you all
 19. ugly
 20. I'm tired.
 21. fragrant, sweet-smelling
 22. the family
 23. happy
 24. bad-smelling
 25. Good evening. (6 p.m. to 10 p.m.)
 26. Good morning to both of us.
 27. Good evening to both of us.
 28. heavy, sad
 29. Good noontime to you and me.
 30. the grandparent, elder
 31. the woman, wife
 32. Yes
 33. kind, comfortable
 34. he, she depending on context
 35. persons, people
 36. you (singular)
 37. students
 38. Hello, teacher.
 39. the grandchild
 40. the man, husband
 41. the child
 42. Hello to both of us, my friend.
 43. the love
 44. short
 45. Good morning. (6 a.m. to 10 a.m.)
 46. Greetings to both of us. (you and me)
 47. the parent
 48. the name
 49. the heaven, chief
 50. new
 51. Good morning, Kainalu.
 52. good, well, fine
 53. we, all of us
 54. the school
 55. big
 56. I (pronoun)
 57. the friend
 58. I'm very well, thanks.
 59. Greetings to all of us. (3 or more)
 60. Good afternoon. (2 p.m. to 6 p.m.)
 61. sweet-tasting, fat
 62. the teacher
 63. the student
 64. tall
 65. that (distant)
 66. sick, ill
 67. Good evening, Momi.
 68. thin
 69. Good morning to all of us.
 1. a kaumaha
 2. b Aloha kākou.
 3. c ke akua
 4. d ka 'ohana
 5. e ka inoa
 6. f ka hoaaloha
 7. g ke kumu
 8. h nui
 9. i hohono
 10. j ka honua
 11. k Aloha kakahiaka, e Kainalu.
 12. l wīwī
 13. m Aloha kāua, e ko'u hoaaloha.
 14. n maika'i
 15. o pōkole
 16. p 'olu'olu
 17. q li'ili'i
 18. r ke kupuna
 19. s kākou
 20. t kēia
 21. u Aloha ahiahi.
 22. v lākou
 23. w māluhiluhi
 24. x kēlā
 25. y Aloha awakea.
 26. z ke kanāka
 27. aa Aloha ahiahi, e Momi.
 28. ab Aloha awakea kāua.
 29. ac Pehea 'oe?
 30. ad Aloha 'auinalā.
 31. ae Aloha kakahiaka.
 32. af 'A'ole
 33. ag ke kula
 34. ah Māluhiluhi au.
 35. ai ma'i
 36. aj ke kanaka
 37. ak Aloha kāua.
 38. al kēnā
 39. am Maika'i nō au, mahalo.
 40. an pupuka
 41. ao ka makua
 42. ap ke keiki
 43. aq ke aloha
 44. ar hau'oli
 45. as ka wahine
 46. at wau, au
 47. au lō'ihi
 48. av Ma'i 'o ia.
 49. aw 'Ae
 50. ax Aloha kāua, e ke kumu.
 51. ay Aloha kakahiaka kākou, e ka papa.
 52. az ka mo'opuna
 53. ba ka haumāna
 54. bb ka lani
 55. bc Aloha, e ke kumu.
 56. bd ka 'ōlelo
 57. be 'oukou
 58. bf 'a'ala
 59. bg Aloha kakahiaka kāua.
 60. bh 'O ia
 61. bi Aloha ahiahi kāua.
 62. bj Aloha kakahiaka kākou.
 63. bk ke kāne
 64. bl ka haumana
 65. bm hou
 66. bn kahiko
 67. bo 'Oe
 68. bp nani
 69. bq momona