NAME

Question types


Start with


Question limit

of 95 available terms
(5 exact duplicates found)

Print test

95 True/False questions

 1. Tsib cuag xa58

        

 2. Tsib caug yim58

        

 3. Rau caum ib61

        

 4. Hluav tawsFire

        

 5. QibGall bladder

        

 6. Tseem ceebHuman

        

 7. NqhisCrave

        

 8. Rooj vagMonk

        

 9. Peb caug tsib37

        

 10. Rab raujFence

        

 11. IavHawk

        

 12. TsibGall bladder

        

 13. Xuab moosFeather

        

 14. KubLangauge

        

 15. Siab luvGenerous

        

 16. Koj txivLadder

        

 17. Ib phav1000

        

 18. NtsesCrave

        

 19. Kaus momMonk

        

 20. Tsis nkaj Siab55

        

 21. Laj kabFlood

        

 22. Tib neeg100

        

 23. Qab zibFollow

        

 24. Mos lwjDeer

        

 25. Rau caum ob61

        

 26. PhomGun

        

 27. Peb caug rau37

        

 28. Sab laugLeft

        

 29. Peb cuag cauj39

        

 30. PhamLarge/Chubby

        

 31. HlisMoon

        

 32. Peb caug xa42

        

 33. Tsis Nkaj siabMisunderstood

        

 34. Lag ntsegDeaf

        

 35. MeMat

        

 36. TausHatchet

        

 37. LiabMonkey

        

 38. LusLangauge

        

 39. Ib pua100

        

 40. XyabIncence

        

 41. Plaub caug ib41

        

 42. Khiv nyiabFlood

        

 43. MobHurt

        

 44. Tswv yimIdea

        

 45. KhuamFlat

        

 46. Peb cuag plaub36

        

 47. YajLamb

        

 48. KawmLearn

        

 49. NtaivLadder

        

 50. TxiasCold

        

 51. Hauj SamMonk

        

 52. Tsom iavGlasses

        

 53. Leej muamMonk

        

 54. Mus zoo kojHat

        

 55. Tsis paub caiMisunderstood

        

 56. TsawgLast

        

 57. Dej nyabIncence

        

 58. PluavMonkey

        

 59. RoobHurt

        

 60. Hlaus nkauj40

        

 61. Plaub caugHair

        

 62. Peb cuag peb41

        

 63. Tsis caug tsib55

        

 64. PlaubFur

        

 65. HnubDay

        

 66. Raws QabFollow

        

 67. TawvLadder

        

 68. Tsib caug cuaj59

        

 69. Niam tsevImpatient

        

 70. TobDeep

        

 71. KawgHard

        

 72. Peb caug yim38

        

 73. Siab dawbImpatient

        

 74. Plaub hauHair

        

 75. ChijFake

        

 76. Rau caum61

        

 77. NraiHang(Self)

        

 78. DavFake

        

 79. Zaws/ZuajFollow

        

 80. HliFat

        

 81. Zoo nraugHandsome

        

 82. Tshaj plawsMost

        

 83. NploojSticky

        

 84. NplaumLadder

        

 85. Tsis caug rau36

        

 86. Hauj sam60

        

 87. NtubHot

        

 88. CuavHawk

        

 89. YoovLamb

        

 90. DabGhost

        

 91. Plaub caug ob41

        

 92. RogFat

        

 93. Plaub noogHour

        

 94. Khoom pligHandsome

        

 95. LevHawk