NAME

Question types


Start with


Question limit

of 139 available terms

Print test

139 True/False questions

 1. hverwith (beside)

        

 2. af þvíbecause

        

 3. án aflátsconstatly (í sífellu)

        

 4. yfir ísoth for soby

        

 5. ásamtbefore, a little while ago

        

 6. fyrirof time—before

        

 7. líkalike ekki vitund lík: be nothing like

        

 8. samkvæmtaccording to DAT

        

 9. umaround ACC

        

 10. á móti PREPbehind, later, in a little while

        

 11. hvort sem erwhy

        

 12. affrom, off, after, because of

        

 13. framanin front of

        

 14. hvað margir, margar, mörghow many

        

 15. í kringumthrough (í gegnum DAT)

        

 16. hvers vegnawhat type (gerð/tegund)

        

 17. á meðalamong

        

 18. á millialong with, together with DAT

        

 19. fyrr enupstairs

        

 20. fram meðalong

        

 21. fram hjágo past, go by

        

 22. einsamallalone, all by ones self, f: sömul

        

 23. fyrirrather

        

 24. þegarwhen CONJ (as ADV: immediately)

        

 25. siðansince, then

        

 26. æalways

        

 27. heldur ... ennever

        

 28. enda þótteven though

        

 29. svona umin this way

        

 30. hvernighow

        

 31. áðanfrom here

        

 32. í fyrraof time—ago

        

 33. hver er hvaðwhich is which

        

 34. hjáalways

        

 35. aðeinsquite

        

 36. hvers slagswhat type (derogatory)

        

 37. rétt eins ogwhile, as soon as (samstundis)

        

 38. fram á viðahead

        

 39. á bak viðalong

        

 40. meðalamong GEN

        

 41. loksfinally

        

 42. á eftirafter ACC; along, by (authorship) DAT

        

 43. meðal annarsamong other things GEN

        

 44. enbut, rather, than, until

        

 45. núnafor (as in gjaf for so or soth)

        

 46. sem fyrstas quick as possible

        

 47. samt sem áðuranyway...

        

 48. slíkuralike ekki vitund lík: be nothing like

        

 49. ennout of, of, be from, out from DAT

        

 50. frekarrather

        

 51. siðastlast , - vetur: last winter

        

 52. þótteven though

        

 53. aftur á mótion the other hand (hins vegar)

        

 54. undanstill, again

        

 55. í grenndnearby (nálægt)

        

 56. þvert á mótibetween GEN

        

 57. þvert yfirwhere to

        

 58. hvor/hvortwhich of two

        

 59. aflátsconstatly (í sífellu)

        

 60. í burtulast year

        

 61. af hverjuneither of two

        

 62. hvergihow

        

 63. fyrirof causation—couldn´t speak for the tears

        

 64. ánout of, of, be from, out from DAT

        

 65. um sinnwhile, at the same time (í sama mund)

        

 66. ogand, as

        

 67. hvaðawhich, what kind

        

 68. áframforward, onward

        

 69. sérhvertwhich of two

        

 70. unsaround ACC

        

 71. framundanahead of soth

        

 72. viðsince, then

        

 73. til hversfor what purpose, to what end GEN

        

 74. þess vegnatherefore, for this reason, because of

        

 75. ennþábecause

        

 76. af því aðwith doing so, by (til að)

        

 77. út fráfrom inside out

        

 78. í att áalong with, together with DAT

        

 79. þó aðeven though

        

 80. eftirover, across, above, on account of, about, of

        

 81. handafor (as in gjaf for so or soth)

        

 82. um leiðwhile, at the same time (í sama mund)

        

 83. hvers konarwhy

        

 84. áðurout of, of, be from, out from DAT

        

 85. nú þegaralready

        

 86. sífellalast year

        

 87. hvehow

        

 88. samisame sömu DECL

        

 89. heldurrather

        

 90. til þess aðfor what purpose, to what end GEN

        

 91. aukin addition GEN

        

 92. héðanbefore, a little while ago

        

 93. fyrirsoth for soby

        

 94. samstundisfor (as in gjaf for so or soth)

        

 95. fyrirACC: of motion—around, over, before

        

 96. út af fyrir sigfrom inside out

        

 97. oftoo much

        

 98. meðbut, rather, than, until

        

 99. í gegnthrough (í gegnum DAT)

        

 100. af og tilonce in a while

        

 101. þvílíkursuch (meaning out of the ordinary) DECL

        

 102. gegnstill, again

        

 103. hvaðwhat, which

        

 104. alls ekkirather

        

 105. fyrir ofanbefore

        

 106. yfirACC: of motion—around, over, before

        

 107. á meðanamong GEN

        

 108. annars vegar...hins vegareither/or (heldur...en)

        

 109. upp fráup there

        

 110. úralways

        

 111. hinnmeganunder

        

 112. framan íin the face ( - í hann)

        

 113. um leið ogwith (holding)

        

 114. aldreinever

        

 115. þáthen

        

 116. á undanfirst, before, ahead of

        

 117. alvegquite

        

 118. hversuhow

        

 119. móti ADVupp í -: uphill, niður í -: downhill

        

 120. af hinu goðafrom the bad

        

 121. hvorgurláta undan: give up/láta - undan: not give up

        

 122. hvarover, across, above, on account of, about, of

        

 123. annaðhvort...eðaanyway...

        

 124. við hliðina áamong

        

 125. með því aðwith doing so, by (til að)

        

 126. hvertwhere to

        

 127. þar semsince, as

        

 128. siðastliðinnsince, then

        

 129. afturagain

        

 130. framforward, onward

        

 131. hvaðanfrom here

        

 132. now (as interjection, uh, well)

        

 133. af hinu illafrom the bad

        

 134. hvergiláta undan: give up/láta - undan: not give up

        

 135. út íthen

        

 136. fyrirDAT: of place—in front of

        

 137. fyrrof causation—couldn´t speak for the tears

        

 138. í hátturthrough (í gegnum DAT)

        

 139. í sama mundat the same time (um leið)