NAME

Question types


Start with


Question limit

of 566 available terms
(1 exact duplicate found)

Print test

560 Matching questions

 1. ði, að experience
 2. heldur Ö; hélt, héldu, haldið hold
 3. stingur; stakk, stungu, stungið prick, sting stinga upp á: suggest
 4. GEN gæti; gætti, gæt take care of (passa)
 5. DAT leyni; leyndi, leynt hide, conceal
 6. DAT aði wave at
 7. kýs; kaus, kusu, kosið choose
 8. GEN missi; missti, misst miss (sakna), lose, drop
 9. birtur; birti, birt show, reveal (sýna/koma í ljós) birst/birtist: appear/appeared
 10. aði Ö fix, repair (bæta), adjust, put in order, arrange
 11. aði shine, gleam
 12. glotti; glotti, glott snear, smirk
 13. þvæ,þværð, þvær, þvoum; þvoði, þvoðu, þvegið wash
 14. aði diminish
 15. GEN hefur; hóf, hófu, hafið begin (byrja), rise up/ refl: hæfist
 16. aði call, shout
 17. GEN nýtur; naut, nutu, notið enjoy
 18. aði refresh ones memory, go over in ones mind - upp (velta fyrir sér/virða fyrir sér--contemplate)
 19. veiti; veitti, veitt grant, offer
 20. aði stop (hætta)
 21. DAT flýti; flýtti, flýtt hurry (drífa sig)
 22. skýtur; skaut, skutu, skotið shoot - inn: interject/ - undan: hide/ skjótast/skautast: run/ran out quickly for so.th
 23. ACC/DAT sleit, slitu, slitið snap, break, wear out - sig af: break away from/ - frá: tear away from
 24. þekki; þekkti, þekktu, þegt know, be familiar with
 25. rýfur; rauf, rufu, rofið break open
 26. geri; gerði, gert make, do (búa til) gerist/gerðist: happen/happened/ gera ráð fyrir: assume/ gera sér grein fyrir: realize, understand (átta sig á, það dettur í hug)/ - ekkert til: makes no difference, doesn´t matter
 27. syngur; söng, sungu, sungið sing
 28. leiðir; leiddi, leitt lead by the hand
 29. be afraid
 30. -lykur; -lukti, -lukt surround
 31. DAT smelli; smellti, smellt snap - af: snap a photo
 32. dvelur; dvaldi, dvalið dwell, stay, remain
 33. syndi; synti, synt swim
 34. aði pee
 35. aði suspect
 36. dey, deyrð, deyr; dó, dáið die
 37. hleypur; hjlóp, hlupu, hlaupið run - á sig: make a mistake/það er ekki - að því: it´s not easy/ - við fót: run to keep up/ - brúninu: knit ones eyebrows, frown
 38. átelur; átaldi, átaldið scold (skamma)
 39. aði break to pieces
 40. aði blush
 41. ber, berð, ber; bar, báru, borið bear - saman: compare/ - af: stand out
 42. It seems to me
 43. æfi; æfði, æft (mig) practice
 44. biður; bað, báðu, beðið (biðja um) ask -st fyrir: pray/ - forláts: apologize
 45. skrepur; skrapp, skruppu, skroppið run over, go out for a moment - saman: shrink
 46. hefur Ö; hafði, höfðu, haft have subj: hafi, hefði
 47. aði chain, bind
 48. stynur; stundi, stunið groan
 49. lekur; lak láku, lekið leak, drip
 50. nemur; nam, námu, numið study, learn - brott: take away/ - staður: stop
 51. aði mumble
 52. sprengi; sprengdi, sprengt explode - í loft upp: blow up
 53. greini; greindi, greint discern, make out (sjá/horfa)
 54. DAT deili; deildi, deilt divide, share - á: criticize (skipta)
 55. aði - sig á: be surprised or amazed
 56. aði pay (gjalda, greiða)
 57. hugleiðir; hugleiddi, hugleitt think about, consider, reflect upon (athuga/velta fyrir sér/virða fyrir sér)
 58. DAT/ACC aði Ö forbid, prohibit (fyrirmuna)
 59. fellur Ö; féll, féllu, fallið fall (detta) mér fellur: I like/mér fellur vel við hann: I like him/ fellst/féllust á: agree/agreed to
 60. aði plod
 61. flýgur; flaug, flugu, flogið fly -st á: wrestle with
 62. DAT aði Ö rejoice
 63. spæli; spældi, spælt fry
 64. rekur; rak, ráku, rekið drive away, operate, fire, dismiss, hit
 65. aði GEN look for - að/ -st: try
 66. tekur Ö; tók, tekið take - eftir: notice/ - fram: point out/ - í tíma: teach a class/ - til bragð: what to do/ tekist/tókst succeed/succeeded
 67. klessi; klessti, klesst smudge, smear
 68. aði Ö dance
 69. tefl, teflst, tefl; tefldi, teflt play chess
 70. gnæfi; gnæfði, gnæft tower over - yfir
 71. sný, snýrð, snýr; snéri, snéru, snúið turn/ - við: turn over/ - gegn: turn against
 72. þrýsti; þrýsti, þrýst thrust, press
 73. aði touch, feel
 74. stelur; stal, stálu, stolið steal
 75. aði ACC: praise DAT: promise
 76. þeysi; þeysti, þeyst rush, dash
 77. aði make smaller
 78. aði intend
 79. aði Ö stand still, stop (stöðva/hætta)
 80. bæri; bærði, bært move -st be moved
 81. sker, skerð, sker; skar, skáru, skorið cut
 82. aði lend
 83. hringi; hringdi, hringt ring up, call
 84. felli; felldi, fellt fell (a tree), kill
 85. aði echo
 86. kýli; kýldi, kýlt stuff soth into - sig: hit
 87. GEN krafði, krafið demand
 88. aði fall asleep
 89. aði fall silent
 90. á, átt, á; átti, átt have eiga von á: expect (búast við)/ - eftir að: the one think lacking to do or have done/ SUBJUNCTIVE should (with future ideation): ætti ættir ætti/ ættum ættið ætti; should (with NOW ideation) eigi eigir eigi/eigum eigið eigi
