NAME

Question types


Start with


Question limit

of 566 available terms
(1 exact duplicate found)

Print test

566 True/False questions

 1. hreyfaDAT hreyfir; hreyfði, hreyft move, stir (færa)

        

 2. slökknaaði be extinguished, go out

        

 3. teflatefl, teflst, tefl; tefldi, teflt play chess

        

 4. samþykkja-þykki; -þykkti, -þykkt agree, approve

        

 5. óskaaði DAT+GEN wish

        

 6. syndasyndi; synti, synt swim

        

 7. orðaaði Ö concern - ekkert um: doesn´t concern you

        

 8. flækjalæri; lærði, lært learn

        

 9. drepaACC/DAT drepur; drap, drápu, drepið kill -st: die

        

 10. prófadrífur; dreif, drifu, drifið hurry - sig: hurry up

        

 11. aðstoðaaði assist

        

 12. flissalýsi; lýsti, lýst ACC: illuminate DAT: show (sýna) - því yfir: announce

        

 13. dái; dáði, dáð admire -st að: admire something

        

 14. deyjaDAT leyni; leyndi, leynt hide, conceal

        

 15. mér líst:tísti; tísti, tíst chirp, twitter

        

 16. rökkvaaði get dark

        

 17. skrifaaði write

        

 18. leiftraaði flash, sparkle

        

 19. hvítaaði turn white

        

 20. deiladreymi; dreymdi, dreymt dream

        

 21. hegðaaði Ö concern - ekkert um: doesn´t concern you

        

 22. vogaaði ACC: dare (þora) DAT: risk (hætta)

        

 23. neitaDAT aði deny, refuse

        

 24. afþakkaaði Ö decline, turn down

        

 25. rjúkarýkur; rauk, ruku, rokið smoke, rush off

        

 26. fremjaGEN hefur; hóf, hófu, hafið begin (byrja), rise up/ refl: hæfist

        

 27. vælahvílir; hvíldi, hvílt rest - sig: take a rest

        

 28. varðaaði Ö concern - ekkert um: doesn´t concern you

        

 29. fagnaaði ÖGEN miss (missa), regret

        

 30. slökkvaslekkur; slökkti, slökkt turn off

        

 31. bergamálaaði echo

        

 32. kýlakenni; kenndi, kennt teach DAT/ACC: teach, blame GEN: feel (finna) - til: feel pain

        

 33. hefjaGEN hefur; hóf, hófu, hafið begin (byrja), rise up/ refl: hæfist

        

 34. notaaði use

        

 35. umbreytaDAT umbreyti; umbreytti, umbreytt transform

        

 36. þakkaeykur; jók, juku, aukið increase

        

 37. hittaDAT hættur; hætti, hætt stop (stökva) -á: risk/mér hætir við: I have a tendency to...

        

 38. óskrakýs; kaus, kusu, kosið choose

        

 39. brotnaDAT hreyfir; hreyfði, hreyft move, stir (færa)

        

 40. aðvaraaði Ö be aware (vara)

        

 41. varpaaði Ö complain (klaga, kveina)

        

 42. þagnaACC/DAT þeyti; þeytti, þeytt whip, blow, fling -st: dash, run

        

 43. stynjaDAT smeygi; smeygði, smeygt slip, slide

        

 44. traðkaaði Ö trample (troða)

        

 45. komasefur; svaf, sváfu, sofið be sleep

        

 46. klippaklippi; klippti, klippt cut

        

 47. aðskilja-skillur; -skildi, -skilið separate

        

 48. dái; dáði, dáð admire -st að: admire something

        

 49. gagntaka-tekur; -tók, tóku, tekið captivate, carry away (- af)

        

 50. stækkagnæfi; gnæfði, gnæft tower over - yfir

        

 51. pakkaaði Ö look after - sig: be careful/ - sig á: beware of/ - upp á: keep an eye on (gætta)

        

 52. heyraheyri; heyrði, heyrt hear

        

 53. látalætur; lét, létu, látið put (setja), let go (sleppa) let, make, act, behave (leyfa að e-ð gerið)/ - undan: give in/ refl: die, pretend/ - ekkert upp: not give any info out

        

 54. pirralúri; lúrði, lúrað nap/ - á e-u: have something up ones sleeve

        

 55. framleiða-leiði; -leiddi, -leitt produce, manufacture (gera, búa til)

        

 56. drífadrífur; dreif, drifu, drifið hurry - sig: hurry up

        

 57. svelgjaDAT aði swing -st: vibrate, oscilate

        

 58. lútaétur; át, átum, étið eat

        

 59. semjasemur; samdi, samið compose, write - við: negotiate

        

