NAME

Question types


Start with


Question limit

of 271 available terms

Print test

271 True/False questions

 1. Dlua NdlaisA ring

        

 2. Kob DlawbBlack

        

 3. TaisAunt (maternal)

        

 4. Lub KibTall (and moderately built)

        

 5. Txuj Phuam (Tiv No)Necklace

        

 6. PhemBad/mean

        

 7. Cov Nre TabGreen

        

 8. Sab LuvImpatient

        

 9. Txiv HluasBrother-in-law (girl's younger sister's husband)

        

 10. Xov PaajYarn; fluff.

        

 11. Tug RojmaabSister
  (Used by males)

        

 12. Yawm YijBrother-in-law (boy's sister's husband)

        

 13. Lub Naab Looj TegGlove/mitten

        

 14. Txwm Qhwv NtsejBorder on the shirt, hemline

        

 15. TsawgSmall (quantity)

        

 16. PhaajGeneration

        

 17. Lub Naab NyajLittle triangle "filler" design, sewn on last

        

 18. Kob LabWhite

        

 19. YauYounger (than)

        

 20. Lub Nub QubBag

        

 21. Tug XeebntxwvMaternal Grandfather

        

 22. Lub Ris XoobMountains

        

 23. Nyaav SabSkirt/dress

        

 24. Kua TswmcabLiquid wax

        

 25. TimhawvNew

        

 26. Zoo NkaujPretty

        

 27. HluasYoung

        

 28. Phaaj Puj YawmGrandparent generation

        

 29. Tug TijlaugSister
  (Used by males)

        

 30. Muaj/Dlai HlawsBeads

        

 31. Lub Tsho Ntaub Tshab LagBra

        

 32. Paub TabMature (child)

        

 33. Sab NtevImpatient

        

 34. MivDog
  (Implies smaller)

        

 35. Kheev LuagRed

        

 36. Lub NplhaibA ring

        

 37. TshabTall

        

 38. Nrhia PaajntaubTo sew in triangle fillers

        

 39. Tug TxwjnkawmOlder brother
  (Used by males)

        

 40. Txuj Hlaab SeLong (traditionally) pink/green sash

        

 41. TxwmA pair of

        

 42. Tug Ntxhais XeebntxwvMaternal Grandfather

        

 43. Tug VivncausMaternal Grandmother

        

 44. Sab NyaavSlow-poke, procrastinating

        

 45. NasRodent (Moob Dlawb)

        

 46. Mob SabHurt; focused/determined

        

 47. Cov NeejtsaMaternal Family

        

 48. Txuj Hlua KhauShoelace

        

 49. SaTo wear (items needing to be strapped on)

        

 50. Txuj Siv CeebStripe across the hat

        

 51. KimCat

        

 52. Txiv YawgNecklace

        

 53. Yawg KoobGreat grandfather

        

 54. TshoojMore than (obvious)

        

 55. Niam HlobAunt (father's younger brother's wife); sister-in-law (boy's younger brother's wife)

        

 56. Cov Txheeb ZeLast names; clans

        

 57. Cov RoobMountains

        

 58. Phaaj SuabGreat (generation)

        

 59. Tug KwvtijBrother
  (Used by males)

        

 60. Txiv TsevSon

        

 61. TisWing

        

 62. Quas Npaab TxaijStripped (on the arm)

        

 63. TxaijPatter/stripes/dots

        

 64. Ib yaamPaternal Grandfather

        

 65. Tug NusBrother
  (Used by females)

        

 66. Kaaj SabMature (child)

        

 67. KeejBad/mean

        

 68. Kob NtsuabPumpkin seed

        

 69. Txuj SawNecklace

        

 70. Dlaim TabMirror

        

 71. Kob KasfesWhite

        

 72. Kob DlubBlack

        

 73. Kob TxhoRed

        

 74. Kob NyajYellow

        

 75. Tsaj QusBrother
  (Used by females)

        

 76. Koom SabCollaborative (joined)

        

 77. Lub TshoHurt; focused/determined

        

 78. PhaajMore than (obvious)

        

 79. NaavLong

        

 80. Maab SuavNon-Hmong person/foreigner

        

 81. NtsegWise

        

 82. Txhais KhauShoe

        

 83. Lub PlawvSwirly heart

        

 84. NquagNot lazy

        

 85. Lub Xauv (Ncais)Sister
  (Used by females)

        

 86. Zoo NraugHandsome

        

 87. Tug Ntug Teg TshoSleeve hem

        

 88. RogFat

        

 89. CuagAs adj as... same intensity as...

        

 90. CojTo wear (accessories)

        

 91. Phaaj Nam Phaaj TxivStory cloth, specifically of nature

        

 92. YuagSkinny

        

