NAME

Question types


Start with


Question limit

of 100 available terms

Print test

100 Matching questions

 1. Press
 2. Swim
 3. Many
 4. 63
 5. Crab
 6. Look/see
 7. Sour
 8. Embarrassed
 9. 2
 10. Sleepy
 11. Rags
 12. Midnight
 13. Extra
 14. Meet
 15. 64
 16. Jealous
 17. Old(People)
 18. Used for something flat
 19. 71
 20. Luck
 21. 46
 22. Man
 23. 1
 24. Metal
 25. Face
 26. Cocky
 27. Used for something round
 28. Kitten
 29. Used for a pair
 30. Used for the other half
 31. Loud
 32. Used for say,speech,poem
 33. Expensive
 34. Rain
 35. Medicine
 36. Between
 37. 66
 38. Bling
 39. 69
 40. 43
 41. Angry
 42. Cost
 43. Poor
 44. Read
 45. Mile
 46. Early
 47. 51
 48. Hospital
 49. Funeral Home
 50. Salty
 51. Used for alot of things
 52. Low/Short
 53. 67
 54. 85
 55. Fast
 56. 49
 57. Scared
 58. Knife
 59. 44
 60. King
 61. 68
 62. Kick
 63. Wrong
 64. Ms.
 65. Bell
 66. Worship
 67. Lazy
 68. Bitter
 69. 45
 70. Open
 71. Nie
 72. Country
 73. 82
 74. 87
 75. Cockroach
 76. Gay
 77. Good
 78. 86
 79. 65
 80. Minute
 81. Reach
 82. Young
 83. Prickly
 84. 48
 85. Taste
 86. 84
 87. Late
 88. 47
 89. Zip/lose
 90. 83
 91. News
 92. Bowl
 93. Milk
 94. Belt
 95. Fabric
 96. 70
 97. 50
 98. Boar(Pig)
 99. Bent
 100. Skinny
 1. a Yim caum peb
 2. b Hnab tais
 3. c Rau caum tsib
 4. d Sab
 5. e Kab laum
 6. f Plaub caug cuaj
 7. g NRuab nrab
 8. h Tshuaj
 9. i Hlaus
 10. j Pluag
 11. k Peb
 12. l Qab zib
 13. m Yim caum rau
 14. n Plaub caug rau
 15. o Yim caum tsib
 16. p Ua luam dej
 17. q Tsib caug
 18. r Rau caum rau
 19. s Cov
 20. t Tswb
 21. u Lub
 22. v Kim
 23. w Khav theeb
 24. x Coob
 25. y Yim caum xa
 26. z Yim caum plaub
 27. aa Nag
 28. ab Iab
 29. ac Minyuam miv
 30. ad Lig
 31. ae Hlau
 32. af Leej muam
 33. ag Ntshai
 34. ah Quab
 35. ai Teb chaws
 36. aj Khaub hlab
 37. ak Ntsib
 38. al Riam
 39. am Laus
 40. an Nrig muag
 41. ao Ntxov
 42. ap Mis
 43. aq Ntsej muag
 44. ar Yim cuam ob
 45. as Plaub caug plaub
 46. at Rau caum xa
 47. au Ncaws
 48. av Ob
 49. aw Plaub caug xa
 50. ax Qis
 51. ay Yuag
 52. az Ceev
 53. ba Plaub caug peb
 54. bb Tub nkeeg
 55. bc Nkaus
 56. bd Npua teb
 57. be Tsev txias
 58. bf Nas this
 59. bg Saj
 60. bh Khib
 61. bi Siab zoo
 62. bj Nyeem
 63. bk Chim
 64. bl Txhais
 65. bm Plaub caug yim
 66. bn Pom
 67. bo Ntaub
 68. bp Rau caum yim
 69. bq Plaub caug tsib
 70. br Nrov
 71. bs Nkees
 72. bt Zaj
 73. bu Rau caum plaub
 74. bv Mais
 75. bw Txiv neej
 76. bx Xa caum ib
 77. by Qhib
 78. bz Txaj muag
 79. ca Yuam kev
 80. cb Ib
 81. cc Nraim
 82. cd Rau caum peb
 83. ce Roob ris
 84. cf Siv tawv
 85. cg Koom hmoo
 86. ch Tsib caug ib
 87. ci Xa caum
 88. cj Ib tag hmo
 89. ck Tais
 90. cl Xou xwm
 91. cm Chob
 92. cn Zoo
 93. co Cuag
 94. cp Seem
 95. cq Rau caum cuaj
 96. cr Nyem
 97. cs Swb
 98. ct Nqi
 99. cu Hoo maum
 100. cv Qab ntsev