 60. vinnavinnur; vann, unnu, unnið work, win

        

 61. syngjaeygi; eygði, eygt see, perceive

        

 62. afberaDAT felur; fól, fólu, falið entrust

        

 63. kvíðaDAT kveið, kviðu, kviðið be anxious or apprehensive - fyrir

        

 64. bendabendi; benti, bent show, point to, beckon

        

 65. leynaDAT leyni; leyndi, leynt hide, conceal

        

 66. búaber, berð, ber; bar, báru, borið bear - saman: compare/ - af: stand out

        

 67. klifraaði climb up

        

 68. stjórnaaði govern

        

 69. smeygjaDAT smeygi; smeygði, smeygt slip, slide

        

 70. hnussaaði Ö glisten

        

 71. lúralæri; lærði, lært learn

        

 72. njósnaaði govern

        

 73. flytjaaði quake, titter

        

 74. þekkjaþekki; þekkti, þekktu, þegt know, be familiar with

        

 75. sjásé, sérð, sér; sá, sáu, séð see sjá til: we´ll see

        

 76. kunnakann, kannt, kann; kunni, kunnað (ACC) know kunna + noun: know how/ kunna + við + noun: like/ kunna + infinitive: know how to do/ kunna + á: know how to operate

        

 77. verabe er ert er/erum eruð eru; var varst var/vorum voruð voru SUBJUNCIVE: sé sért sé/séum séuð séu; væri værir værir/værum væruð væru; varið

        

 78. glataaði Ö slacken, ease, loosen/ slakaðu á: relax

        

 79. vígjaDAT víkur; vék, viku, vikið move, give way - sér undan: retreat

        

 80. rýnasýni; sýndi, sýnt show

        

 81. ræskjaræski; ræskti, ræskt clear ones throat - sig

        

 82. hyggjaACC/DAT gægi; nægði, nægt be sufficient

        

 83. furðaherði; herti, hert harden, tighten

        

 84. giftagift, gifts, gift; gifti, gift marry giftust: were married

        

 85. teljaátelur; átaldi, átaldið scold (skamma)

        

 86. afhendaafhendi; afhenti, afhent deliver (hand off to)

        

 87. glápaglápi; glápti, glápt gape, stare at/ - á

        

 88. riðaræður; réð, réðu, ráðið ACC: employ, hire, solve/ DAT: control, rule (stjórna), decide (ákveða), advise (ráðleggja) - við: be able to deal with

        

 89. upplýsaupplýsi; upplýsti, upplýst enlighten

        

 90. einbeitaeinbeiti; einbeiti, einbeit - sér á: concentrate on

        

 91. spilaaði resemble - til

        

 92. ráðleggja-leggur; -lagði, -lagt advise

        

 93. elskaaði love

        

 94. veljavelur; valdi, völdum, valið choose

        

 95. spjallaspæli; spældi, spælt fry

        

 96. bröltafrétti; frétti, frétt learn, hear about

        

 97. einblínaaði blush

        

 98. veitaveiti; veitti, veitt grant, offer

        

 99. sparkaDAT aði Ö kick

        

 100. leitaDAT i, velt roll - sér: roll over - fyrir sér: consider, deliberate/ - vöngum yfir: mull over, turn over in one´s mind

        

 101. þvoæfi; æfði, æft (mig) practice

        

 102. verslaaði shop

        

 103. rekjareisi; reisti, reist raise, build

        

 104. lyftaleyfi; leyfði, leyft allow

        

 105. nemagefur; gaf, gáfu, gefið give -st upp: give up/- til kynna: explain/ - ekkert upp: not give any info out (láta ekkert uppi)

        

 106. þegjaaði dry

        

 107. blístraaði whistle

        

 108. úthlutaDAT aði allocate

        

 109. þjónaræ, rærð, rær ; reri, reru, róið - sig niður: calm oneself down

        

 110. fljúgaþýtur; þaut, þutu, þotið rush, dash

        

 111. afrekaDAT felur; fól, fólu, falið entrust

        

 112. snúaæði; æddi, ætt rush - af stað: rush away

        

 113. endurheimtaendurtekur; endurtók, endurtekið repeat

        

 114. deplaaði blink

        

 115. brjótabrýtur; braut, brutu, brotið break brjóst ínn/brjóst út - eftir saman: fold/ - sér heila um: rack one´s brain

        

 116. drekkaACC/DAT drepur; drap, drápu, drepið kill -st: die

        

 117. rifjagift, gifts, gift; gifti, gift marry giftust: were married

        

 118. ruglaaði ACC: confuse DAT: mess up

        

 119. sannfærafæri; færði, fært move

        

 120. fallafellur Ö; féll, féllu, fallið fall (detta) mér fellur: I like/mér fellur vel við hann: I like him/ fellst/féllust á: agree/agreed to

        

 121. réttarétti; rétti, rétt straighten (beina), extend, stretch out (teygja)

        

 122. rannsakaaði Ö investigate (prófa, skóða)

        

 123. hringsólaaði call, shout

        

 124. rennavinnur; vann, unnu, unnið work, win

        

 125. útvegaátelur; átaldi, átaldið scold (skamma)

        

 126. hvolfaDAT hvolfi; hvolfdi, hvolft turn upside down / þegar öllu er á botinn hvolft: when it comes right down to it...

