NAME

Question types


Start with


Question limit

of 61 available terms

Print test

61 Matching questions

 1. tall
 2. old
 3. name
 4. heaven, chief
 5. human
 6. big
 7. we, all of us
 8. thin
 9. this
 10. Yes
 11. Good morning to us all, class.
 12. god
 13. teacher
 14. ugly
 15. I (pronoun)
 16. Good morning (6 a.m. to 10 a.m.)
 17. friend
 18. he, she depending on context
 19. Good evening, Momi.
 20. Hello to you and me, teacher.
 21. student
 22. How are you?
 23. you all
 24. little
 25. parent
 26. man, husband
 27. She is sick.
 28. love
 29. Good evening to both of us
 30. earth
 31. fragrent, sweet-smelling
 32. I'm tired.
 33. short
 34. Good morning to both of us
 35. good, well, fine
 36. language, speech
 37. child
 38. sweet-tasting, fat
 39. Greetings to all of us (3 or more)
 40. grandparent, elder
 41. Greetings to both of us (you and me)
 42. bad-smelling
 43. pretty
 44. they, them
 45. kind, comfortable
 46. you (singular)
 47. No
 48. school
 49. Good noontime (10 a.m. to 2 p.m.)
 50. new
 51. woman, wife
 52. tired
 53. family
 54. heavy, sad
 55. I'm very well, thanks.
 56. Good evening (6 p.m. to 10 p.m.)
 57. happy
 58. grandchild
 59. that
 60. sick, ill
 61. Good afternoon (2 p.m. to 6 p.m.)
 1. a 'oukou
 2. b wau, au
 3. c kēla
 4. d kēlā
 5. e ka lani
 6. f ke keiki
 7. g Pehea 'oe?
 8. h Aloha kāua, e ke kumu.
 9. i lākou
 10. j Aloha kakahiaka
 11. k ka makua
 12. l 'Oe
 13. m ka mo'opuna
 14. n maika'i
 15. o kākou
 16. p Aloha ahiahi, e Momi.
 17. q 'Ae
 18. r ka wahine
 19. s 'O ia
 20. t Aloha kakahiaka kākou, e ka papa.
 21. u ka 'ōlelo
 22. v ka haumāna
 23. w Aloha kakahiaka kākou
 24. x ke kupuna
 25. y Māluhiluhi au.
 26. z 'a'ala
 27. aa Aloha awakea
 28. ab hou
 29. ac hohono
 30. ad Aloha ahiahi
 31. ae ke kula
 32. af ke aloha
 33. ag nui
 34. ah Aloha 'auinalā
 35. ai Ma'i 'o ia.
 36. aj lō'ihi
 37. ak 'A'ole
 38. al kaumaha
 39. am li'ili'i
 40. an pōkole
 41. ao Aloha kākou
 42. ap hau'oli
 43. aq pupuka
 44. ar māluhiluhi
 45. as momona
 46. at ka 'ohana
 47. au ke kanaka
 48. av ke akua
 49. aw nani
 50. ax ke kumu
 51. ay Aloha ahiahi kāua
 52. az ma'i
 53. ba Aloha kāua
 54. bb ka honua
 55. bc Maika'i nō au, mahalo.
 56. bd ke kāne
 57. be ka inoa
 58. bf wīwī
 59. bg kahiko
 60. bh 'olu'olu
 61. bi ke hoaaloha