NAME

Question types


Start with


Question limit

of 52 available terms

Print test

52 Matching questions

 1. dance
 2. Hey sir, gentleman.
 3. David is my name.
 4. song
 5. Kealoha is his name.
 6. father
 7. garland
 8. farmer
 9. leader
 10. enough
 11. full of food, satiated
 12. correct
 13. dirty
 14. No trouble/problem (You're welcome.)
 15. thirsty
 16. delicious
 17. Thank you.
 18. taro
 19. clear, skilled
 20. She is Nohea.
 21. hungry
 22. tree
 23. fisherman
 24. fish
 25. What's your name?
 26. Hey
 27. Who is that distinguished chief?
 28. closed
 29. clean
 30. game
 31. Woe! Wow! Too bad!
 32. wrong
 33. open (flower)
 34. Hey lady.
 35. Who is she?
 36. job, activity
 37. opened
 38. flower
 39. not thirsty, quenched
 40. garden
 41. banana
 42. spirit
 43. plant
 44. wilted (flower)
 45. Excuse me; I'm sorry.
 46. mother
 47. What's his name?
 48. nosy, inquisitive
 49. awkward, unskilled
 50. prepared, ready
 51. That distinguished chief is Kauikeaouli.
 52. Please.
 1. a E 'olu'olu.
 2. b E ke kāne.
 3. c mōhala
 4. d ke alaka'i
 5. e ka meakanu
 6. f ka i'a
 7. g lawa
 8. h E kala mai.
 9. i 'O wai 'o ia?
 10. j ke mele
 11. k kena
 12. l 'O Kauikeaouli kēlā hanohano.
 13. m 'O nohea 'o ia.
 14. n pololei
 15. o 'A 'ole pilikia.
 16. p Auē.
 17. q ka hana
 18. r 'ono
 19. s makewai
 20. t hāmama
 21. u E
 22. v ke kumulā'au
 23. w mākaukau
 24. x ka makuahine
 25. y "O wai kou inoa?
 26. z Mahalo.
 27. aa ka makuakāne
 28. ab hewa
 29. ac 'O wai kona inoa?
 30. ad ka hula
 31. ae ma'ema'e
 32. af ka pā'ani
 33. ag ka māla
 34. ah ka mai'a
 35. ai nīele
 36. aj 'O wai kēlā ali'i hanohano?
 37. ak 'O Kawika ko'u inoa.
 38. al hemahema
 39. am ke lei
 40. an ka mahi'ai
 41. ao ke kalo
 42. ap 'O Kealoha kona inoa.
 43. aq pa'a
 44. ar lepo
 45. as no'eau
 46. at pōloli
 47. au mā'ona
 48. av ka lawai'a
 49. aw mae
 50. ax ka 'uhane
 51. ay ka pua
 52. az E ka wahine.