        

 127. staðfestatísti; tísti, tíst chirp, twitter

        

 128. áætlahægi; hægði, hægt ACC: slow down/ DAT: - sér: relieve bowels

        

 129. étaétur; át, átum, étið eat

        

 130. afgreiðaafgreiði; afgreiddi, afgreitt serve

        

 131. nægjamæli(?); mælti, mæltt talk/ - með: recommend/ - gegn: oppose

        

 132. mér þykir:I´m surprised

        

 133. dreifareif, rifu, rifið rip

        

 134. ræðaklæði; klæddi, klætt dress oneself - sig

        

 135. töfrabæri; bærði, bært move -st be moved

        

 136. hlustaá aði listen to

        

 137. titraaði growl

        

 138. grátagái; gáði, gáð look at, check into (skóða/rannsaka/athuga/prófa) gá að: look for soth/ gá að sér: take care, look out/ gá til veður: check on the weather

        

 139. kinkaaði Ö suffocate, choke

        

 140. berjamá, mátt, má; matti, máttu, mátt may að - vera að því

        

 141. læsalæsi; læti, læst lock

        

 142. sprengjasegir; sagði, sögðu, sagt say

        

 143. kaupaÖ aði investigate (rannsaka, skoða) -st við: recognize

        

 144. mér virðist:It seems to me

        

 145. brosabrosi; brosti, brosað smile

        

 146. málaaði mig rámar í: have a vague recollection

        

 147. lötraaði walk slowly

        

 148. þreifaþrífur; þreif, þrifu, þrifið grab, tidy up

        

 149. stöðvaaði stop (hætta)

        

 150. aukaeykur; jók, juku, aukið increase

        

 151. getageri; gerði, gert make, do (búa til) gerist/gerðist: happen/happened/ gera ráð fyrir: assume/ gera sér grein fyrir: realize, understand (átta sig á, það dettur í hug)/ - ekkert til: makes no difference, doesn´t matter

        

 152. felaaði Ö crush, grind, defeat

        

 153. nartaDAT aði Ö throw

        

 154. þjótaþýtur; þaut, þutu, þotið rush, dash

        

 155. stelastelur; stal, stálu, stolið steal

        

 156. afléttaDAT aflétti; aflétti, aflétt alleviate

        

 157. hljómaherði; herti, hert harden, tighten

        

 158. stígastígur; steig, stigu, stigið step, rise, increase (auka/vaxa)

        

 159. kjósaDAT aði move - í: rummage through

        

 160. truflaaði disturb, confuse

        

 161. lofaaði loosen, untie/ - sig við: get rid of

        

 162. takaaði hesitate

        

 163. haldaaði Ö crush, grind, defeat

        

 164. safnaaði Ö collect

        

 165. yfirþyrma-tek; -tók, -tóku, -tekið take over

        

 166. nurlaDAT aði - saman: scrape together

        

 167. hataaði Ö hate

        

 168. hripaaði scribble

        

 169. bindabindur; batt, bundu, bundið tie, bind - enda á: put an end to

        

 170. lítaglápi; glápti, glápt gape, stare at/ - á

        

 171. nefnanefni; nefndi, nefnt name

        

 172. hægjahægi; hægði, hægt ACC: slow down/ DAT: - sér: relieve bowels

        

 173. beraber, berð, ber; bar, báru, borið bear - saman: compare/ - af: stand out

        

 174. botnaaði understand (skilja) - í: understand something

        

 175. bætaDAT mæti; mætti, mætt meet (hitta), show up, appear

        

 176. krefjaGEN krafði, krafið demand

        

 177. hreinsagreiði; greiddi, greitt ACC: pay (borga, gjalda) DAT: comb - sér

        

 178. muldraaði ACC: confuse DAT: mess up

        

 179. skipaaði fall asleep

        

 180. gleymaaði Ö rattle

        

 181. lekagefur; gaf, gáfu, gefið give -st upp: give up/- til kynna: explain/ - ekkert upp: not give any info out (láta ekkert uppi)

        

 182. svipaaði play

        