 93. Tug Tub XeebntxwvNiece

        

 94. Cov NcaisTraditional clamps on the silver necklace

        

 95. Txhais Khau Luj SabHigh heels

        

 96. Niam PogSister-in-law (boy's elder brother's wife)

        

 97. Kob Txiv KabntxwvGrandchild/niece/nephew

        

 98. VaubkibSon-in-law

        

 99. Paajntaub Tsau NkaajBatik, very patterned and usually an indigo & off-white color

        

 100. Tug TxivHusband

        

 101. Paajntaub Tawm LaugVelvet

        

 102. SabOld

        

 103. Lub Tsho Muaj NtsejCollared shirt

        

 104. Tug TubSon

        

 105. Sab PhemMean

        

 106. TsuagMore than (general)

        

 107. Paajntaub KeebkwmStory cloth, specifically of history

        

 108. CuasParent-in-law

        

 109. Sab LujPaternal Grandmother

        

 110. Txiv NtxawmUncle (father's younger brother)

        

 111. Lub KausmomHat

        

 112. LuvRabbit

        

 113. Tug QuaspujWife

        

 114. Sab NqaimInconsiderate, selfish (narrow)

        

 115. Tu SabSad (detached)

        

 116. Xov MaajYarn; fluff.

        

 117. Naj Nub Nim NoNowadays

        

 118. HlubOlder (than)

        

 119. Tug MuamSibling

        

 120. Niam DablaugMother-in-law

        

 121. Lub AvAs (big/small) as..., same size as...

        

 122. AubDog
  (Implies smaller)

        

 123. Kob PaajyeebHemp thread, an off-white color

        

 124. Txuj Hlaab NyajSingle person

        

 125. Kuataws Ntxhw4 qwj designed in a circular patter to appear like an elephants foot

        

 126. Kob KubBrave; considerate

        

 127. Cov NrePleats

        

 128. PaajntaubShort (height)

        

 129. QubTo birth/to raise

        

 130. Lub Dlaab TshosFlap on the back of the shirt

        

 131. Sab DlaavNice; pure-hearted

        

 132. Phaaj MivnyuamChildren generation

        

 133. Kob NqajSilver

        

 134. Lub KausBlack

        

 135. Dlaim SevSkirt/dress

        

 136. NamtxivLittle (size)

        

 137. Paajntaub Txav/QwjVelvet

        

 138. Lub Tsho Teg LuvShort-sleeved shirt

        

 139. Lub Ris Ntaub TxhaavJeans

        

 140. Tug SwbHusband

        

 141. Puj Ua Tseg Yawm Ua CaTradition/traditional ways

        

 142. Kheev ThaamSister
  (Used by males)

        

 143. Dlaim AvMirror

        

 144. Taubhau NtxhwShirt

        

 145. NtauA lot (quantity)

        

 146. Tug NusmuagDoll

        

 147. Lub Ris LuvShorts

        

 148. Cev ZaamRed

        

 149. Pog KoobGreat grandfather

        

 150. Txiv HlobTroubled (messy)

        

 151. NubNot lazy

        

 152. Tis NyabSlow-poke, procrastinating

        

 153. Hom Lug SisType of dialect/accent

        

 154. NtevLong

        

 155. NtooTo wear (items on the head)

        

 156. Tshaaj PlawgSmall (quantity)

        

 157. DluaA little more than

        

 158. Txiv LausLovable

        

 159. Ntxhuv SabTall (and moderately built)

        

 160. VasAs adj as... same intensity as...

        

 161. Niam TijSister-in-law (boy's elder brother's wife)

        

 162. Khaws Nre TabMature (child)

        

 163. TsemWise

        

 164. Cov Nyaj NpibSilver

        

 165. SuabTo wear (items needing to be strapped on)

        

 166. Tug YawmtxivMaternal Grandfather

        

 167. MivCat

        

 168. Noob DlibCucumber Seed

        

 169. Niam NtxawmAunt (father's younger brother's wife); sister-in-law (boy's younger brother's wife)

        

 170. Paub CaiMature (child)

        

 171. Tug QauvModel/example

        

 172. Yaav Ntuj Qub Qaab"In the future"

        

 173. LuavRabbit

        

 174. Dlaim Tab Tsau NkaajStory cloth, specifically of everyday life

        

 175. Nusmuag npawgAunt (father's younger brother's wife); sister-in-law (boy's younger brother's wife)

        

 176. Phaaj KoobGreat grandparent generation

        

 177. Lub Naab RisPants pocket

        

 178. LuajAs adj as... same intensity as...

        

 179. Kob DlaajWhite

        

 180. LaugOld

        

 181. Txuj NrhoobHook (paajntaub tsau nkaaj)

        

 182. Kob Lab DlawbmuagRed

        