 91. DAT/ACC aði obtain
 92. aði draw
 93. aði Ö walk slowly, saunter, stroll
 94. gleði; gladdi, glatt delight, please gleðist: be delighted
 95. ACC/DAT þeyti; þeytti, þeytt whip, blow, fling -st: dash, run
 96. aði forbid (banna)
 97. DAT ýtir; ýtti, ýtt push, shove
 98. aði hope, expect
 99. aði break, crack (brjóta)
 100. aði distort
 101. aði Ö mumble (muldra)
 102. aði Ö trample (troða)
 103. -berst; -bar, -báru, -borið endure, tolerate (þola)
 104. DAT læði; læddi, láddu, lætt - út úr sér: say something furtively/ -st: sneak, prowl
 105. semur; samdi, samið compose, write - við: negotiate
 106. aði Ö shout, call refl: be called - yfir sig: bring something to oneself
 107. aði DAT+GEN wish
 108. aði Ö awaken
 109. DAT aði allocate
 110. aði snort
 111. aði climb up
 112. ti, t shudder
 113. hreyti; hreytti, hreytt bark - út úr sér: burst out from
 114. DAT skemmti; skemmti, skemmt amuse - sér: amuse oneself
 115. nefni; nefndi, nefnt name
 116. gapi Ö; gapti, gapað yawn
 117. þoli; þoldi, þolað tolerate (afbera)
 118. aði flash, sparkle
 119. I feel good/bad about something
 120. finnur; fann, fundu, fundið find refl: mér finnst/ - fyrir: sense
 121. fæ, færð, fær; fékk, fengu, fengið get
 122. DAT brenni; brenndi, brennt burn (loga)
 123. sé, sérð, sér; sá, sáu, séð see sjá til: we´ll see
 124. aði wash
 125. kemur; kom, komið come - ekki til mál: that´s not the case/- upp um: give away, tell/ - fyrir: happen because of/ - í veg fyrir: prevent/ - við: drop by/ - í hug: think of so.th/ - fyrir: happen/ - sér fyrir: get settled/ - saman: get together/ - að: discover (uppgötva)/ - út: appear (koma í ljós)/ - við: concern—kemur þér ekkert við: doesn´t concern you/ -st undan: escape/ -st að: find out/ vera kominn að: be about to do something
 126. -tek; -tók, -tóku, -tekið take over
 127. DAT felur; fól, fólu, falið entrust
 128. lúri; lúrði, lúrað nap/ - á e-u: have something up ones sleeve
 129. lýgur; laug, lugu, logið lie (tell an untruth)
 130. aði Ö collect
 131. aði shout
 132. DAT aði serve (afgreiða)
 133. eykur; jók, juku, aukið increase
 134. hvæsi; hvæsti, hvæst hiss
 135. aði clean
 136. aði Ö bathe
 137. hlýtur; hlaut, hlutu, hlotið get MUST (fá/ná)
 138. moreover
 139. I like
 140. tísti; tísti, tíst chirp, twitter
 141. hyggur; hugði, hugað think, believe -st fyrir: intend, plan/ eftir á -: on second thought (athuga/telja)
 142. aði treat poorly - á: cut off in traffic
 143. aði grope, fumble
 144. lítur; leit, litu, litið look, glance at - út fyrir: looks like/refl: mér líst... (I like/look favorably upon)
 145. aði ÖGEN miss (missa), regret
 146. mun, munt, mun, munum, munuð, munu; (no past form) will/would
 147. aði test out, try out (rannsaka, skóða)
 148. ACC/DAT drepur; drap, drápu, drepið kill -st: die
 149. aði klára sig af: manage, pull through
 150. hverfur; hvarf, hurfu, horfið disappear
 151. brosi; brosti, brosað smile
 152. GEN vænti; vænti, vænst expect
 153. ákveður; ákvað, ákváðu, ákveðið decide
 154. -leggur; -lagði, -lagt advise
 155. hylur; huldi, hulið hide, conceal (fela)
 156. aði Ö behave
 157. aði knock unconscious
 158. aði Ö suffocate, choke
 159. aði fish (veiða)
 160. getur; gat, gátu, getið(can), getað (guess)
 161. ásetur; ásetti, ásett intend (ætla), resolve to do something
 162. stytur; stytti, stytt shorten
 163. DAT sleppi; sleppti, sleppt let go, release
 164. skín; skein, skinu, skinið shine láta skína í
 165. DAT aði Ö kick
 166. aði ACC: confuse DAT: mess up
 167. DAT lendi; lendti, lent end up, land (like a plane)
 168. DAT gegni; gegndi, gegnt answer, obey
 169. dæmi; dæmdi, dæmt judge, adjudicate, award
 170. DAT aði swing -st: vibrate, oscilate
 171. vex, vext, vex Ö; ox, uxu, vaxið grow, increase
 172. næ, næst, nær; náði, náð get, obtain - sér: recover/ - í: go and get
 173. þýki; þótti, þótt think (active), be regarded, be thought of/mér þykir: I feel/ -st: pretend, make believe
 174. DAT skelli; skellti, skellt slam, slap
 175. æpi; æpti, æpt scream, yell
 176. drekkur; drakk, drukku, drukkið drink
 177. lýstur; laust, lustu, lostið hit, strike
 178. DAT kyngi; kyngdi, kyngt swallow
 179. kveiki; kveikti, kveikt turn on, ignite
 180. klippi; klippti, klippt cut
 181. -heimtur; -heimti, -heimt regain
 182. hrýtur; hraut, hrutu, hrotið snore
 183. DAT aði rescue, save
 184. DAT aði deny, refuse
 185. DAT breyti; breytti, breytt change -st: become different
 186. DAT aði Ö manage something -st: take care of
 187. aði stride
 188. aði reach, stretch
 189. aði shop
 190. DAT aði Ö throw
 191. aði whistle
 192. vinnur; vann, unnu, unnið work, win
 193. veit, veist, veit; vissi, vitað know
 194. aði discover
 195. hitti; hitti, hitt meet hittist/hittust: happen/happened (gerist/gerðist) það hittust svo á að: it so happened...
