NAME

Question types


Start with


Question limit

of 285 available terms
(2 exact duplicates found)

Print test

276 Matching questions

 1. exam table
 2. Thailand
 3. plateau
 4. overdose
 5. long vein
 6. motel/hotel
 7. surgery room
 8. corn cake
 9. lung
 10. rice sausage
 11. lower leg
 12. able
 13. zoo
 14. mountain
 15. gums
 16. temple
 17. pain
 18. colon
 19. ocean
 20. harden, frozen
 21. mint
 22. massage
 23. not too bad
 24. face of your hand
 25. unsalted dish
 26. frost
 27. throbbing pain
 28. America
 29. fingertip
 30. belly button
 31. old
 32. back
 33. flood
 34. reqular rice
 35. squish
 36. tree
 37. steamed dish
 38. lemon grass
 39. lead/alluminum
 40. smooth
 41. re-soak
 42. birthday cake
 43. sunny
 44. lower arm
 45. simmer
 46. hand
 47. pupil
 48. fried meat
 49. kidney vein
 50. train
 51. simmered meat
 52. doctor
 53. chest
 54. liver
 55. copper
 56. spinning
 57. eye (white)
 58. bitter
 59. delicious
 60. car
 61. finish
 62. liver vein
 63. molars
 64. noodle dish
 65. Singapore
 66. gold
 67. airport
 68. x-ray
 69. land,county
 70. friend rice
 71. chop
 72. middle finger
 73. brain
 74. dull pain
 75. nose
 76. nurse
 77. cheek
 78. mudslide
 79. chin
 80. tip out
 81. tall
 82. hurricane
 83. waiste
 84. foot
 85. ear
 86. province
 87. black pepper
 88. bus
 89. boat
 90. vein
 91. eye brows
 92. dry
 93. poke pain
 94. waterfall
 95. whole cheek
 96. calves
 97. under
 98. long
 99. drain
 100. store
 101. rinse
 102. coughing
 103. Canada
 104. tornado
 105. kidney
 106. on
 107. cliff
 108. guest room
 109. index finger
 110. artery
 111. taro bun
 112. China
 113. wind
 114. elbow
 115. naseous
 116. groin
 117. sweet
 118. shoulder
 119. iris
 120. salted dish
 121. eat
 122. cooked
 123. cloudy
 124. to see
 125. buck teeth
 126. culantro
 127. armpit
 128. eye lid
 129. basil
 130. soybean cake
 131. small intestine
 132. cow
 133. boil
 134. put on clothes
 135. ankle
 136. Laos
 137. sweet pork
 138. Cambodia
 139. plane
 140. like
 141. desert
 142. soccer field
 143. salt
 144. mouth
 145. wrist
 146. boil meat
 147. ear lobe
 148. sour pork
 149. iron & steel
 150. unsalted boiled dish
 151. hard
 152. gull bladder
 153. millet cake
 154. rainy
 155. ring finger
 156. fry
 157. state
 158. sour
 159. fat
 160. lake
 161. salted kimchee
 162. pharmascist
 163. forehead
 164. soft
 165. Vietnam
 166. peel
 167. eye
 168. volcano
 169. pinky
 170. cool
 171. fried dish
 172. abdamin
 173. butt crack
 174. a lot
 175. wild pepper
 176. elephant
 177. Japan
 178. island
 179. to care for
 180. bladder
 181. city
 182. jaw/ jaw line
 183. roof
 184. Mongoloa
 185. Malaysia
 186. frozen
 187. nose bridge
 188. opposite of elbow
 189. dimple
 190. motorcycle
 191. the office
 192. shin
 193. cilantro
 194. office
 195. sticky rice
 196. ginger
 197. palm
 198. vine
 199. documents
 200. heart
 201. examine
 202. buffalo
 203. hale
 204. raft
 205. a lot of pain
 206. thunderstorm
 207. Korea
 208. movie theatre
 209. meat sausage
 210. taxi station
 211. massage table
 212. bus station
 213. sweet rice cake
 214. river
 215. the mind
 216. bake, barbeque
 217. msg
 218. thigh
 219. snow
 220. chili, pepper
 221. horse
 222. part connected to stomach