 183. fyrirgefafyrirgefur; fyrirgaf, fyrirgáfu, fyrirgefið forgive

        

 184. væntaGEN vænti; vænti, vænst expect

        

 185. styðjaryður; ruddi, rutt clear - braut: clear the way/ - sér braut: clear a path for onesself

        

 186. þeysaaði touch, feel

        

 187. slangraaði Ö dawdle

        

 188. þeytaACC/DAT þeyti; þeytti, þeytt whip, blow, fling -st: dash, run

        

 189. litalifi; lifði, lifað live, experience - af: survive

        

 190. byrjaaði pay (gjalda, greiða)

        

 191. felaACC felur; faldi, falinn hide (dylja, hulda, skjóta undan)

        

 192. sökkvasekkur; sökk, sukku sokkið sink, go down

        

 193. viðurkennarennur; rann, runnu, runnið slip, slide, flow, run, rise/ það rann upp fyrir mér: it dawned on me (gera sér grein fyrir, átta sig á, það dettur í hug)

        

 194. skíðlogaaði burn

        

 195. veðjabiður; bað, báðu, beðið (biðja um) ask -st fyrir: pray/ - forláts: apologize

        

 196. sofnaaði fall asleep

        

 197. freistaGEN aði attempt, try (reyna)

        

 198. vitaveit, veist, veit; vissi, vitað know

        

 199. talaaði Ö speak - við: talk with

        

 200. líkjaDAT líki; líkti, líkt imitate, compare/ -st: resemble, look like

        

 201. lærafæri; færði, fært move

        

 202. hryllati, t shudder

        

 203. gleypagleypi; gleypti, gleypt gulp, swallow

        

 204. týnaDAT týni; týndi, týnt lose (glata)

        

 205. standaDAT aði blend, mix

        

 206. sýnasýni; sýndi, sýnt show

        

 207. hörfaaði retreat

        

 208. hallaDAT helli; hellti, hellt pour - sér yfir: chew out

        

 209. hugsaaði think

        

 210. þykjaþýki; þótti, þótt think (active), be regarded, be thought of/mér þykir: I feel/ -st: pretend, make believe

        

 211. undraaði surprise mig undrar: I´m surprised -st: be surprised

        

 212. sitjasitur; sat, sátu setið sit - upp með: be stuck with

        

 213. skiljaskil; skildi, skildu, skilið understand, separate, divorce - eftir: leave behind

        

 214. passaaði Ö hate

        

 215. gleðjasleiki; sleikti, sleikt lick

        

 216. liggjahyggur; hugði, hugað think, believe -st fyrir: intend, plan/ eftir á -: on second thought (athuga/telja)

        

 217. vítahvílir; hvíldi, hvílt rest - sig: take a rest

        

 218. kyssahýsi; hýsti, hýst accommodate

        

 219. mætaDAT mæti; mætti, mætt meet (hitta), show up, appear

        

 220. vonaaði hope, expect

        

 221. hrósaaði ride a bike

        

 222. dvínaaði diminish

        

 223. ráðahræðir; hræddi, hrætt frighten, intimidate

        

 224. ekur, ökum, aka; ók, ókum, ekið drive (keyra) ertu út að aka?

        

 225. glampaaði Ö gleam

        

 226. akavaki Ö; vakti, vakað be awake

        

 227. útskýraaði scream

        

 228. seljaDAT felur; fól, fólu, falið entrust

        

 229. grunaaði suspect

        

 230. biðjaaði Ö bathe

        

 231. rjúfanýr; neri, neru núið rub

        

 232. troðatreður; tróð, tróðu, troðið tred, trample - inní (traðka)

        

 233. leggjaleggur; lagði, lögðu, lagt lay, put, build, park the car/ - sig fram: try ones hardest

        

 234. viljaskil; skildi, skildu, skilið understand, separate, divorce - eftir: leave behind

        

 235. minnkarennur; rann, runnu, runnið slip, slide, flow, run, rise/ það rann upp fyrir mér: it dawned on me (gera sér grein fyrir, átta sig á, það dettur í hug)

        

 236. stökkvastekkur; stökk, stukku, stokkið jump (hrökkva-jump from fright)

        

 237. lendaDAT lendi; lendti, lent end up, land (like a plane)

        

 238. flýtaDAT flýti; flýtti, flýtt hurry (drífa sig)

        

 239. þurfaþarf, þarft, þarf; þarfti, þurft need; have to (verða)

        

 240. logaaði burn

        

 241. hoppaaði hop, jump

        

 242. birtaveit, veist, veit; vissi, vitað know

        

 243. starastari Ö; starði, starað stare

        

 244. brennaDAT brenni; brenndi, brennt burn (loga)