 196. hvíni; hvein, hvinu, hvinið whistle, screach
 197. aði close, shut
 198. aði quake, titter
 199. -þykki; -þykkti, -þykkt agree, approve
 200. liggur; lá, lágu, legið lie (on the table), lead to
 201. aði photograph
 202. aði book (confirm: staðfesta)
 203. aði disclose
 204. DAT smeygi; smeygði, smeygt slip, slide
 205. I feel/find
 206. kenni; kenndi, kennt teach DAT/ACC: teach, blame GEN: feel (finna) - til: feel pain
 207. aði hum
 208. aði sound (like), ring
 209. reki; reykti, retykt smoke
 210. leigur; leigði, leigt rent
 211. aði Ö paralyze
 212. I feel (in my body)
 213. DAT hreyfir; hreyfði, hreyft move, stir (færa)
 214. DAT týni; týndi, týnt lose (glata)
 215. heimsæki; heimsótti, heimsótt visit
 216. DAT dry off
 217. DAT aði rub out, bump off
 218. aði behave - sér
 219. aði bet, place a bet
 220. kynni; kynnti, kynnt introduce someone to another
 221. selur; seldi, selt sell
 222. DAT líður; leið, liðu, liðið float, pass (as time), progress mér líður vel/illt: I feel good/bad (in my body)/ mér líður vel/illt út af þessu: I feel good/bad about soth
 223. aði scream
 224. aði Ö investigate (prófa, skóða)
 225. aði Ö speak - við: talk with
 226. þekur; þakti, þakið cover
 227. aði mig rámar í: have a vague recollection
 228. svelgi; svalg, svlug, solgið gulp -st á: choke
 229. lýsi; lýsti, lýst ACC: illuminate DAT: show (sýna) - því yfir: announce
 230. hæri; hærði, hært move, stir
 231. tæmi; tæmdi, tæmt empty
 232. sendi; sendi, sent send
 233. mæli(?); mælti, mæltt talk/ - með: recommend/ - gegn: oppose
 234. DAT ræni; rændi, rænt steal, rob
 235. rymi; rumdi, rumid bellow
 236. stilli; stillti, stillt calm - sér: restrain oneself/ -st: calm ones self down (roa sig niður)
 237. virði; virti, virt respect, value - fyrir sér: consider, contemplate/ - viðlits: I acknowledge/ mér virðist/virtist: it seems/seemed to me
 238. I seem to remember
 239. hneigir; hneigði, hneigt bow (- sig) (lúta/beygja sig)
 240. DAT beini; beindi, beint direct, aim
 241. afhendi; afhenti, afhent deliver (hand off to)
 242. þýði; þýddi, þýtt translate, mean
 243. aði Ö chat, converse
 244. dynur; dundi, dunið boom
 245. læsi; læti, læst lock
 246. man, manst; mundi, munað remember - eftir
 247. aði begin, start
 248. aði bring up
 249. GEN aði attempt, try (reyna)
 250. aði observe, examine (taka eftir), investigate (rannsaka/prófa/skóða)
 251. gengur Ö; gekk, gengu, gengið go/ - í lið með: join u with so.one/ - ekki upp: doesn´t work/ - aftur á bak: walk backwards
 252. aði stumble
 253. aði thank
 254. aði Ö complain (kvarta, kveina)
 255. DAT stríði; stríddi, strítt tease
 256. aði Ö hate
 257. aði snatch, grab
 258. aði Ö rattle
 259. sýni; sýndi, sýnt show
 260. aði dry
 261. -kynni; -kynnti, -kynnt announce
 262. bendi; benti, bent show, point to, beckon
 263. aði love
 264. ACC/DAT steypi; steypti, steypt cast (concrete), overturn - sér: dive, plunge
 265. bindur; batt, bundu, bundið tie, bind - enda á: put an end to
 266. reisi; reisti, reist raise, build
 267. þarf, þarft, þarf; þarfti, þurft need; have to (verða)
 268. aði taste
 269. ræður; réð, réðu, ráðið ACC: employ, hire, solve/ DAT: control, rule (stjórna), decide (ákveða), advise (ráðleggja) - við: be able to deal with
 270. aði sway
 271. DAT aði Ö put in order, arrange - niður
 272. dettur; datt, duttu, dottið fall (falla)/ það datt yfir mig: I was amazed/ það dettur í hug: I realize (gera sér grein fyrir, átta sig á)
 273. skríður; skreið, skriðu, skriðið crawl, creep
 274. aði Ö gleam
 275. -skilur; -skildi, -skilið except, exclude
 276. aði Ö decline, turn down
 277. aði disturb, confuse
 278. DAT líki; líkti, líkt imitate, compare/ -st: resemble, look like
 279. ACC/DAT aði scratch
 280. aði Ö struggle with
 281. staðfesti; staðfesti, staðfest confirm
 282. verður; varð, urðu, orðið to have to, become
 283. di, t admit, acknowledge
 284. bæti; bætti, bætt ACC: improve, mend, repair, better (batna) DAT: - við: add
 285. DAT aði - saman: scrape together
 286. endurtekur; endurtók, endurtekið repeat
 287. DAT aði sacrifice
 288. dregur Ö; dró, drógu, dregið pull, drag, delay
 289. aðgæti; aðgætti, aðgætt check, examine (skóða/prófa/rannsaka/gá)
 290. reif, rifu, rifið rip
 291. aði assist
 292. DAT aði give back, return
 293. bíður; beið, biðu, beðið (bíða eftir) wait
