NAME

Question types


Start with


Question limit

of 95 available terms
(5 exact duplicates found)

Print test

94 Matching questions

 1. Handsome
 2. Little
 3. Ghost
 4. Impatient
 5. Leaf
 6. Level
 7. Month
 8. Flag
 9. Fire
 10. 39
 11. Impolite
 12. Fur
 13. Follow
 14. Fake
 15. Girl
 16. Cold
 17. Goodbye
 18. Ms.
 19. 59
 20. Deer
 21. Idea
 22. Hang
 23. Hair
 24. Wet
 25. 55
 26. Husband
 27. Fish
 28. Sticky
 29. 60
 30. Deep
 31. 35
 32. 58
 33. Gift
 34. Fat
 35. Hawk
 36. 57
 37. Sweet
 38. Monk
 39. Feather
 40. Mat
 41. Large/Chubby
 42. 61
 43. Misunderstood
 44. 56
 45. Langauge
 46. Lamb
 47. 1000
 48. Day
 49. Gate
 50. Last
 51. Hot
 52. Deaf
 53. 36
 54. Hat
 55. Hatchet
 56. 33
 57. Hang(Self)
 58. Monkey
 59. Fly(Bug)
 60. 62
 61. 100
 62. Mountain
 63. Gun
 64. Important
 65. Hour
 66. Hurt
 67. Hard
 68. 38
 69. Moon
 70. Fence
 71. 37
 72. 42
 73. Human
 74. Misunderstand
 75. Housewife
 76. Hammer
 77. Gall bladder
 78. 41
 79. Left
 80. Generous
 81. Less
 82. Crave
 83. Ladder
 84. Glass
 85. Garbage
 86. Massage
 87. 34
 88. Learn
 89. Glasses
 90. Most
 91. Flood
 92. 40
 93. Flat
 94. Incence
 1. a Rog
 2. b Peb cuag peb
 3. c Mos lwj
 4. d Lag ntseg
 5. e Siab luv
 6. f Xuab moos
 7. g Peb caug xa
 8. h Sab laug
 9. i Tsis caug rau
 10. j Zoo nraug
 11. k Taus
 12. l Cuav
 13. m Laj kab
 14. n Ntub
 15. o Pluav
 16. p Kawm
 17. q Tshaj plaws
 18. r Tsis caug tsib
 19. s Mob
 20. t Tob
 21. u Qib
 22. v Iav
 23. w Me
 24. x Tsib caug yim
 25. y Yoov
 26. z Tsawg
 27. aa Tsib caug cuaj
 28. ab Dav
 29. ac Hluav taws
 30. ad Tib neeg
 31. ae Rau caum ob
 32. af Koj txiv
 33. ag Ntses
 34. ah Tsom iav
 35. ai Tawv
 36. aj Hlis
 37. ak Leej muam
 38. al Peb caug yim
 39. am Nrai
 40. an Zaws/Zuaj
 41. ao Mus zoo koj
 42. ap Liab
 43. aq Nqhis
 44. ar Kub
 45. as Plaub caug ob
 46. at Hnub
 47. au Hli
 48. av Rooj vag
 49. aw Hauj sam
 50. ax Dej nyab
 51. ay Peb cuag cauj
 52. az Plaub
 53. ba Peb cuag plaub
 54. bb Yaj
 55. bc Khoom plig
 56. bd Khiv nyiab
 57. be Dab
 58. bf Rau caum
 59. bg Plaub caug ib
 60. bh Tsib cuag xa
 61. bi Phom
 62. bj Rab rauj
 63. bk Khuam
 64. bl Xyab
 65. bm Tsis nkaj Siab
 66. bn Niam tsev
 67. bo Qab zib
 68. bp Nplaum
 69. bq Nplooj
 70. br Tsis Nkaj siab
 71. bs Rau caum ib
 72. bt Pham
 73. bu Siab dawb
 74. bv Ntaiv
 75. bw Kaus mom
 76. bx Peb caug rau
 77. by Lus
 78. bz Tsis paub cai
 79. ca Peb caug tsib
 80. cb Tseem ceeb
 81. cc Tswv yim
 82. cd Plaub caug
 83. ce Plaub hau
 84. cf Ib pua
 85. cg Raws Qab
 86. ch Txias
 87. ci Lev
 88. cj Ib phav
 89. ck Tsib
 90. cl Hlaus nkauj
 91. cm Chij
 92. cn Plaub noog
 93. co Roob
 94. cp Kawg