NAME

Question types


Start with


Question limit

of 53 available terms

Print test

53 Matching questions

 1. The money is hot.
 2. stormy, bad
 3. Too bad! How sad!
 4. house, building
 5. strong
 6. weak
 7. island
 8. ignorant
 9. that smart doctor
 10. policeman
 11. distinguished
 12. hot
 13. famous
 14. Take care!
 15. calm
 16. grandmother
 17. the hot sun, the hot day
 18. flower, blossom
 19. class
 20. smart
 21. healthy
 22. Goodbye 'til we meet again!
 23. lessons, homework
 24. The doctor is smart.
 25. See you later!
 26. land
 27. The sun is hot.
 28. slow
 29. grandfather
 30. afraid
 31. sun, day
 32. sea
 33. book
 34. Kalā is hot.
 35. paper
 36. chief, royalty
 37. courageous
 38. commoner
 39. mountain
 40. Today is hot./It's hot today.
 41. far (distance)
 42. picture, image
 43. quick
 44. computer
 45. She is smart.
 46. passed by, dead
 47. near (distance)
 48. police station
 49. finished, destroyed
 50. Kauka is smart.
 51. baby
 52. my comfortable house
 53. cold
 1. a ke kuahiwi
 2. b Akamai ke kauka.
 3. c hala
 4. d ka pua
 5. e ka lolouila
 6. f ka mokupuni
 7. g na'aupō
 8. h nāwaliwali
 9. i Wela ke kālā.
 10. j ka papa
 11. k ikaika
 12. l Wela kēia lā.
 13. m ke ali'i
 14. n ka hale
 15. o Aloha nō!
 16. p Wela 'o Kalā.
 17. q koa
 18. r lohi
 19. s hanohano
 20. t ka pepa
 21. u E mālama pono!
 22. v ola
 23. w ka ha'awina
 24. x kokoke
 25. y 'ino
 26. z ka puke
 27. aa ka maka'āinana
 28. ab ke kai
 29. ac ko'u hale 'olu'olu
 30. ad ka pēpē
 31. ae pau
 32. af maka'u
 33. ag ka māka'i
 34. ah Akamai 'o ia.
 35. ai A hui hou!
 36. aj Aloha a hui hou!
 37. ak mālie
 38. al kaulana
 39. am ke ki'i
 40. an mamao
 41. ao akamai
 42. ap anuanu
 43. aq ke kupanawahine
 44. ar kēlā kauka akamai
 45. as ke kupanakāne
 46. at ka lā
 47. au Wela ka lā.
 48. av ka lā wela
 49. aw Akamai 'o Kauka.
 50. ax wela
 51. ay ka halemāka'i
 52. az ka 'āina
 53. ba 'āwīwī