 294. DAT aði blend, mix
 295. I´m surprised
 296. aði Ö slacken, ease, loosen/ slakaðu á: relax
 297. DAT aflétti; aflétti, aflétt alleviate
 298. DAT aði kick
 299. býður; bauð, buðu, boðið offer/ - upp á: invite, ask
 300. DAT fylg, fylgst; fylgdi, fylgt guide (leiða), accompany -st með: keep up, follow -st með soth: pay attention to, observe
 301. aði wander around, drive around
 302. hræðir; hræddi, hrætt frighten, intimidate
 303. segir; sagði, sögðu, sagt say
 304. les, lest, les; las, lásu, lesið read - upp: recite
 305. flytur; flutti, flutt move
 306. gleypi; gleypti, gleypt gulp, swallow
 307. frýs; fraus, frusu, frosið freeze
 308. aði Ö bother, trouble someone (ónáða)
 309. stígur; steig, stigu, stigið step, rise, increase (auka/vaxa)
 310. aði discuss, deal with - um
 311. aði ride a bike
 312. setur; setti, settu, sett put, place -st upp: sit up
 313. ber; barði, barið beat, thrash refl: berist/barðist: fight, contend
 314. joke (-aðist)
 315. aði try on (prófa)
 316. rýkur; rauk, ruku, rokið smoke, rush off
 317. DAT ði, ð blame ég lái þér það ekki: I don´t blame you
 318. telur; taldi, töldu, talið count ég tel að: I believe, my opinion is
 319. aði smell
 320. leggur; lagði, lögðu, lagt lay, put, build, park the car/ - sig fram: try ones hardest
 321. aði brush
 322. upplýsi; upplýsti, upplýst enlighten
 323. þýtur; þaut, þutu, þotið rush, dash, whistle(blístra), sing
 324. aði surprise mig undrar: I´m surprised -st: be surprised
 325. kvelur; kvaldi, kvaldið kveljast/kvaldist: be in pain/was in pain
 326. -tekur; -tók, tóku, tekið captivate, carry away (- af)
 327. ekur, ökum, aka; ók, ókum, ekið drive (keyra) ertu út að aka?
 328. aði mention (minnst á)
 329. aði disturb, bother, trouble
 330. aði offend, insult
 331. heiti; hét, hétu, heitið be called
 332. I want
 333. aði whisper
 334. aði Ö narta í nibble
 335. aði Ö intensify, strengthen
 336. DAT aði Ö lean - ser: take a nap
 337. fremur; framdi, framið commit, actually do
 338. DAT aði warm (up)
 339. reyni; reyndi, reynt try
 340. gefur; gaf, gáfu, gefið give -st upp: give up/- til kynna: explain/ - ekkert upp: not give any info out (láta ekkert uppi)
 341. kaupi; keypti, keypt buy
 342. -skillur; -skildi, -skilið separate
 343. aði hesitate
 344. vaki Ö; vakti, vakað be awake
 345. aði Ö want mig langar til: I long to...
 346. DAT gleymi; gleymdi, gleymt forget
 347. aði wander, ramble
 348. DAT víkur; vék, viku, vikið move, give way - sér undan: retreat
 349. sekkur; sökk, sukku sokkið sink, go down
 350. fyrirgefur; fyrirgaf, fyrirgáfu, fyrirgefið forgive
 351. stendur Ö; stóð, staðið Ö stand
 352. -legur; -lagði, -lögðu, -lagt destroy
 353. aði loosen, untie/ - sig við: get rid of
 354. aði Ö be aware (vara)
 355. aði cost
 356. aði look out for - eftir
 357. Ö aði investigate (rannsaka, skoða) -st við: recognize
 358. þegi; þagði, þögðu, þagað be silent
 359. DAT gýtur; gaut, gutu, gotið - augunum: look out of the corner of ones eye
 360. hægi; hægði, hægt ACC: slow down/ DAT: - sér: relieve bowels
 361. góni; góndi, gónt stare - á eftir: stare at
 362. treður; tróð, tróðu, troðið tred, trample - inní (traðka)
 363. trúi; trúði, trúað believe
 364. aði cower
 365. aði Ö stroll, sway
 366. keyri; keyrði, keyrt drive (aka)
 367. brýtur; braut, brutu, brotið break brjóst ínn/brjóst út - eftir saman: fold/ - sér heila um: rack one´s brain
 368. aði write
 369. stekkur; stökk, stukku, stokkið jump (hrökkva-jump from fright)
 370. bý, býrð, býr; bjó, bjuggu, buið live/ búast við: expect (eiga von á)/ búa við: put up with (þola/afbera)/ búa hjá: live at someone´s house/ búa til: make, produce (gera)/ búa sig undir: prepare oneself
 371. DAT aði - kolli: nod ones head
 372. aði scribble
 373. DAT aði punish
 374. leyfi; leyfði, leyft allow
 375. DAT aði Ö lose (týna)
 376. DAT lyfti; lyfti, lyft lift, raise
 377. hvílir; hvíldi, hvílt rest - sig: take a rest
 378. hýsi; hýsti, hýst accommodate
 379. aði cure, heal
 380. DAT aði goad, provoke
 381. aði doubt
 382. aði please
 383. þrífur; þreif, þrifu, þrifið grab, tidy up
 384. aði grow larger
 385. aði paint
 386. aði think
 387. aði ignore (horfa fram hjá)
 388. DAT helli; hellti, hellt pour - sér yfir: chew out
 389. lýtur; laut, lutu, lotið bow, stoop
 390. heyri; heyrði, heyrt hear
