NAME

Question types


Start with


Question limit

of 100 available terms

Print test

97 Matching questions

 1. 10
 2. Pain
 3. Shadow
 4. Cat
 5. Orphan
 6. Praise
 7. Wall
 8. Count
 9. Kill
 10. Priest
 11. Wash
 12. Weak
 13. 6
 14. 5
 15. Stove
 16. 8
 17. Include/Join
 18. Shirt
 19. 53
 20. Silver
 21. Owner
 22. Away/Far
 23. Young women
 24. Sound
 25. End/Finish
 26. Overgrown
 27. Pay
 28. Scream
 29. Spirit
 30. Basket
 31. Soul
 32. Lick
 33. Brush
 34. Urine
 35. 11
 36. Shake
 37. Store
 38. 9
 39. Warm
 40. Stomache ache
 41. Baby
 42. Butterfly
 43. Owe(Debt)
 44. Pot
 45. And
 46. Wedding
 47. Parents
 48. Stiff
 49. Anesthetic
 50. Waste
 51. Problem
 52. Virgin(Female)
 53. Bless
 54. Bridge
 55. Approve
 56. Pan
 57. Rice cooker
 58. Clay pot
 59. Sing
 60. Chance
 61. Stupid
 62. Prince
 63. Clock
 64. Visit
 65. Skirt
 66. Professor
 67. Wear
 68. Stairs
 69. Take/lie
 70. Cards
 71. Caterpillar
 72. Fold
 73. Mix
 74. Heavy
 75. Pretty
 76. Crazy
 77. String
 78. 7
 79. Shoot
 80. Opium
 81. 52
 82. Pale
 83. Powder
 84. Ant
 85. To Steam
 86. Patience
 87. Princess
 88. Step
 89. Shy
 90. Short
 91. Car
 92. Big
 93. Stop(Moving)
 94. Arrest
 95. Wife
 96. War
 97. Hear
 1. a Ntsaum
 2. b Niam thiab txiv
 3. c Tshoob
 4. d Luv
 5. e Yim
 6. f Hlaus nkauj
 7. g Tsis muj zog
 8. h Them
 9. i Hlua
 10. j Npauj npaim
 11. k Kaum ib
 12. l Pom zoo
 13. m Suab
 14. n Fab
 15. o Raub
 16. p Deb
 17. q tsib
 18. r Hub
 19. s Txhuam
 20. t Menyuam ntsuag
 21. u Thiab
 22. v Koom
 23. w Ntsuj plig
 24. x Ntxhais huab tais
 25. y Yeeb
 26. z Yaim
 27. aa Hnyav
 28. ab Tua phom
 29. ac Tsib cuag peb
 30. ad Pob tawb
 31. ae Miv
 32. af Moo
 33. ag Tua
 34. ah Nkauj xwb
 35. ai Hmoov
 36. aj Duab ntxoov ntxoo
 37. ak Tub huab tais
 38. al Daj ntseg
 39. am Xa
 40. an Tsho
 41. ao Taj laj
 42. ap Tsu
 43. aq Xib Hwb
 44. ar Qhuas
 45. as Xaus/Tag
 46. at Kab ntsig
 47. au Tsheb
 48. av Cuaj
 49. aw Foom koob hmoov
 50. ax Tiab
 51. ay Yais
 52. az Tsib cuag ob
 53. ba Hnav
 54. bb Hauj sam
 55. bc Ntxuav
 56. bd Dag
 57. be Do
 58. bf Nqi
 59. bg Suav
 60. bh Co
 61. bi Ntaiv
 62. bj Zoo nkauj
 63. bk Qw
 64. bl Menyuam ab
 65. bm Ib theem
 66. bn Qhov Cub
 67. bo Mob Plab
 68. bp Nyiaj
 69. bq Plig
 70. br Hmoo
 71. bs Poj niam
 72. bt Vwm
 73. bu Sov
 74. bv Ruam
 75. bw Hu nkauj
 76. bx Quav
 77. by Teeb meem
 78. bz Ndes
 79. ca Txaj muag
 80. cb Ntes
 81. cc Kaum
 82. cd Lauj kaub
 83. ce Hnov
 84. cf Tsov rog
 85. cg Xyuas
 86. ch Choj
 87. ci Zis
 88. cj Phob ntsa
 89. ck Nqim
 90. cl Tswb
 91. cm Loog
 92. cn Ncu
 93. co Siab ntev
 94. cp Txhav
 95. cq (Kev) mob
 96. cr Phaib
 97. cs Loj