NAME

Question types


Start with


Question limit

of 39 available terms

Print test

39 True/False questions

 1. Makadto ako sa eskwelahan.I'm going to church.

        

 2. Ang tiyempo ma-ayo.The sky is blue.

        

 3. Ano ang ngalan mo?What's your name?

        

 4. Ang ngalan koMy name is

        

 5. Di-in ka naghalin?Where did you come from?

        

 6. TindahanMarketplace

        

 7. Ano ang ginahimo mo?What are you doing here?

        

 8. Sapag ka-init man.It's really hot.

        

 9. Hag-untat ang ulan.It's raining.

        

 10. Di-in ang ____ ko?Where is my...?

        

 11. Matulog ka na.Good morning.

        

 12. May air condition bala sa lugar nga ini?I'm going to school.

        

 13. Pasyensiya lang ha.Good morning.

        

 14. Maayong gab-i.Good night.

        

 15. Wala ako nakahibalo. or Ambot di-in.What are you doing here?

        

 16. Ang adlaw masyado ka-siga.The weather is good.

        

 17. Gusto ko nga...I want to...

        

 18. Gusto ko ikaw.I like you.

        

 19. Maayong aga.Good evening.

        

 20. SinehanMovie

        

 21. Ano ang plano mo?What is your plan?

        

 22. Nga-a nga natabo ini?Why did this happen?

        

 23. Naga-ulan.Restaurant

        

 24. Kontra ko ikaw.I hate you.

        

 25. Maayong hapon.Good morning.

        

 26. Palihog...Please...

        

 27. Kamusta ikaw?How are you?

        

 28. Sin-o ang upod mo?What is your plan?

        

 29. Kalan-anMarketplace

        

 30. Ang langit azul.The sky is blue.

        

 31. Makadto ako sa simbahan.I'm going to church.

        

 32. Makadto kita sa malamig nga lugar.I'm going to church.

        

 33. Ma - "shopping" ako.It stopped raining.

        

 34. Ano ang ginahimo mo diri?What are you doing here?

        

 35. Di-in ang cellphone ko?Where is my...?

        

 36. Pila ang bili sini?How much does this cost?

        

 37. Di-in ka makadto?Where did you come from?

        

 38. Sin-o ikaw?Who are you?

        

 39. Kamusta ang tiyempo?How are you?