NAME

Question types


Start with


Question limit

of 58 available terms

Print test

58 Matching questions

 1. eye, face
 2. righteous
 3. shoe
 4. white
 5. mischievous
 6. appropriate, proper
 7. daughter, girl
 8. Do you understand?
 9. black
 10. firefighter
 11. Yes, he is a righteous fireman.
 12. cheap
 13. green
 14. hat
 15. hand, arm
 16. eyeglasses
 17. body
 18. messy
 19. red
 20. heart
 21. Is that a fragrant flower?
 22. poor
 23. purple
 24. pink
 25. orange
 26. doctor
 27. expensive
 28. lazy
 29. stomach
 30. high up, tall
 31. lively
 32. yellow
 33. beautiful (people)
 34. Are they a family?
 35. hospital
 36. easy
 37. I don't understand.
 38. son, boy
 39. No. They are a hula troupe.
 40. Yes, that is a fragrant flower.
 41. clothes
 42. vaulable, wealthy
 43. watch, clock
 44. Is Keahi a righteous fireman?
 45. head
 46. What's this?
 47. I am a proud Hawaiian.
 48. back
 49. embarrassed, ashamed
 50. mouth
 51. low, humble
 52. blue
 53. foot, leg
 54. difficult, hard
 55. grey
 56. This is a flower.
 57. proud
 58. Yes, I understand.
 1. a ke'oke'o
 2. b He 'ohana lākou?
 3. c Maopopo iā 'oe?
 4. d ha'aha'a
 5. e ha'aheo
 6. f ka wāwae
 7. g pa'akiki
 8. h ka lole
 9. i waiwai
 10. j 'ōma'oma'o
 11. k He Hawai'i ha'aheo au.
 12. l 'alani
 13. m u'i
 14. n 'eleu
 15. o ke keikikāne
 16. p ke kaikamahine
 17. q ke kinai ahi
 18. r ka ōpū
 19. s poni
 20. t ka pāpale
 21. u ke kino
 22. v 'Ae. He pua 'a'ala kēlā.
 23. w kolohe
 24. x 'ilihune
 25. y pipi'i
 26. z ka pu'uwai
 27. aa 'A'ole. He hālau hula lākou.
 28. ab ke kauka
 29. ac melemele
 30. ad ka uaki
 31. ae ke kua
 32. af ka haukapila
 33. ag ma'alahi
 34. ah 'ele'ele
 35. ai hinahina
 36. aj 'ākala
 37. ak ka makaaniani
 38. al ka lima
 39. am ke kāma'a
 40. an 'A'ole maopopop ia'u.
 41. ao emi
 42. ap ke po'o
 43. aq He kinai ahi pono 'o Keahi?
 44. ar ka maka
 45. as He pua 'a'ala kēlā?
 46. at uliuli
 47. au 'Ae, maopopo ia'u.
 48. av ka waha
 49. aw pono
 50. ax He aha kēia?
 51. ay ki'eki'e
 52. az hilahila
 53. ba kāpulu
 54. bb 'Ae. He kinai ahi pono 'o ia.
 55. bc moloā
 56. bd 'ula'ula
 57. be kūpono
 58. bf He pua kēia.