NAME

Question types


Start with


Question limit

of 99 available terms
(1 exact duplicate found)

Print test

95 Matching questions

 1. Before
 2. Pleased
 3. I know
 4. And
 5. Carry
 6. Ability(Nerve)
 7. Big
 8. Rinse
 9. More
 10. I tell
 11. I come
 12. Smooth
 13. Share
 14. Boil
 15. Room
 16. Delicious
 17. Come
 18. Again
 19. Because
 20. New
 21. Blink
 22. Now
 23. Tail
 24. Saliva
 25. Planting
 26. Last
 27. Little
 28. I make
 29. Strange/Weird
 30. Talking
 31. Friend
 32. Tiger Bite
 33. Get
 34. Use
 35. Rock
 36. Cough
 37. Bathroom
 38. Bad
 39. Many
 40. Touch
 41. I like
 42. I go
 43. Take
 44. One
 45. Stare
 46. Hello
 47. Their
 48. Plastic
 49. After
 50. A
 51. Breath
 52. Your Face
 53. Cage
 54. Much
 55. Sniff
 56. Can
 57. Long
 58. Table
 59. Place
 60. I am
 61. Here
 62. Day
 63. Good
 64. Salvation
 65. Beg/Please
 66. Plate
 67. Happy
 68. I love
 69. Only
 70. Offended
 71. Same
 72. Care
 73. Out
 74. Climb
 75. Sword
 76. Taste
 77. 73
 78. Cheap
 79. Goodbye
 80. 72
 81. Tablecloth
 82. Begin
 83. Turn
 84. Find
 85. Callous
 86. I find
 87. Bite
 88. That
 89. How
 90. Bend Over
 91. Not
 92. Chicken
 93. Talk/Communicate
 94. Apologize
 95. I have
 1. a Tsis zoo
 2. b Npau
 3. c Txawv
 4. d Tshaj
 5. e Tig
 6. f Pib
 7. g Sib ntsib dua
 8. h Pheej yig
 9. i Chav
 10. j Rooj
 11. k Yas
 12. l Thiab
 13. m Kuv tau
 14. n Ntav
 15. o Hnub
 16. p Kuv mus
 17. q Nov
 18. r Tam Sim No
 19. s Peev xwm
 20. t Tau
 21. u Kov
 22. v Hnoos
 23. w Ntawv
 24. x Ua ntej
 25. y Kuv hlub
 26. z Kuv nyiam
 27. aa Qaib
 28. ab Mob siab
 29. ac kaub puab
 30. ad Ntau
 31. ae Ib yam
 32. af Chaw
 33. ag Ib
 34. ah Lub
 35. ai Ib pliag
 36. aj Nce
 37. ak Ntsia
 38. al Me me
 39. am Pob zab
 40. an Thov
 41. ao Hais lus
 42. ap Nrauv
 43. aq Ntaub pau rooj
 44. ar Xa caum ob
 45. as Saj
 46. at Kuv paub
 47. au Phooj yug
 48. av Loj
 49. aw Zoo
 50. ax Nqa
 51. ay Mos
 52. az Ua pa
 53. ba Ntsej muag
 54. bb Muab
 55. bc Ntsaim
 56. bd Phaj
 57. be Zoo siab
 58. bf Vim
 59. bg Tam
 60. bh Nrhia
 61. bi Cog
 62. bj Yaug
 63. bk Dim lub txim
 64. bl Ib zaug ntxiv
 65. bm Tsis
 66. bn Kuv los
 67. bo Siv
 68. bp Kas poom
 69. bq Tshiab
 70. br Xa caum peb
 71. bs Kawg
 72. bt Kotw
 73. bu Ntaj
 74. bv Lawv
 75. bw Ntev
 76. bx Txaus siab
 77. by Nyob zoo
 78. bz Tawb
 79. ca Vim li cas
 80. cb Tom
 81. cc Kuv nrhia
 82. cd Hnia
 83. ce Los
 84. cf Qaub ncuag
 85. cg Kuv yog
 86. ch Qab
 87. ci Tsov tom
 88. cj Thov txim
 89. ck Kuv ua
 90. cl Xwb
 91. cm Khes
 92. cn Khoov
 93. co Viv
 94. cp Kuv qhia
 95. cq Sib faib