NAME

Question types


Start with


Question limit

of 136 available terms
(1 exact duplicate found)

Print test

135 Matching questions

 1. England
 2. To deep fry
 3. Bread
 4. Mint Leaves
 5. Ant
 6. Bland
 7. Fish sauce
 8. Run
 9. Cambodian
 10. Dinner
 11. Rat
 12. Gerbil
 13. Green Onions
 14. Apple
 15. MSG
 16. Bee
 17. Suger
 18. Coffee
 19. To cut
 20. Bicycle
 21. Seed
 22. Indian
 23. Chilli peppers
 24. Papaya
 25. Thai
 26. To steam
 27. Salt
 28. Squirrel
 29. Baby boy choy
 30. To peel
 31. Boat
 32. Pumpkin
 33. Worm
 34. To blanch long term
 35. A Meal
 36. Chilli sauce
 37. Tea
 38. Congee/porride
 39. Coconut
 40. Lychee
 41. Lion
 42. Soysauce
 43. Walk
 44. Car
 45. Black pepper
 46. To wrap
 47. To mince
 48. Tiger
 49. Sour
 50. Japanese
 51. Banana
 52. To grind
 53. Somalian
 54. Cantaloupe
 55. To blanch quickly
 56. Ginger
 57. Native
 58. Mango
 59. Lemon Grass
 60. Sweet
 61. Beef
 62. Guava
 63. To roll
 64. Plane
 65. Crocodile
 66. Lunch
 67. Rice
 68. Burmese
 69. Honeydew
 70. Chayote
 71. To pan fry
 72. Train
 73. Mosquito
 74. To spread
 75. Goat
 76. Orange
 77. Korean
 78. Bunny
 79. Fly
 80. Hornet
 81. Bear
 82. Black
 83. Wasp
 84. Vegetables
 85. Duck
 86. Snake
 87. Watermelon
 88. Karen
 89. Bitter
 90. Deliver
 91. Breakfast
 92. Motorcycle
 93. Cabbage
 94. Lime Leaves
 95. Cucumber
 96. To scoop
 97. Mouse
 98. Garlic
 99. To finely chop
 100. Drive
 101. Pineapple
 102. Chinese
 103. Laotian
 104. Mien
 105. Fruits
 106. Tomato
 107. Bus
 108. Lime
 109. Salty
 110. Hispanic
 111. African
 112. To shave , carve
 113. To boil
 114. Sheep
 115. Bean sprouts
 116. Salad
 117. Basil
 118. Onion
 119. Cilantro
 120. Elephant
 121. Candy
 122. To chop
 123. Taxi
 124. Ride
 125. Peach
 126. To bake, broil
 127. Peacock
 128. Jack fruit
 129. Path
 130. Snack
 131. Vietnamese
 132. Pork
 133. Chicken
 134. Bell peppers
 135. Durian
 1. a Kasfes
 2. b Taug Kev
 3. c Tus Ntsaum
 4. d Lub Tsheb
 5. e Lub Tsheb Kaujvab
 6. f Tus Qaib
 7. g Tus Tsov
 8. h Zaub
 9. i Lub Tsheb Ntiav
 10. j Lub Dib Pag
 11. k Tsav
 12. l Kaslees
 13. m Co
 14. n Txiv Lwmtsib
 15. o Ci
 16. p Zom
 17. q Taug Lw
 18. r Thouj
 19. s Tus Tshajcum
 20. t Tshuaj Yej
 21. u Hau
 22. v Tus Os
 23. w Txiv Cuabthoj
 24. x Tev
 25. y Avfiskas
 26. z Ntsev
 27. aa Yivpooj
 28. ab Pluas Su
 29. ac Lub Dav Hlau
 30. ad Pluas Tshais
 31. ae Tsuag'
 32. af Txhoov
 33. ag Nyablaj
 34. ah Qhabmeem
 35. ai Txiv Avpaum
 36. aj Khejdub
 37. ak Piamnuas
 38. al Tus Tsov Ntxhuav
 39. am Qhiav
 40. an Lub Txiv Lws Suav
 41. ao Tus Yoov
 42. ap Lub Taub
 43. aq Lub Noob
 44. ar Pluas Hmo
 45. as Cov Khoom Txom Ncauj
 46. at Tus Luav
 47. au Lub Zaub Qhwv
 48. av Tus Nas
 49. aw Txiv Mojmib
 50. ax Nabpas
 51. ay Kua dis
 52. az Txiv Ntoo
 53. ba Khab
 54. bb Nplem
 55. bc Suav
 56. bd Tus Ntseeb
 57. be Lub Nkoj
 58. bf Tus Nab
 59. bg Lub Tsheb Nqaj Hlau
 60. bh Tus Mus Dauv
 61. bi Lub Taub Thaj
 62. bj Txiv Puvluj
 63. bk Tus Dais
 64. bl Lub Majnaus
 65. bm Nqaij Npuas
 66. bn Txiv plabnyug
 67. bo Cov Kuatxob
 68. bp Lub Npav
 69. bq Tus Nas Ntxhw
 70. br Iab
 71. bs Cov Pumhub
 72. bt Lub Qij
 73. bu Txiv Duaj
 74. bv IL Pluag Mov
 75. bw Txiv Tobntoos
 76. bx Cub
 77. by Chais
 78. bz Hlab
 79. ca Xauvmaslim
 80. cb Tus Kheb
 81. cc Lub Dib Ntsuab
 82. cd Kua liab
 83. ce Mov
 84. cf Cov Qhobnoom
 85. cg Lub Maustaus
 86. ch Pleev
 87. ci Tsuav
 88. cj Lub Dib Liab
 89. ck Nplog
 90. cl Qabntsev
 91. cm Kauv
 92. cn Tus Yaj
 93. co Hlais
 94. cp Suam
 95. cq Piamthaj
 96. cr Kib
 97. cs Cov Zaub Txhwb
 98. ct Cov Zaub Ntsuab
 99. cu Khiav
 100. cv Txiv Kabnxwv
 101. cw Nqaij Nyug
 102. cx Caij
 103. cy Tus Yajyuam
 104. cz Cov Zaub Txig Ntses
 105. da Tus Ntxhw
 106. db Tus Nkawj
 107. dc Qhwv
 108. dd Lub Dib Pag Do Hau
 109. de Askiv
 110. df Txiv Nkhaustaw
 111. dg Lub Dos Loj
 112. dh Nthee
 113. di Tus Nas Tsuag
 114. dj Kauslim
 115. dk Thaib
 116. dl Tus Cuanab
 117. dm Phajmab
 118. dn Cov Kaus Taum
 119. do Qabzib
 120. dp Txiv Mojphaub
 121. dq Tus Nas Ncuav
 122. dr Txiv Tsawb
 123. ds Mev
 124. dt Hwjtxob
 125. du Tus Tshis
 126. dv Xamlav
 127. dw Kua Dub
 128. dx Qaub
 129. dy Isdias
 130. dz Vom
 131. ea Cov Tauj Dub
 132. eb Cov Dos
 133. ec Cov Nplooj Majnaus
 134. ed Daus/Kaus
 135. ee Cov Kuatxob Loj