        

 245. áteljaátelur; átaldi, átaldið scold (skamma)

        

 246. virðavirði; virti, virt respect, value - fyrir sér: consider, contemplate/ - viðlits: I acknowledge/ mér virðist/virtist: it seems/seemed to me

        

 247. skreppaskrepur; skrapp, skruppu, skroppið run over, go out for a moment - saman: shrink

        

 248. hvílahvílir; hvíldi, hvílt rest - sig: take a rest

        

 249. yfirgefaDAT aði Ö rejoice

        

 250. rífarýfur; rauf, rufu, rofið break open

        

 251. útréttaDAT aflétti; aflétti, aflétt alleviate

        

 252. endurtakaDAT aði - saman: scrape together

        

 253. hnígahnígur; hneig, hnigu, hnigið sink, drop

        

 254. mér finnst:I feel

        

 255. saumaaði sew

        

 256. burstaDAT aði Ö lose (týna)

        

 257. undanskiljaskil; skildi, skildu, skilið understand, separate, divorce - eftir: leave behind

        

 258. hrökkvahrekkur; hrökk, hrukku, hrokkið jump from surprise (stökkva-jump intentionally)

        

 259. það dettur mér í hug/mér dettur í hug:It occurs to me

        

 260. vaxavex, vext, vex Ö; ox, uxu, vaxið grow, increase

        

 261. bjargaDAT aði rescue, save

        

 262. neyðaACC/DAT neyði; neyddi, neytt force/ -st til: be forced to

        

 263. þurrkaDAT dry off

        

 264. skínastígur; steig, stigu, stigið step, rise, increase (auka/vaxa)

        

 265. fréttaaði bring up

        

 266. urrafer, ferð, fer Ö; fór, farið go begin or commence: pp w/ inf starting to do something: hann er farinn/farin/farið að keyra (beginning to drive)

        

 267. eigaDAT aði wave at

        

 268. leikaleikur; lék, lekið play - sér að: play with something/ - við: play with someone/ - hugar á: like to know, want to know

        

 269. vakavaki Ö; vakti, vakað be awake

        

 270. óttastDAT aði move - í: rummage through

        

 271. skjótaþýtur; þaut, þutu, þotið rush, dash, whistle(blístra), sing

        

 272. ráfaaði wander, ramble

        

 273. ákveðaákveður; ákvað, ákváðu, ákveðið decide

        

 274. fylgjahylur; huldi, hulið hide, conceal (fela)

        

 275. róaaði wander, ramble

        

 276. dirfaaði dare (þora)

        

 277. hvíslaaði Ö dawdle

        

 278. rymjarymi; rumdi, rumid bellow

        

 279. sendasendi; sendi, sent send

        

 280. þjótaþýtur; þaut, þutu, þotið rush, dash, whistle(blístra), sing

        

 281. keyrakeyri; keyrði, keyrt drive (aka)

        

 282. umlukja-lykur; -lukti, -lukt surround

        

 283. hunsabendi; benti, bent show, point to, beckon

        

 284. greiðaverður; varð, urðu, orðið to have to, become

        

 285. ryðjaræði; ræddi, rætt talk, discuss, speak

        

 286. klessaklessi; klessti, klesst smudge, smear

        

 287. eldaaði surprise mig undrar: I´m surprised -st: be surprised

        

 288. gægjastleigur; leigði, leigt rent

        

 289. hnipraaði cower

        

 290. skríðaskríður; skreið, skriðu, skriðið crawl, creep

        

 291. kveinaaði complain (klaga, kvarta)

        

 292. þýðagreiði; greiddi, greitt ACC: pay (borga, gjalda) DAT: comb - sér

        

 293. ljóstalýstur; laust, lustu, lostið hit, strike

        

 294. horfa áaði doubt

        

 295. tæmabæti; bætti, bætt ACC: improve, mend, repair, better (batna) DAT: - við: add

        

 296. gerageri; gerði, gert make, do (búa til) gerist/gerðist: happen/happened/ gera ráð fyrir: assume/ gera sér grein fyrir: realize, understand (átta sig á, það dettur í hug)/ - ekkert til: makes no difference, doesn´t matter

        

 297. hrópahrýtur; hraut, hrutu, hrotið snore

        

 298. þolaþoli; þoldi, þolað tolerate (afbera)

        

 299. afsakaaði Ö excuse

        

 300. batnaaði Ö collect

        

 301. fyrirmuna-tek; -tók, -tóku, -tekið take over

        

 302. hagaaði Ö behave

        

 303. rænaDAT ræni; rændi, rænt steal, rob

        

 304. labbaaði Ö walk slowly, saunter, stroll

        