 223. French Guyana
 224. India
 225. in
 226. yhatt
 227. slim
 228. Asophagus
 229. earth quake
 230. head
 231. yucca cake
 232. steamed rice
 233. sharp pain
 234. appendix
 235. pound
 236. warm
 237. thorn sumac
 238. Burma
 239. rice cake
 240. buy
 241. snow blizzard
 242. silver
 243. Bicycle
 244. tennis court
 245. ummella
 246. village
 247. hair
 248. stomach
 249. ear hole
 250. rain
 251. France
 252. above
 253. Taxi
 254. flower
 255. nature, landscape
 256. bamboo
 257. thumb
 258. steam
 259. pancreas
 260. inject
 261. sandstorm
 262. green onion
 263. monitor
 264. garlic
 265. butt
 266. vermicelli noodles
 267. star anis
 268. short
 269. upper arm
 270. knee
 271. chinese noodle
 272. banana tree
 273. hip
 274. church
 275. tonsel
 276. galanga
 1. a chav tos qhua
 2. b txoj hnyuvtws
 3. c lub Teb Chaws Amesliskas
 4. d lub yajtsaj
 5. e qaug
 6. f lwj
 7. g cov plaubmuag
 8. h ncu
 9. i lub ncuav txaum puab
 10. j lub Teb Chaws Kauslim
 11. k lub nkoj
 12. l lub qhovtsos
 13. m tus cajtswm
 14. n nthwv cua suabpuam
 15. o npoj
 16. p lub pobtw
 17. q Lub Teb Chaws fabkis
 18. r nphav
 19. s daim po
 20. t nthwv cua khaublig
 21. u lub hauvsiab
 22. v nplooj luamlaws
 23. w cov hwjtxob
 24. x laus
 25. y lub/sab plhu
 26. z tus nyuj
 27. aa puv
 28. ab lub tsheb ciav hlau
 29. ac lub zais zis
 30. ad nthwv cua daj cua dub
 31. ae lub raum
 32. af lub qhovntswg
 33. ag lub ncuav pias
 34. ah kob nag xob nag cua
 35. ai kob lawg
 36. aj kib
 37. ak los nag
 38. al qaub
 39. am kuaj
 40. an tais khaubpoob
 41. ao daim ntsws
 42. ap lub xibteg
 43. aq nka
 44. ar txoj hnyuv ntxwm nqaij
 45. as mob heev heev
 46. at lub vaj tsiaj
 47. au nyiam
 48. av lub thav dav hlau
 49. aw lub tshav ntaus pob
 50. ax tsob tsawb
 51. ay tus ntxhw
 52. az txias
 53. ba lub tsev so
 54. bb lub nrabqaum
 55. bc tus ntiv tes xoo
 56. bd lub Teb Chaws Khabmeem
 57. be txoj hnyuv loj
 58. bf hlau
 59. bg xeev siab
 60. bh lub Teb Chaws Xeeskaspaus
 61. bi chav haujlwm
 62. bj pluas
 63. bk mob ntsia ntsees
 64. bl txhais npabqia
 65. bm txhais kotaw
 66. bn txhais npabntug
 67. bo lub qhovncauj
 68. bp tsob xyoo
 69. bq lub pujntaws
 70. br lub ntsiagmuag
 71. bs lub tsev vav
 72. bt lub lav
 73. bu lub ncuav qab zib
 74. bv tus ntiv tes nta
 75. bw hnav
 76. bx lub tsev teev ntuj
 77. by thooj hlwb
 78. bz hau
 79. ca lub tsawjteg
 80. cb lub taubntseg
 81. cc lub hliavtxwv
 82. cd lub taubteg
 83. ce kob nag
 84. cf qis
 85. cg txhais kavhlaub
 86. ch tus nru
 87. ci lub dabtaws
 88. cj qab zib
 89. ck lub chaw tos tsheb
 90. cl mob hlais rhe
 91. cm lub hauvpliaj
 92. cn res zaub txig ntses
 93. co lub zos
 94. cp lub qog
 95. cq tso, nyem
 96. cr tais nqaij kib
 97. cs daim nploojntseg
 98. ct lub tshav ncaws pob
 99. cu lub maustaus
 100. cv lub tsev yeebyam
 101. cw lub taubhau
 102. cx tus thaj maum
 103. cy txhais tes
 104. cz lub ntsiab dub
 105. da tus kws muag tshuaj
 106. db kob te
 107. dc saum
 108. dd ntsib
 109. de tais mov txua
 110. df daim siab
 111. dg lub ncuav phem
 112. dh iab
 113. di txhaj
 114. dj mob loog log
 115. dk tais nqaij qab zib
 116. dl tais zaub tsuag
 117. dm lub teb chaws
 118. dn lub tsheb npav
 119. do txhais ncejpuab
 120. dp lub Teb Chaws Nyablaj
 121. dq lub chaw tos npav