 391. ryður; ruddi, rutt clear - braut: clear the way/ - sér braut: clear a path for onesself
 392. aði turn white
 393. eltur; elti, elt pursue, follow
 394. útskýri; útskýrði, útskýrt explain
 395. DAT aði order, arrange
 396. étur; át, átum, étið eat
 397. DAT renni; renndi, rennt pour, let flow
 398. gái; gáði, gáð look at, check into (skóða/rannsaka/athuga/prófa) gá að: look for soth/ gá að sér: take care, look out/ gá til veður: check on the weather
 399. aði - sig: collect ones thoughts/ - sig á: realize, understand (gera sér grein fyrir, það dettur í hug)
 400. gift, gifts, gift; gifti, gift marry giftust: were married
 401. grípur; greip, gripu, gripið grab, catch, understand
 402. dái; dáði, dáð admire -st að: admire something
 403. dreifi; dreifði, dreift distribute
 404. brölti; brölti,brölt wiggle
 405. aði reckon
 406. veiði; veiddi, veitt fish
 407. DAT (?); hratt, hrundu, hrundið push, jostle
 408. aði use
 409. aði Ö do carefully
 410. spyr, spyrð, spyr; spurði, spurt ask, question/ - þig að dalitlu: ask a question of
 411. einblíni; einblíndi, einblínt stare, gaze - á (stara/glápa)
 412. hristi; hristi, hrist shake
 413. ræski; ræskti, ræskt clear ones throat - sig
 414. aði heat up
 415. grætur; grét, grétu, grátið cry
 416. DAT aði Ö pack
 417. DAT hættur; hætti, hætt stop (stökva) -á: risk/mér hætir við: I have a tendency to...
 418. DAT/ACC aði show, point out
 419. aði Ö dawdle
 420. aði plan, schedule
 421. aði play
 422. styður; studdi, stutt support
 423. aði dare (þora)
 424. æði; æddi, ætt rush - af stað: rush away
 425. DAT i, velt roll - sér: roll over - fyrir sér: consider, deliberate/ - vöngum yfir: mull over, turn over in one´s mind
 426. aði hop, jump
 427. stari Ö; starði, starað stare
 428. DAT eyði; eyddi, eytt destroy, spend time, waste time, waste money
 429. aði be extinguished, go out
 430. hnígur; hneig, hnigu, hnigið sink, drop
 431. aði govern
 432. aði understand (skilja) - í: understand something
 433. aði force, constrain - til
 434. aði divide (- í sundur), wave -st niður: fall to pieces
 435. aði spy
 436. aði make
 437. dreymi; dreymdi, dreymt dream
 438. ræði; ræddi, rætt talk, discuss, speak
 439. herði; herti, hert harden, tighten
 440. aði Ö warn
 441. aði speak to
 442. ræ, rærð, rær ; reri, reru, róið - sig niður: calm oneself down
 443. sefur; svaf, sváfu, sofið be sleep
 444. aði ACC: dare (þora) DAT: risk (hætta)
 445. I feel
 446. skelfur; skalf, skulfu, skolfið shake, shiver - af
 447. eygi; eygði, eygt see, perceive
 448. be er ert er/erum eruð eru; var varst var/vorum voruð voru SUBJUNCIVE: sé sért sé/séum séuð séu; væri værir værir/værum væruð væru; varið
 449. hendi; henti, hent DAT: throw ACC: catch -st: rush
 450. nýr; neri, neru núið rub
 451. aði conclude, accomplish
 452. beygi; beygði, beygt bend - til: turn to left or right/ - sig: stoop
 453. aði jabber
 454. peek (gægðistðist, -st) - fram undan: peer out from somewhere
 455. DAT aði greet
 456. aði resemble - til
 457. DAT kveið, kviðu, kviðið be anxious or apprehensive - fyrir
 458. aði Ö embrace
 459. tengi; tengdi, tengdt connect, make a connection with - við: connect one thing to another
 460. aði retreat
 461. glápi; glápti, glápt gape, stare at/ - á
 462. sýgur; saug, sugu, sogið suck
 463. minni; minnti, minnt remind mig minnir: I seem to remember/minnst: recollect/minnst á: mention
 464. horfi; horfði, horft look at, watch, face - fram hjá: look past, but really means ignore
 465. sígur; seig, sigu, sigið sink, lower
 466. skil; skildi, skildu, skilið understand, separate, divorce - eftir: leave behind
 467. geldur; galt, guldu, goldið pay for (borga, greiða)
 468. læri; lærði, lært learn
 469. aði Ö look forward to - yfir: gloat over
 470. DAT veldur Ö; olli, ollu, valdið cause, be the cause of
 471. yrði; yrti, yrt speak to someone - á:
 472. undirbý; undirbjó, undirbjuggu, undirbuið prepare
 473. aði doze off (dottandi)
 474. aði lower, decrease - flugið: descend
 475. aði bewitch, enchant
 476. aði get things done
 477. sleiki; sleikti, sleikt lick
 478. þori; þorði, þorað dare
 479. slekkur; slökkti, slökkt turn off
 480. aði open
 481. DAT aði move - í: rummage through
 482. lætur; lét, létu, látið put (setja), let go (sleppa) let, make, act, behave (leyfa að e-ð gerið)/ - undan: give in/ refl: die, pretend/ - ekkert upp: not give any info out