 305. hræðahræðir; hræddi, hrætt frighten, intimidate

        

 306. hikaaði hesitate

        

 307. glamraaði Ö rattle

        

 308. ætlaaði intend

        

 309. kallaDAT aði rub out, bump off

        

 310. hrjótaaði sound (like), ring

        

 311. gapagapi Ö; gapti, gapað yawn

        

 312. storkastingur; stakk, stungu, stungið prick, sting stinga upp á: suggest

        

 313. hrindaaði refresh ones memory, go over in ones mind - upp (velta fyrir sér/virða fyrir sér--contemplate)

        

 314. lokaaði close, shut

        

 315. valdaDAT veldur Ö; olli, ollu, valdið cause, be the cause of

        

 316. munumun, munt, mun, munum, munuð, munu; (no past form) will/would

        

 317. þoraDAT aði goad, provoke

        

 318. kvartaaði Ö complain (klaga, kveina)

        

 319. hýsaaði ride a bike

        

 320. hjálpaaði shine, gleam

        

 321. hjólaaði ride a bike

        

 322. vísavæli; vældi, vælt whine

        

 323. fjötraDAT gýtur; gaut, gutu, gotið - augunum: look out of the corner of ones eye

        

 324. herðaherði; herti, hert harden, tighten

        

 325. skiptaDAT aði give back, return

        

 326. skoðaskýtur; skaut, skutu, skotið shoot - inn: interject/ - undan: hide/ skjótast/skautast: run/ran out quickly for so.th

        

 327. geymakeyri; keyrði, keyrt drive (aka)

        

 328. skerasker, skerð, sker; skar, skáru, skorið cut

        

 329. rennaDAT renni; renndi, rennt pour, let flow

        

 330. svarasker, skerð, sker; skar, skáru, skorið cut

        

 331. hugleiðaleiðir; leiddi, leitt lead by the hand

        

 332. þvaðraaði thank

        

 333. ljúgalýtur; laut, lutu, lotið bow, stoop

        

 334. megaber, berð, ber; bar, báru, borið bear - saman: compare/ - af: stand out

        

 335. gegnaDAT leyni; leyndi, leynt hide, conceal

        

 336. ýtaDAT ýtir; ýtti, ýtt push, shove

        

 337. slakaaði Ö collect

        

 338. vandaaði Ö do carefully

        

 339. segjasegir; sagði, sögðu, sagt say

        

 340. stansaaði Ö stand still, stop (stöðva/hætta)

        

 341. afhjúparýfur; rauf, rufu, rofið break open

        

 342. trúatrúi; trúði, trúað believe

        

 343. áttaaði - sig: collect ones thoughts/ - sig á: realize, understand (gera sér grein fyrir, það dettur í hug)

        

 344. hyljahylur; huldi, hulið hide, conceal (fela)

        

 345. lagaaði wash

        

 346. stingastígur; steig, stigu, stigið step, rise, increase (auka/vaxa)

        

 347. fjallaaði discuss, deal with - um

        

 348. hærahæri; hærði, hært move, stir

        

 349. rekaber, berð, ber; bar, báru, borið bear - saman: compare/ - af: stand out

        

 350. heimsækjasæki; sótti, sótt fetch

        

 351. dynjadey, deyrð, deyr; dó, dáið die

        

 352. afmyndaaði distort

        

 353. eltaeltur; elti, elt pursue, follow

        

 354. reynareyni; reyndi, reynt try

        

 355. blandaDAT aði blend, mix

        

 356. glansaaði Ö breathe -st: die

        

 357. hlýjaflytur; flutti, flutt move

        

 358. DAT aði deny, refuse

        

 359. raulaaði hum

        

 360. minnaman, manst; mundi, munað remember - eftir

        

 361. sveiflaaði resemble - til

        

 362. sjúgasýgur; saug, sugu, sogið suck

        

 363. dragaDAT aði Ö lose (týna)

        

 364. læðaDAT læði; læddi, láddu, lætt - út úr sér: say something furtively/ -st: sneak, prowl

        

 365. bannaDAT/ACC aði Ö forbid, prohibit (fyrirmuna)

        

 366. hvínahvíni; hvein, hvinu, hvinið whistle, screach

        

 367. malaaði Ö intensify, strengthen

        

 368. greinagreini; greindi, greint discern, make out (sjá/horfa)

        

 369. veiðaveiði; veiddi, veitt fish

        

 370. strjúkaDAT strýkur; strauk, struku, strokið stroke, caress -st við: brush against

        

 371. gjótaDAT gýtur; gaut, gutu, gotið - augunum: look out of the corner of ones eye

        

 372. mér fellur:I like

        

 373. svínaaði treat poorly - á: cut off in traffic

        

