NAME

Question types


Start with


Question limit

of 71 available terms
(1 exact duplicate found)

Print test

71 True/False questions

 1. wau, auheavy, sad

        

 2. ke akuathe god

        

 3. māluhiluhithey, them

        

 4. wīwīthin

        

 5. Maika'i nō au, mahalo.I'm very well, thanks.

        

 6. ma'isick, ill

        

 7. ka wahinethe woman, wife

        

 8. ke kulathe school

        

 9. ke kanakathe human

        

 10. Aloha kakahiaka kāua.Good morning to both of us.

        

 11. Aloha kakahiaka, e Kainalu.Good morning to all of us.

        

 12. nanibig

        

 13. Aloha 'auinalā.Good afternoon.

        

 14. Pehea 'oe?happy

        

 15. 'O iahe, she depending on context

        

 16. ke keikithe teacher

        

 17. Aloha kakahiaka kākou.Good morning. (6 a.m. to 10 a.m.)

        

 18. Aloha kākou.Greetings to both of us. (you and me)

        

 19. kahikothis

        

 20. Aloha awakea.Greetings to all of us. (3 or more)

        

 21. pōkoleshort

        

 22. li'ili'ilittle

        

 23. Aloha ahiahi kāua.Good evening. (6 p.m. to 10 p.m.)

        

 24. Aloha awakea kāua.Good evening to both of us.

        

 25. maika'isick, ill

        

 26. ke kanākathe school

        

 27. Aloha kakahiaka kākou, e ka papa.Good morning to us all, class.

        

 28. ka inoathe parent

        

 29. kaumahaheavy, sad

        

 30. ke kānethe man, husband

        

 31. Māluhiluhi au.I'm tired.

        

 32. momonabad-smelling

        

 33. Aloha ahiahi.Good evening. (6 p.m. to 10 p.m.)

        

 34. ka honuathe earth

        

 35. ke kupunathe grandparent, elder

        

 36. kēiathis

        

 37. ka 'ohanathe language, speech

        

 38. ka haumanathe woman, wife

        

 39. Aloha 'auinalā.Good afternoon. (2 p.m. to 6 p.m.)

        

 40. hau'oliyou (singular)

        

 41. Aloha kakahiaka.Good morning. (6 a.m. to 10 a.m.)

        

 42. Aloha, e ke kumu.Hello, teacher.

        

 43. lō'ihisick, ill

        

 44. ka mo'opunathe family

        

 45. 'A'olefragrant, sweet-smelling

        

 46. Aloha ahiahi, e Momi.Good evening, Momi.

        

 47. ka lanithe parent

        

 48. ka makuathe parent

        

 49. Aloha kākou.Good noontime. (10 a.m. to 2 p.m.)

        

 50. ke alohathe friend

        

 51. ka hoaalohathe love

        

 52. Aloha kāua, e ke kumu.Hello to you and me, teacher.

        

 53. Aloha kāua, e ko'u hoaaloha.Good morning. (6 a.m. to 10 a.m.)

        

 54. ke kumuthe god

        

 55. 'olu'olukind, comfortable

        

 56. 'oukouyou all

        

 57. 'Oeyou (singular)

        

 58. 'a'alafragrant, sweet-smelling

        

 59. kēnāthat (near to the listener)

        

 60. kākouthey, them

        

 61. hohonosweet-tasting, fat

        

 62. Ma'i 'o ia.fragrant, sweet-smelling

        

 63. 'Aeyou (singular)

        

 64. houthey, them

        

 65. lākouthey, them

        

 66. pupukasweet-tasting, fat

        

 67. ka 'ōlelothe family

        

 68. Aloha kāua.Greetings to all of us. (3 or more)

        

 69. ka haumānathe student

        

 70. nuipretty

        

 71. kēlāthat (distant)