 483. sæki; sótti, sótt fetch
 484. I have a vague recollection
 485. aði walk slowly
 486. DAT hvolfi; hvolfdi, hvolft turn upside down / þegar öllu er á botinn hvolft: when it comes right down to it...
 487. klæði; klæddi, klætt dress oneself - sig
 488. afgreiði; afgreiddi, afgreitt serve
 489. -leiði; -leiddi, -leitt produce, manufacture (gera, búa til)
 490. ACC/DAT neyði; neyddi, neytt force/ -st til: be forced to
 491. aði burn
 492. hrekkur; hrökk, hrukku, hrokkið jump from surprise (stökkva-jump intentionally)
 493. lifi; lifði, lifað live, experience - af: survive
 494. aði irritate
 495. DAT aði answer
 496. greiði; greiddi, greitt ACC: pay (borga, gjalda) DAT: comb - sér
 497. situr; sat, sátu setið sit - upp með: be stuck with
 498. aði Ö breathe -st: die
 499. slær; sló, slógu, slegið strike, hit -st: fight/ það sló mig: it struck me...
 500. aði eat
 501. aði weigh
 502. aði blink
 503. vígi; vígði, vígt dedicate, consecrate
 504. DAT skipti; skipti, skipt divide, exchange
 505. aði Ö concern - ekkert um: doesn´t concern you
 506. aði Ö crush, grind, defeat
 507. væli; vældi, vælt whine
 508. aði get dark
 509. aði Ö excuse
 510. -gefur; -gaf, -gáfu, -gefið abandon, leave
 511. -þyrmi; -þyrmdi, -þyrmt overwhelm
 512. aði Ö spell - af: be caused by/þetta -ar af því að: the cause of this is that...
 513. geymi; geymdi, geymt keep, store
 514. aði cook
 515. aði Ö bake
 516. má, mátt, má; matti, máttu, mátt may að - vera að því
 517. kyssi; kyssti, kysst kiss
 518. aði Ö scold
 519. DAT mæti; mætti, mætt meet (hitta), show up, appear
 520. DAT aði slip by -st: sneak
 521. aði Ö improve, recover, get better
 522. víti; vítti, vítt rebuke
 523. I look favorably on
 524. einbeiti; einbeiti, einbeit - sér á: concentrate on
 525. aði boast
 526. rétti; rétti, rétt straighten (beina), extend, stretch out (teygja)
 527. færi; færði, fært move
 528. aði examine
 529. velur; valdi, völdum, valið choose
 530. leikur; lék, lekið play - sér að: play with something/ - við: play with someone/ - hugar á: like to know, want to know
 531. kann, kannt, kann; kunni, kunnað (ACC) know kunna + noun: know how/ kunna + við + noun: like/ kunna + infinitive: know how to do/ kunna + á: know how to operate
 532. DAT aði praise
 533. aði Ö complain (klaga, kveina)
 534. aði help
 535. -færi; -færði, -fært convince, persuade
 536. DAT umbreyti; umbreytti, umbreytt transform
 537. dyl, dylst; duldi, dulið hide, conceal (fela ACC, hulda, skjóta undan)
 538. á aði listen to
 539. flæki; flækti, flækt entangle, complicate -st: get mixed up with
 540. DAT strýkur; strauk, struku, strokið stroke, caress -st við: brush against
 541. rýni; rýndi, rýnt scrutinize
 542. aði color
 543. aði yawn
 544. drífur; dreif, drifu, drifið hurry - sig: hurry up
 545. vil, vilt, vill; vildi, viljað want
 546. ACC/DAT gægi; nægði, nægt be sufficient
 547. frétti; frétti, frétt learn, hear about
 548. aði Ö glisten
 549. kramdi, kramið crush
 550. fylli; fyllti, fyllt fill
 551. aði growl
 552. aði giggle, chuckle
 553. DAT lýkur; lauk, luku, lokið finish, close, bring to an end
 554. aði sew
 555. aði complain (klaga, kvarta)
 556. It occurs to me
 557. fer, ferð, fer Ö; fór, farið go begin or commence: pp w/ inf starting to do something: hann er farinn/farin/farið að keyra (beginning to drive)
 558. aði Ö look after - sig: be careful/ - sig á: beware of/ - upp á: keep an eye on (gætta)
 559. heldur Ö; hélt, héldu, haldið think/ - áfram: continue/ - upp á: celebrate
 560. bump into
 1. a þekkja
 2. b drífa
 3. c fela
 4. d ljóma
 5. e læra
 6. f lauma
 7. g deyja
 8. h hringsóla
 9. i hverfa
 10. j vara
 11. k bergamála
 12. l kinka
 13. m hnipra
 14. n dreyma
 15. o kremja
 16. p stinga
 17. q rugla
 18. r spyrna
 19. s skipta
 20. t máta
 21. u baka
 22. v freista
 23. w útrétta
 24. x reikna
 25. y óttast
 26. z fórna
 27. aa þagna
 28. ab svara
 29. ac sveifla
 30. ad flissa
 31. ae klóra
 32. af ljósta
 33. ag draga
 34. ah deila
 35. ai auka
 36. aj depla
 37. ak grípa
 38. al aka