 374. kálavæli; vældi, vælt whine

        

 375. æfalæri; lærði, lært learn

        

 376. bíðaaði make

        

 377. sígahvíni; hvein, hvinu, hvinið whistle, screach

        

 378. munaman, manst; mundi, munað remember - eftir

        

 379. gætaGEN gæti; gætti, gæt take care of (passa)

        

 380. dveljadvelur; dvaldi, dvalið dwell, stay, remain

        

 381. skammaaði Ö scold

        

 382. mölvaDAT líki; líkti, líkt imitate, compare/ -st: resemble, look like

        

 383. refsaDAT aði punish

        

 384. mér líður vel/ill:DAT kveið, kviðu, kviðið be anxious or apprehensive - fyrir

        

 385. pissaaði love

        

 386. eyðaaði Ö bathe

        

 387. hellaDAT felur; fól, fólu, falið entrust

        

 388. langaDAT aði blend, mix

        

 389. eyðileggjaþegi; þagði, þögðu, þagað be silent

        

 390. faraDAT felur; fól, fólu, falið entrust

        

 391. laumalæri; lærði, lært learn

        

 392. ónáðaaði disturb, bother, trouble

        

 393. mig undrar:I´m surprised

        

 394. sleikjaDAT aði swing -st: vibrate, oscilate

        

 395. tengjabeygi; beygði, beygt bend - til: turn to left or right/ - sig: stoop

        

 396. leigjaleigur; leigði, leigt rent

        

 397. mælamæli(?); mælti, mæltt talk/ - með: recommend/ - gegn: oppose

        

 398. beygjaleggur; lagði, lögðu, lagt lay, put, build, park the car/ - sig fram: try ones hardest

        

 399. athugalýgur; laug, lugu, logið lie (tell an untruth)

        

 400. þrífaaði touch, feel

        

 401. skimaaði look out for - eftir

        

 402. mátaaði wander, ramble

        

 403. ávarpaaði Ö gleam

        

 404. lánaaði lend

        

 405. grínastjoke (-aðist)

        

 406. hröpaaði shout

        

 407. ljómahlýtur; hlaut, hlutu, hlotið get MUST (fá/ná)

        

 408. annaaði open

        

 409. mig minnir:I seem to remember

        

 410. klæðaDAT kveið, kviðu, kviðið be anxious or apprehensive - fyrir

        

 411. fyllaaði discuss, deal with - um

        

 412. sækjasæki; sótti, sótt fetch

        

 413. skilamæli(?); mælti, mæltt talk/ - með: recommend/ - gegn: oppose

        

 414. líkaaði please

        

 415. þerraaði dry

        

 416. eygjaeygi; eygði, eygt see, perceive

        

 417. vaknaaði Ö awaken

        

 418. efaaði doubt

        

 419. aðgætaaðgæti; aðgætti, aðgætt check, examine (skóða/prófa/rannsaka/gá)

        

 420. hangsagengur Ö; gekk, gengu, gengið go/ - í lið með: join u with so.one/ - ekki upp: doesn´t work/ - aftur á bak: walk backwards

        

 421. laugaDAT aði slip by -st: sneak

        

 422. ásetjaþekur; þakti, þakið cover

        

 423. tautaaði mumble

        

 424. sláslær; sló, slógu, slegið strike, hit -st: fight/ það sló mig: it struck me...

        

 425. reiknaaði reckon

        

 426. setjasetur; setti, settu, sett put, place -st upp: sit up

        

 427. leit meira að segja:leigur; leigði, leigt rent

        

 428. hendaaði Ö do carefully

        

 429. borðaaði eat

        

 430. æðaæði; æddi, ætt rush - af stað: rush away

        

 431. gnæfagefur; gaf, gáfu, gefið give -st upp: give up/- til kynna: explain/ - ekkert upp: not give any info out (láta ekkert uppi)

        

 432. gónagóni; góndi, gónt stare - á eftir: stare at

        

 433. heitales, lest, les; las, lásu, lesið read - upp: recite

        

 434. kyngjahyggur; hugði, hugað think, believe -st fyrir: intend, plan/ eftir á -: on second thought (athuga/telja)

        

 435. smakkaaði taste

        

 436. glottaaði knock unconscious

        

 437. skjálfaDAT skelli; skellti, skellt slam, slap

        

 438. breytaDAT breyti; breytti, breytt change -st: become different

        

 439. tilkynna-kynni; -kynnti, -kynnt announce

        

 440. faðmaaði Ö bathe

        

 441. vigtaaði weigh

        

 442. teygaaði reach, stretch

        

 443. spyrnaDAT aði kick

        

 444. njótaaði shine, gleam

        