 122. dr lub ntsag
 123. ds cov peeb vam
 124. dt txhuas
 125. du nkoog
 126. dv cov ntsev
 127. dw noj
 128. dx zawv
 129. dy toj roob hauv pes
 130. dz txoj hlab raum
 131. ea txhoov
 132. eb tus dej tsaws tsag
 133. ec lub plabhlaub
 134. ed lub ncuav qos ntoo
 135. ee dej nyab
 136. ef lub plab
 137. eg lub roob povtxwv
 138. eh lub dav hlau
 139. ei tooj
 140. ej daim di muag
 141. ek tus ntiv tes taw
 142. el tais zaub cub
 143. em tus ntiv tes rwgqab
 144. en taus
 145. eo lub ncaujplab
 146. ep tus niam maum
 147. eq lub rooj kuaj mob
 148. er lub Teb Chaws Suav
 149. es txoj hlab pas
 150. et tsob dos
 151. eu lub tiaj nrag
 152. ev txoj hnyuv ntxwm mov
 153. ew tais nqaij ncu
 154. ex yuav
 155. ey lub Teb Chaws Isdia
 156. ez saib
 157. fa nqig
 158. fb lub tsheb kaujvab
 159. fc txoj hnyuv me
 160. fd lub ncovtxig
 161. fe tais mov kib
 162. ff lub tajlaj
 163. fg cov txiv xyabtxob
 164. fh pos haub
 165. fi poshniav
 166. fj lub pobtsaig
 167. fk muag
 168. fl lub dabteg
 169. fm lub phuaj
 170. fn tsob qij
 171. fo lub tiaj suabpuam
 172. fp lub duav
 173. fq tais zaub tsib
 174. fr lub xubpwg
 175. fs daim duab x-ray
 176. ft rhaub
 177. fu lub quavnpab
 178. fv res zaub txhwb
 179. fw tais zaub ntse
 180. fx lub ntsiab dawb
 181. fy tas/tag
 182. fz ci
 183. ga tuav
 184. gb av qeeg
 185. gc lub ncuav nplej
 186. gd lub nroog
 187. ge lub tsheb tavxis
 188. gf hauv qab
 189. gg zaws
 190. gh siav
 191. gi ntau
 192. gj tus kablia
 193. gk nyiaj
 194. gl cub
 195. gm lub ncuav qov tsw ha
 196. gn tus dej
 197. go txoj hmab
 198. gp lub hlwb
 199. gq tawv
 200. gr txoj hlab ntsws
 201. gs lub Teb Chaws Nplog
 202. gt mob haujsim
 203. gu kiv
 204. gv qab
 205. gw ntiv qhiav
 206. gx hauv
 207. gy ntev
 208. gz lub Teb Chaws Thaib
 209. ha tais nqaij qaub
 210. hb res pumhub
 211. hc lub/tus kaujtsaim
 212. hd tus ntiv tes xees
 213. he cov plaubhau
 214. hf tus taujdub
 215. hg kob daus
 216. hh lub Teb Chaws Moosnkauslias
 217. hi tus twm
 218. hj txoj hlab ntsha
 219. hk tais zaub kib
 220. hl tais nqaij hau
 221. hm tus hniav tabmeej
 222. hn ntiv qhas
 223. ho cov ntaub ntawv
 224. hp lub Teb Chaws Kasnasdas
 225. hq kub
 226. hr cov txiv siav
 227. hs zov
 228. ht lub rooj zauj ib ce
 229. hu lub hoobkas
 230. hv khov
 231. hw saum toj
 232. hx lub ncuav pobkws
 233. hy hnoos
 234. hz tais mov nplaum
 235. ia lub qhovntsej
 236. ib tshav ntuj
 237. ic lub kua txob
 238. id lub plawv
 239. ie lub paj
 240. if txoj hlab siab
 241. ig mob ncus no
 242. ih lub tsua
 243. ii lub lujtshib
 244. ij tus hniav puas
 245. ik tais mov cub
 246. il kob daus xib daus npug
 247. im lub Teb Chaws Nkislisyas
 248. in txhuav
 249. io lub pasdej
 250. ip lub ruv
 251. iq lub plabmog
 252. ir tus nees
 253. is siab
 254. it lub roobqhib
 255. iu tais fawm
 256. iv toj pob
 257. iw tais zaub qab
 258. ix lub roob
 259. iy tus kwjtw
 260. iz cov txiv puajkaum
 261. ja qhov chawmos
 262. jb lub Teb Chaws Phabmab
 263. jc lub tsib
 264. jd lub tsheb
 265. je lub hauvcaug
 266. jf tev
 267. jg lub Teb Chaws Nyivpooj
 268. jh lub roob hluavtaws
 269. ji tais mij
 270. jj txoj hlab plawv
 271. jk nthwv cua
 272. jl lub qhovmuag
 273. jm chav phais neeg
 274. jn lub xeev
 275. jo tsob ntoo
 276. jp lub Teb Chaws Maslesxias