 39. am orða
 40. an dotta
 41. ao leita
 42. ap blanda
 43. aq bæta
 44. ar anda
 45. as stytta
 46. at vinna
 47. au veifa
 48. av varða
 49. aw lötra
 50. ax sparka
 51. ay hneigja
 52. az loka
 53. ba krefja
 54. bb undanskilja
 55. bc ávarpa
 56. bd gleyma
 57. be þykja
 58. bf byrja
 59. bg heilsa
 60. bh gera
 61. bi brjóta
 62. bj afhjúpa
 63. bk móðga
 64. bl umlukja
 65. bm aflétta
 66. bn hata
 67. bo tísta
 68. bp töfra
 69. bq gleðja
 70. br hvæsa
 71. bs passa
 72. bt tala
 73. bu leyna
 74. bv lyfta
 75. bw lifa
 76. bx njóta
 77. by skera
 78. bz muldra
 79. ca riða
 80. cb drafa
 81. cc hita
 82. cd óskra
 83. ce lita
 84. cf snúa
 85. cg glotta
 86. ch sitja
 87. ci mér líst:
 88. cj úthluta
 89. ck þurrka
 90. cl roðna
 91. cm teyga
 92. cn hjóla
 93. co eygja
 94. cp styðja
 95. cq lauga
 96. cr lykta
 97. cs borga
 98. ct ýta
 99. cu drepa
 100. cv þora
 101. cw pissa
 102. cx standa
 103. cy steypa
 104. cz þakka
 105. da stríða
 106. db falla
 107. dc mér finnst:
 108. dd gæta
 109. de sauma
 110. df vaka
 111. dg hvína
 112. dh athuga
 113. di framleiða
 114. dj þekja
 115. dk gægjast
 116. dl hylja
 117. dm lúta
 118. dn sakna
 119. do slangra
 120. dp smella
 121. dq segja
 122. dr skoða
 123. ds lána
 124. dt gegna
 125. du klessa
 126. dv reyna
 127. dw sprengja
 128. dx yfirtaka
 129. dy spila
 130. dz rekja
 131. ea labba
 132. eb reka
 133. ec þvinga
 134. ed slökkna
 135. ee kýla
 136. ef eiga
 137. eg baksa
 138. eh hyggja
 139. ei brotna
 140. ej hella
 141. ek laga
 142. el dæma
 143. em spjalla
 144. en leiftra
 145. eo endurtaka
 146. ep sækja
 147. eq
 148. er mig langar:
 149. es gjóta
 150. et nema
 151. eu greina
 152. ev hrasa
 153. ew faðma
 154. ex hreyta
 155. ey voga
 156. ez hlýja
 157. fa stynja
 158. fb geta
 159. fc lama
 160. fd læsa
 161. fe eyða
 162. ff líða
 163. fg kunna
 164. fh trúa
 165. fi væla
 166. fj ráfa
 167. fk biðja
 168. fl leika
 169. fm dylja
 170. fn mynda
 171. fo hljóta
 172. fp sleppa
 173. fq lækna
 174. fr klifra
 175. fs finna
 176. ft henda
 177. fu sofa
 178. fv pakka
 179. fw frjósa
 180. fx hætta
 181. fy æpa
 182. fz hringja
 183. ga virða
 184. gb rýna
 185. gc hlusta
 186. gd ráða
 187. ge upplifa
 188. gf vita
 189. gg missa
 190. gh hvísla
 191. gi afþakka
 192. gj brölta
 193. gk sökkva
 194. gl slá
 195. gm mér líður vel/ill:
 196. gn batna
 197. go fella
 198. gp rota
 199. gq hoppa
 200. gr hljóma
 201. gs hitta
 202. gt svipa
 203. gu leiða
 204. gv hrylla
 205. gw eyðileggja
 206. gx éta
 207. gy tæma
 208. gz skamma
 209. ha
 210. hb fiska
 211. hc bera
 212. hd leka
 213. he líka
 214. hf ganga
 215. hg minnka
 216. hh grínast
 217. hi upplýsa
 218. hj sleikja
 219. hk líkja
 220. hl aðgæta
 221. hm fyrirgefa
 222. hn mæla
 223. ho þýða
 224. hp fremja
 225. hq afgreiða
 226. hr gráta
 227. hs velja
 228. ht stela
 229. hu þola
 230. hv hvíla
 231. hw hvíta
 232. hx hræða
 233. hy kosta
 234. hz færa
 235. ia skreppa
 236. ib hrjóta
 237. ic tengja
 238. id kyngja
 239. ie fitja
 240. if mig minnir:
 241. ig stöðva
 242. ih reisa
 243. ii vakna
 244. ij kveikja
 245. ik kjósa
 246. il rjúka
 247. im ætla
 248. in haga
 249. io undra
 250. ip leyfa
 251. iq hrifsa
 252. ir afmynda
 253. is rökkva
 254. it nurla
 255. iu dynja
 256. iv rjúfa
 257. iw benda
 258. ix neyða
 259. iy víkja
 260. iz herða
 261. ja elda
 262. jb lækka
 263. jc brosa
 264. jd hripa
 265. je tilkynna
 266. jf synda
 267. jg flýta
 268. jh botna
 269. ji varpa
 270. jj þjóna
 271. jk æfa
 272. jl veita
 273. jm heyra
 274. jn bóka
 275. jo traðka
 276. jp endurheimta
 277. jq bæra
 278. jr setja
 279. js verða
 280. jt óska
 281. ju brenna
 282. jv búa
 283. jw hugsa
 284. jx róta
 285. jy nefna
 286. jz rymja
 287. ka telja
 288. kb skima
 289. kc líta
 290. kd viðurkenna
 291. ke gifta
 292. kf vísa
 293. kg kyssa
 294. kh trufla
 295. ki staðfesta
 296. kj hegða
 297. kk skrifa
 298. kl mér líður vel/ill út af:
 299. km drekka
 300. kn áætla
 301. ko kvelja
 302. kp fara
