NAME

Question types


Start with


Question limit

of 209 available terms

Print test

197 Matching questions

 1. one thousand
 2. brussel sprouts
 3. mother
 4. father's older brother's wife
 5. great great grandparents (niam sab)
 6. children
 7. one billion
 8. one trillion
 9. big eyes
 10. father's older brother
 11. hurricane
 12. single man
 13. quail
 14. small nose
 15. ground beef
 16. gray
 17. spring
 18. female cousins (PN)
 19. flower vegetables
 20. gold
 21. raddish
 22. wife
 23. pheasant
 24. big nose
 25. handsome
 26. long legs
 27. female cousins (TN)
 28. long arms
 29. cauliflower
 30. boy
 31. great great grandparents (txiv sab)
 32. small eyes
 33. pineapple
 34. west
 35. relatives
 36. orange
 37. mother's brother
 38. onion
 39. rain
 40. cloud
 41. younger sister's husband (PN)
 42. Saturday
 43. humid
 44. watercress
 45. wet
 46. younger sister (PN)
 47. girlfriend
 48. single woman
 49. 2 days from now
 50. pigeon
 51. great grandparents (txiv sab)
 52. father's sister
 53. coconut
 54. younger sister (TN)
 55. cloudy
 56. short
 57. warm
 58. south
 59. mother's sister's husband
 60. jackfruit
 61. tamarind
 62. fat
 63. Tuesday
 64. guava
 65. old
 66. small ears
 67. round eyes
 68. peanut
 69. skinny
 70. thunder
 71. long bean
 72. north
 73. cabbage
 74. olive
 75. Thursday
 76. father
 77. winter
 78. one million
 79. east
 80. short legs
 81. son-in-law
 82. silver
 83. boyfriend
 84. 3 days from now
 85. going up north
 86. clam
 87. cilantro
 88. lovable
 89. strawberry
 90. duck
 91. big ears
 92. chubby
 93. male cousins (PN)
 94. short arms
 95. apple
 96. grapefruit
 97. 4 days from now
 98. husband
 99. yesterday
 100. mustard green
 101. older sister's husband (PN)
 102. short hair
 103. nephews/nieces or grandchildren
 104. girl
 105. tall
 106. grandmother (txiv sab)
 107. cold
 108. chubby baby
 109. 2 days ago
 110. straight hair
 111. rambutan
 112. going west
 113. older brother (PN)
 114. older sister (PN)
 115. catfish
 116. grandfather (txiv sab)
 117. Weekday
 118. chili peppers
 119. peach
 120. great grandparents (niam sab)
 121. male cousins (TN)
 122. mother's brother's wife
 123. big mouth
 124. older brother (TN)
 125. longan
 126. mango
 127. lemon grass
 128. tofu
 129. cherry
 130. wind
 131. female cousin's husband (TN)
 132. long hair
 133. pea
 134. father's younger brother
 135. watermelon
 136. younger brother's wife (TN)
 137. going east
 138. young
 139. grandparents (niam sab)
 140. going down south
 141. flat nose
 142. crab
 143. papaya
 144. evening
 145. older brother's wife (TN)
 146. storm
 147. father's sister's husband
 148. 3 days ago
 149. summer
 150. brother's wife (PN)
 151. older sister (TN)
 152. broccoli
 153. Weekend
 154. cool
 155. younger brother (TN)
 156. passion fruit
 157. Sunday
 158. snow
 159. ground pork
 160. left
 161. shrimp
 162. likeable
 163. buffalo
 164. green onion
 165. chicken
 166. bald
 167. big belly
 168. banana
 169. sausage
 170. beautiful
 171. fall
 172. basil
 173. brother (PN)
 174. beef
 175. younger brother (PN)
 176. slippery
 177. sprinkling
 178. fish
 179. sunshine
 180. ugly
 181. corn
 182. one hundred
 183. pork
 184. purple
 185. wear eye glasses
 186. soybean
 187. cucumber
 188. Friday
 189. curly hair
 190. husband and wife
 191. mother's sister
 192. have moustache
 193. rasberry
 194. grapes
 195. right
 196. sister (TN)
 197. wear a hat
 1. a caij ntuj no
 2. b taub ntswg loj
 3. c hluas nraug
 4. d tsuas huab
 5. e taum pauv
 6. f niam dab laug
 7. g ceg ntev
