NAME

Question types


Start with


Question limit

of 53 available terms

Print test

53 True/False questions

 1. olacourageous

        

 2. ka lā welacomputer

        

 3. ka halebook

        

 4. 'inostormy, bad

        

 5. Wela ka lā.The sun is hot.

        

 6. ka lolouilacomputer

        

 7. ka papaclass

        

 8. ka māka'ipolice station

        

 9. ka mokupuniisland

        

 10. maka'upicture, image

        

 11. hanohanodistinguished

        

 12. ikaikastrong

        

 13. kēlā kauka akamaithat smart doctor

        

 14. koafinished, destroyed

        

 15. ka pukebook

        

 16. A hui hou!Goodbye 'til we meet again!

        

 17. ke kupanawahinesea

        

 18. na'aupōstormy, bad

        

 19. Wela 'o Kalā.Kalā is hot.

        

 20. ke ki'ichief, royalty

        

 21. Aloha a hui hou!See you later!

        

 22. nāwaliwaliweak

        

 23. kaulanaclass

        

 24. ka halemāka'ipoliceman

        

 25. Akamai ke kauka.The doctor is smart.

        

 26. 'āwīwīstormy, bad

        

 27. Akamai 'o Kauka.Kauka is smart.

        

 28. ke ali'ichief, royalty

        

 29. ke kaihot

        

 30. Aloha nō!distinguished

        

 31. E mālama pono!Take care!

        

 32. Wela kēia lā.The sun is hot.

        

 33. ko'u hale 'olu'olumy comfortable house

        

 34. ka pēpēpaper

        

 35. kokokecourageous

        

 36. ke kuahiwimountain

        

 37. ke kupanakānegrandmother

        

 38. halahealthy

        

 39. ka lāsun, day

        

 40. anuanufinished, destroyed

        

 41. pauhealthy

        

 42. Akamai 'o ia.Kauka is smart.

        

 43. ka pepaclass

        

 44. ka puapaper

        

 45. ka ha'awinalessons, homework

        

 46. Wela ke kālā.The sun is hot.

        

 47. ka 'āinaland

        

 48. lohipassed by, dead

        

 49. ka maka'āinanacommoner

        

 50. akamaifar (distance)

        

 51. mālieslow

        

 52. mamaofar (distance)

        

 53. welahot