 183. Sab MivImpatient

        

 184. Txhais ThomkhwmSock (Nplog)

        

 185. Cov TubkiChildren

        

 186. Tsaj NyegPet

        

 187. VauvSon-in-law

        

 188. Raab Dlav Nraag TabTool that paints wax onto the cloth

        

 189. Sab DlubMean; black-hearted

        

 190. Tuab NeegPet

        

 191. Cov HlawsBeads

        

 192. YugTo birth/to raise

        

 193. Sab CeevQuick-tempered

        

 194. Tug Nam LaugOlder sister
  (Used by females)

        

 195. Tug NamtaisOlder sister
  (Used by females)

        

 196. Leej TxivHouse

        

 197. Tug NtxhaisDaughter

        

 198. Txhais Khau NpujBrother-in-law (girl's younger sister's husband)

        

 199. Ntaub Tshab LagOlder brother
  (Used by males)

        

 200. Zoo SabHappy

        

 201. Poob SabFrightened (fallen)

        

 202. PhaujAunt (paternal)

        

 203. QwjA pair of

        

 204. NpaumAs adj as..., same in quantity as...

        

 205. Lub Tsho Tiv NoWinter jacket

        

 206. Txhais ThoomthaubSock (Moob)

        

 207. Lub Kaujtoog NpabBag

        

 208. NtseWise

        

 209. Tsoog TshoFrightened (fallen)

        

 210. TshaajMore than (obvious)

        

 211. ZooBird (general)

        

 212. Lub Tsho LujShirt

        

 213. Dlaim Phiaj"Soul Lock", the trapezoid pendant design

        

 214. Tug Cim CaivX or cross

        

 215. Txuj Siv (Tawv)Belt

        

 216. Tug KwvHusband

        

 217. Tug Ntug TshoBorder on the shirt, hemline

        

 218. Tug NpaujMoth/butterfly earring

        

 219. Ntseeg SabSad (detached)

        

 220. Lub Tsho XoobTall (and moderately built)

        

 221. QegtaubSon

        

 222. Paajntaub DabneegStory cloth, specifically of everyday life

        

 223. Tug KhawbMoth/butterfly earring

        

 224. Sab DlawbMean; black-hearted

        

 225. ZugAs adj as... same intensity as...

        

 226. Kob XavRed

        

 227. Tug PujPaternal Grandmother

        

 228. CoobGood

        

 229. Leej NamMedallion on the silver necklace

        

 230. Cov XeemLast names; clans

        

 231. NoogBird (general)

        

 232. DlevDog
  (Implies larger, and sometimes negative connotation)

        

 233. NquabPigeon/dove

        

 234. Lub Tsho Ntaub NdlaugVelvet (black/indigo) shirt

        

 235. NeegHorse

        

 236. Nam TsevGrandfather (maternal); uncle (mother's sister's husband)

        

 237. ZujzusContinues to/gradually

        

 238. Tawg PaajFloral

        

 239. Lub Naab TshosUnderwear

        

 240. Lub Ris NtevX or cross

        

 241. RauTo wear (feet items)

        

 242. Tub NkeegLazy

        

 243. Rau SabPeaceful (light)

        

 244. Luj SabSad (detached)

        

 245. Yawm TxivGrandfather (maternal); uncle (mother's sister's husband)

        

 246. Lub NrhiaLittle triangle "filler" design, sewn on last

        

 247. Dlaim TabSkirt/dress

        

 248. Cov KwvtijPeach

        

 249. Teg Roob RisCrabs' Claws

        

 250. Yawg LausUncle (paternal aunt's husband)

        

 251. Lub NaabLittle triangle "filler" design, sewn on last

        

 252. Nas NtxhwPatient

        

 253. Paajntaub TsajStory cloth, specifically of nature

        

 254. Txhais Khau NtaubSneakers

        

 255. DablaugImpatient

        

 256. Phaaj KoobGreat grandmother

        

 257. Lub Tsho Teg NtevLong-sleeved shirt

        

 258. Tug Nam HluasMaternal Grandmother

        

 259. Txuj KaslasvavStripe across the hat

        

 260. NyabDaughter-in-law

        

 261. PheejyigGeneration

        

 262. Nusmuag kwvtijCowardly; inconsiderate

        

 263. Yaav Pem Suab"In the future"

        

 264. Tug YawmPaternal Grandfather

        

 265. Paajntaub Lub NeejStory cloth, specifically of everyday life

        

 266. Sab ZooNice

        

 267. Ntxim HlubWitness/proof

        

 268. Lub TsevHouse

        

 269. Noob TaubPumpkin seed

        

 270. Txuj/thooj/hau Phuam (Txoom Suab)Sock (Nplog)

        

 271. Lub Ntsej TshoShirt collar