 8. h tub hluas
 9. i nqaij nyuj zom
 10. j hluas nkauj
 11. k niam hluas
 12. l txiv laus
 13. m txiv lwm tsib
 14. n taum paj
 15. o tij laug
 16. p ib roob
 17. q xeeb ntxwv
 18. r ntxhais
 19. s caij nplooj hlav
 20. t tus poj niam
 21. u taub ntswg me
 22. v tsev neeg
 23. w tub
 24. x niam laus
 25. y niam tij
 26. z puag nraus
 27. aa huab
 28. ab dib liab
 29. ac ntxim hlub
 30. ad txiv nkhaus taw
 31. ae niam hlob
 32. af niam tais yawm txiv laus
 33. ag nqaij npuas
 34. ah txiv
 35. ai nkos
 36. aj yuag
 37. ak txiv hluas
 38. al txiv tawb ntoos
 39. am zais plab
 40. an rog
 41. ao muam
 42. ap khaub lig cua
 43. aq taum lag
 44. ar nus yau
 45. as caj nplab ntev
 46. at zaub pob
 47. au cua daj cua dub
 48. av kuav txob
 49. aw txiv ntoo qaub
 50. ax yawg
 51. ay zaub pooj pwm
 52. az zaub txhwb
 53. ba hluas
 54. bb tshav ntuj
 55. bc zaub pob qe
 56. bd kub
 57. be yawm yij
 58. bf zwj-teeb
 59. bg zaub ntsuab
 60. bh qhov muag me
 61. bi pog
 62. bj tauj dub
 63. bk txiv hlob
 64. bl niam tais yawm txiv suab
 65. bm pliab ntswg
 66. bn zwj-seem
 67. bo qaum teb
 68. bp yawg laus
 69. bq sab laug
 70. br caij ntuj sov
 71. bs nplua
 72. bt muam hlob
 73. bu nyiaj
 74. bv muam npaws
 75. bw qhov muag loj
 76. bx dab laug
 77. by nquab
 78. bz maj lam nyais
 79. ca yij
 80. cb txiv ntxawm
 81. cc qig taub
 82. cd zwj-kuab
 83. ce ntses tuaj kub
 84. cf laus
 85. cg viv ncaus
 86. ch txias
 87. ci siab
 88. cj txiv quav miv
 89. ck pob kws
 90. cl zwj-cag
 91. cm tom tod
 92. cn dos
 93. co pham
 94. cp pog suab yawg suab
 95. cq me nyuam yaus
 96. cr sov
 97. cs nqaij ntses
 98. ct qhov ncuaj loj
 99. cu kwv
 100. cv hnub hmos
 101. cw ceg luv
 102. cx tsuas ntuj
 103. cy nqaij os
 104. cz niam tais yawm txiv
 105. da xob nroo
 106. db txiv cuab thoj
 107. dc txiv laum huab xeeb
 108. dd nqaij npuas zom
 109. de niam
 110. df tim tid
 111. dg txiv lws zoov
 112. dh qab teb
 113. di npawg
 114. dj caij nplooj zeeg
 115. dk hnub hmos ub
 116. dl txiv duaj
 117. dm phauj
 118. dn phem quav
 119. do zaub paj dawb
 120. dp zoonraug
 121. dq nqaij twm
 122. dr ib tas
 123. ds txiv tsawb
 124. dt zaub paj ntsuab
 125. du plaub hau ntev
 126. dv taum mog
 127. dw txiv roj
 128. dx coj tsom iav qhov muag
 129. dy plaub hau caws
 130. dz zaub txig teem
 131. ea txiv kab ntxwv
 132. eb niam ntxawm
 133. ec niam tais
 134. ed plaub hau luv
 135. ee ntxim nyiam
 136. ef zwj-hnub
 137. eg zwj-quag
 138. eh do hau
 139. ei no
 140. ej nus npawg
 141. ek nag hmo
 142. el yawm txiv
 143. em zoonkauj
 144. en neeg kis
 145. eo nraj
 146. ep sab xis
 147. eq puag nraus ub
 148. er vaum
 149. es txiv pos nphuab
 150. et cws
 151. eu los nag tshuav
 152. ev nus hlob
 153. ew plaub hau ncaj
 154. ex zaub dej
 155. ey nqaij qaib
 156. ez hnyuv ntxwm
 157. fa ntxhais hluas
 158. fb zaub paj
 159. fc dib ntsuab
 160. fd niam txiv
 161. fe dos ntsuab
 162. ff txho
 163. fg qhov muag yeej
 164. fh muam yau
 165. fi nqaij nyuj
 166. fj nyab
 167. fk paj yeeb
 168. fl npawv
 169. fm sab hnub poob
 170. fn sab hnub tuaj
 171. fo cua
 172. fp nram nrad
 173. fq txiv pos txho
 174. fr pem ped
 175. fs pog koob yawg koob
 176. ft phiaj deg
 177. fu txiv qaum
 178. fv daus
 179. fw maj mib
 180. fx ntoo kaus mom
 181. fy nag
 182. fz txiv maj phaub
 183. ga muaj fwj txwv
 184. gb ib puas
 185. gc nus
 186. gd zwj-fai
 187. ge vauv
 188. gf txiv phuab las
 189. gg roob ris
 190. gh txiv ev paum
 191. gi caj nplab luv
 192. gj pob ntseg loj
 193. gk pob ntseg me
 194. gl ib taw
 195. gm txiv puv luj
 196. gn ib txhiab
 197. go tus txiv