NAME

Question types


Start with


Question limit

of 99 available terms
(1 exact duplicate found)

Print test

97 Matching questions

 1. Corn
 2. Obediant
 3. Both
 4. Picture
 5. Stitch/Sew
 6. Change
 7. Dry
 8. Sharp
 9. Clean
 10. Small
 11. Book
 12. Cover
 13. Zipper
 14. Foreign
 15. Ricecakes
 16. Hate
 17. Cabbage
 18. Bottom
 19. Pierce
 20. Trip
 21. That
 22. Respond
 23. Ask
 24. Promise
 25. Coconut
 26. Bump
 27. Bone
 28. Strong
 29. Coffee
 30. Fall
 31. Rice
 32. Dance
 33. Scratch
 34. Phone
 35. Learn
 36. Body
 37. Burn
 38. Slow
 39. Help
 40. Sneeze
 41. Fix
 42. Return
 43. Cry
 44. Real
 45. Come back
 46. Switch/trade
 47. Blister
 48. Watch
 49. Boat
 50. Long
 51. Hungry
 52. Cloth
 53. Chase
 54. Match
 55. Knock
 56. Run
 57. Tickle
 58. Name
 59. Year
 60. Pillow
 61. Blink(Eyes)
 62. Cute/Loveable
 63. Dislike
 64. Bottle
 65. Reverse
 66. Birthday
 67. Whenever
 68. Suck
 69. Cord
 70. Trust
 71. Hurry
 72. Slap/hit
 73. Compare
 74. Ride
 75. Find
 76. Ugly
 77. Close
 78. Pharmacy
 79. Explained
 80. Critizes
 81. Print
 82. You scared me
 83. Write
 84. Our
 85. Remember
 86. Lock
 87. Revenge
 88. Used for something long
 89. Block
 90. Difficult
 91. Move
 92. Spill
 93. Want
 94. Brush
 95. Yesterday
 96. Eat
 97. Soft
 1. a Sua
 2. b Npuav
 3. c Xov tooj
 4. d Ntsais muag
 5. e Swb
 6. f Dov qab
 7. g Sav
 8. h Me
 9. i Dab
 10. j Kaw
 11. k Mov
 12. l Tsev muag tshuaj
 13. m Xaws
 14. n Ntog
 15. o Noj
 16. p Ntxim hlub
 17. q Phoom
 18. r Ntxub
 19. s Pob kws
 20. t Kho
 21. u Muag
 22. v Pab
 23. w Chob
 24. x Kas fes
 25. y Pob txha
 26. z Caum
 27. aa Poob
 28. ab Nkoj
 29. ac Ntseeg
 30. ad Luam
 31. ae Teb
 32. af Pauv
 33. ag Hauv Qab
 34. ah Kub nyiab
 35. ai Phim
 36. aj Txham
 37. ak Ntaus
 38. al Xaub qhw
 39. am Hwj
 40. an Tsuag
 41. ao Cog lus
 42. ap Ntzeej
 43. aq Au ncoo
 44. ar Muaj Zog
 45. as Phau ntawv
 46. at Laum
 47. au Zaum twg
 48. av Caij
 49. aw Khawb
 50. ax Ncuav
 51. ay Xyoo
 52. az Quaj
 53. ba Thuam
 54. bb Ntsis
 55. bc Ntse
 56. bd Nyuaj
 57. be Dab thuab
 58. bf Hlwv
 59. bg Khob
 60. bh Ntev
 61. bi Kawm
 62. bj Tias
 63. bk Ceeb
 64. bl Txa/Khiav
 65. bm Qhuav
 66. bn Hloov
 67. bo Khiav
 68. bp Rov qab los
 69. bq Saib
 70. br Hnub yug
 71. bs Daim duab
 72. bt Nco qab
 73. bu Noog
 74. bv Ntaub
 75. bw Tu
 76. bx Kwb
 77. by Ob leeg
 78. bz Ntxeev
 79. ca Xauv
 80. cb Qeeb
 81. cc Txawv teb chaws
 82. cd Tsis nyiam
 83. ce Npe
 84. cf Txiv moh phaub
 85. cg Thaiv
 86. ch Nrhiav
 87. ci Nag hmo
 88. cj Cev
 89. ck Pauj
 90. cl Peb lub
 91. cm Mloog lus
 92. cn Tiag
 93. co Piv
 94. cp Los voos
 95. cq piav
 96. cr Xaim
 97. cs Tshaib plab