 303. kq lýsa
 304. kr dirfa
 305. ks glansa
 306. kt stansa
 307. ku hreyfa
 308. kv hugleiða
 309. kw gapa
 310. kx átta
 311. ky rannsaka
 312. kz kála
 313. la fylgja
 314. lb munu
 315. lc afsaka
 316. ld glata
 317. le aðstoða
 318. lf geispa
 319. lg glampa
 320. lh stafa
 321. li umbreyta
 322. lj vera
 323. lk stíga
 324. ll langa
 325. lm mér virðist:
 326. ln samþykkja
 327. lo fjalla
 328. lp veðja
 329. lq það dettur mér í hug/mér dettur í hug:
 330. lr mega
 331. ls vigta
 332. lt hrósa
 333. lu safna
 334. lv magna
 335. lw hrópa
 336. lx leigja
 337. ly yfirþyrma
 338. lz hnussa
 339. ma mæta
 340. mb klaga
 341. mc mér þykir:
 342. md klippa
 343. me tefla
 344. mf skipa
 345. mg hæra
 346. mh afbera
 347. mi slökkva
 348. mj mér fellur:
 349. mk nægja
 350. ml valda
 351. mm halda á
 352. mn angra
 353. mo fljúga
 354. mp heimsækja
 355. mq þrífa
 356. mr vænta
 357. ms gleypa
 358. mt láta
 359. mu taka
 360. mv ásetja
 361. mw útskýra
 362. mx aðvara
 363. my banna
 364. mz elska
 365. na anna
 366. nb
 367. nc undirbúa
 368. nd spyrja
 369. ne detta
 370. nf ræða
 371. ng stjórna
 372. nh losa
 373. ni ákveða
 374. nj refsa
 375. nk bíða
 376. nl hjálpa
 377. nm þrýsta
 378. nn liða
 379. no skjálfa
 380. np raða
 381. nq útvega
 382. nr sannfæra
 383. ns heita
 384. nt þerra
 385. nu baða
 386. nv ráðleggja
 387. nw hvolfa
 388. nx gjalda
 389. ny hrista
 390. nz titra
 391. oa síga
 392. ob þjóta
 393. oc senda
 394. od stækka
 395. oe vanda
 396. of dvína
 397. og liggja
 398. oh skíðloga
 399. oi binda
 400. oj sofna
 401. ok smeygja
 402. ol prófa
 403. om lenda
 404. on koma
 405. oo veiða
 406. op hafa
 407. oq mála
 408. or troða
 409. os rifja
 410. ot minna
 411. ou horfa á
 412. ov greiða
 413. ow selja
 414. ox kenna
 415. oy skilja
 416. oz týna
 417. pa halla
 418. pb gefa
 419. pc gruna
 420. pd vaxa
 421. pe teikna
 422. pf þurfa
 423. pg þeysa
 424. ph ónáða
 425. pi kafna
 426. pj víta
 427. pk bjóða
 428. pl
 429. pm átelja
 430. pn syngja
 431. po æða
 432. pp grobba
 433. pq stilla
 434. pr gagntaka
 435. ps ræskja
 436. pt ljúga
 437. pu strunsa
 438. pv storka
 439. pw nota
 440. px kaupa
 441. py ryðja
 442. pz skríða
 443. qa hníga
 444. qb elta
 445. qc dvelja
 446. qd lofa
 447. qe hangsa
 448. qf þeyta
 449. qg afreka
 450. qh lesa
 451. qi rekast á:
 452. qj keyra
 453. qk flækja
 454. ql kalla
 455. qm muna
 456. qn fjötra
 457. qo fagna
 458. qp sjúga
 459. qq
 460. qr njósna
 461. qs fylla
 462. qt hunsa
 463. qu klára
 464. qv hefja
 465. qw rífa
 466. qx urra
 467. qy spæla
 468. qz mig rámar:
 469. ra efa
 470. rb skila
 471. rc borða
 472. rd mala
 473. re renna
 474. rf ræna
 475. rg skína
 476. rh gnæfa
 477. ri læða
 478. rj þramma
 479. rk velta
 480. rl kynna
 481. rm hika
 482. rn glamra
 483. ro þvo
 484. rp afhenda
 485. rq glápa
 486. rr slíta
 487. rs núa
 488. rt kveina
 489. ru bursta
 490. rv fálma
 491. rw stökkva
 492. rx pirra
 493. ry neita
 494. rz þreifa
 495. sa semja
 496. sb raula
 497. sc bjarga
 498. sd sýna
 499. se leit meira að segja:
 500. sf blístra
 501. sg yfirgefa
 502. sh vona
 503. si hörfa
 504. sj einblína
 505. sk birta
 506. sl flytja
 507. sm breyta
 508. sn hröpa
 509. so smakka
 510. sp rétta
 511. sq hlakka
 512. sr vígja
 513. ss vilja
 514. st hlaupa
 515. su slaka
 516. sv geyma
 517. sw yrða
 518. sx halda
 519. sy kanna
 520. sz lúra
 521. ta kvarta
 522. tb uppgötva
 523. tc versla
 524. td hreinsa
 525. te svína
 526. tf þegja
 527. tg mölva
 528. th skella
 529. ti ráma
 530. tj einbeita
 531. tk skemmta
 532. tl fyrirmuna
 533. tm beygja
 534. tn róa
 535. to hægja
 536. tp hýsa
 537. tq beina
 538. tr strjúka
 539. ts sjá
 540. tt þvaðra
 541. tu frétta
 542. tv skjóta
 543. tw stara
 544. tx leggja
 545. ty narta
 546. tz dreifa
 547. ua smíða
 548. ub furða
 549. uc ljúka
 550. ud opna
 551. ue dansa
 552. uf berja
 553. ug svelgja
 554. uh hrökkva
 555. ui góna
 556. uj mig undrar:
 557. uk hrinda
 558. ul kvíða
 559. um aðskilja
 560. un klæða