NAME

Question types


Start with


Question limit

of 30 available terms

Print test

30 Matching questions

 1. 25
 2. 40
 3. 1
 4. 45
 5. 63
 6. 69
 7. 41
 8. 4
 9. 3
 10. 21
 11. 38
 12. 50
 13. 7
 14. 20
 15. 80
 16. 30
 17. 5
 18. 72
 19. 10
 20. 70
 21. 6
 22. 90
 23. 60
 24. 8
 25. 9
 26. 100
 27. 11
 28. 2
 29. 56
 30. 87
 1. a iwakaluakūmālima
 2. b ʻekolu
 3. c kanaonokūmākolu
 4. d kanakolukūmāwalu
 5. e ʻumikūmākahi
 6. f ʻewalu
 7. g kanahakūmākahi
 8. h kanahiku
 9. i kanaono
 10. j kanaiwa
 11. k ʻehā
 12. l ʻehiku
 13. m kanawalu
 14. n kanahā
 15. o hanele
 16. p kanalima
 17. q kanahakūmālima
 18. r kanakolu
 19. s kanalimakūmāono
 20. t ʻelima
 21. u iwakālua
 22. v kanahikukūmālua
 23. w ʻekahi
 24. x ʻeono
 25. y kanawalukūmāhiku
 26. z ʻelua
 27. aa ʻeiwa
 28. ab kanaonokūmāiwa
 29. ac ʻumi
 30. ad iwakaluakūmākahi