NAME

Question types


Start with


Question limit

of 45 available terms

Print test

45 True/False questions

 1. hā'awito give

        

 2. ke kālāsand

        

 3. 'Ōlelo kona kupunawahine i ka 'ōlelo Hawai'i.Her grandmother speaks.

        

 4. ka lā hānaumoney

        

 5. ke kumukū'aistore

        

 6. to stand

        

 7. ke kikowaenakū'aiprice

        

 8. māka'ika'ito sightsee

        

 9. 'ōleloto speak

        

 10. 'aito eat

        

 11. ka halekū'aistore

        

 12. ka lumiroom

        

 13. nīnauto question

        

 14. kū'ai maito buy

        

 15. kū'ai akuto sell

        

 16. nohoto sit, stay someplace

        

 17. hō'iketo see

        

 18. hele maito go

        

 19. ke kama'āinaprice

        

 20. paneto work

        

 21. ka mo'opunakānegrandson

        

 22. Kū'ai mai 'o Lei i ka makana i ke kikowaenukū'ai 'o Ala Moana.at Ala Moana shopping center

        

 23. hanato work

        

 24. ke oneto answer

        

 25. ka hōkelehotel

        

 26. alaka'ito eat

        

 27. ka 'aumakuaguardian spirit

        

 28. Kū'ai mai 'o Lei i ka makana.The newcomer plays in the sand.

        

 29. ke keleponasand

        

 30. ka mo'opunawahinegrandson

        

 31. i ka hōkele kaulanahotel

        

 32. Pā'ani ka malihini.The newcomer plays in the sand.

        

 33. i ka halekū'ai pipi'istore

        

 34. ka makanagift

        

 35. 'iketo see

        

 36. i ke kikowaenakū'ai 'o Ala Moanaat Ala Moana shopping center

        

 37. inuto drink

        

 38. i kona kularoom

        

 39. ka kahakaigift

        

 40. Pā'ani ka malihini i ke one.The newcomer plays.

        

 41. ka hōikeshow, display

        

 42. pā'anito give

        

 43. ka malihininewcomer, guest

        

 44. 'Ōlelo kona kupunawahine.granddaughter

        

 45. heleto go