 445. magnaaði Ö intensify, strengthen

        

 446. veifaDAT aði wave at

        

 447. fálmafylli; fyllti, fyllt fill

        

 448. lifalifi; lifði, lifað live, experience - af: survive

        

 449. þrýstaaði get things done

        

 450. spælavæli; vældi, vælt whine

        

 451. klóraACC/DAT aði scratch

        

 452. lýsahýsi; hýsti, hýst accommodate

        

 453. fitjaaði bring up

        

 454. steypagleypi; gleypti, gleypt gulp, swallow

        

 455. uppgötvaaði chain, bind

        

 456. hrifsaaði snatch, grab

        

 457. rotaaði knock unconscious

        

 458. hafaaði close, shut

        

 459. bakaaði Ö paralyze

        

 460. rekast á:bump into

        

 461. smellaskil; skildi, skildu, skilið understand, separate, divorce - eftir: leave behind

        

 462. roðnatreður; tróð, tróðu, troðið tred, trample - inní (traðka)

        

 463. hljótaþýtur; þaut, þutu, þotið rush, dash, whistle(blístra), sing

        

 464. baðaaði Ö bathe

        

 465. lækkaaði lower, decrease - flugið: descend

        

 466. skemmtaDAT i, velt roll - sér: roll over - fyrir sér: consider, deliberate/ - vöngum yfir: mull over, turn over in one´s mind

        

 467. lesalekur; lak láku, lekið leak, drip

        

 468. opnaaði understand (skilja) - í: understand something

        

 469. mér líður vel/ill út af:I feel good/bad about something

        

 470. dettaeltur; elti, elt pursue, follow

        

 471. frjósafrýs; fraus, frusu, frosið freeze

        

 472. spyrjaspyr, spyrð, spyr; spurði, spurt ask, question/ - þig að dalitlu: ask a question of

        

 473. strunsaaði ignore (horfa fram hjá)

        

 474. reisareisi; reisti, reist raise, build

        

 475. kremjakvelur; kvaldi, kvaldið kveljast/kvaldist: be in pain/was in pain

        

 476. beinaDAT beini; beindi, beint direct, aim

        

 477. missaaði giggle, chuckle

        

 478. gefagefur; gaf, gáfu, gefið give -st upp: give up/- til kynna: explain/ - ekkert upp: not give any info out (láta ekkert uppi)

        

 479. bjóðaDAT gýtur; gaut, gutu, gotið - augunum: look out of the corner of ones eye

        

 480. styttastytur; stytti, stytt shorten

        

 481. æpadæmi; dæmdi, dæmt judge, adjudicate, award

        

 482. liðaaði sway

        

 483. grobbaaði boast

        

 484. skellaDAT skelli; skellti, skellt slam, slap

        

 485. dæmafæri; færði, fært move

        

 486. upplifatelur; taldi, töldu, talið count ég tel að: I believe, my opinion is

        

 487. hlaupahleypur; hjlóp, hlupu, hlaupið run - á sig: make a mistake/það er ekki - að því: it´s not easy/ - við fót: run to keep up/ - brúninu: knit ones eyebrows, frown

        

 488. angraDAT aði Ö manage something -st: take care of

        

 489. hvæsahvæsi; hvæsti, hvæst hiss

        

 490. gjaldageldur; galt, guldu, goldið pay for (borga, greiða)

        

 491. hneigjahneigir; hneigði, hneigt bow (- sig) (lúta/beygja sig)

        

 492. smíðaaði sway

        

 493. dreymaACC/DAT drepur; drap, drápu, drepið kill -st: die

        

 494. leyfaaði GEN look for - að/ -st: try

        

 495. kláraACC/DAT sleit, slitu, slitið snap, break, wear out - sig af: break away from/ - frá: tear away from

        

 496. teiknaaði draw

        

 497. hlakkaaði Ö fix, repair (bæta), adjust, put in order, arrange

        

 498. hættafrétti; frétti, frétt learn, hear about

        

 499. kennaDAT aði - kolli: nod ones head

        

 500. losaaði use

        

 501. fellafelli; felldi, fellt fell (a tree), kill

        

 502. lamaaði Ö paralyze

        

 503. yfirtakasitur; sat, sátu setið sit - upp með: be stuck with

        

 504. stríðaDAT stríði; stríddi, strítt tease

        

 505. borgaaði pay (gjalda, greiða)

        

 506. gangaaði Ö do carefully

        

 507. varaaði Ö narta í nibble

        

 508. rótaDAT aði move - í: rummage through

        

 509. líðaDAT líður; leið, liðu, liðið float, pass (as time), progress mér líður vel/illt: I feel good/bad (in my body)/ mér líður vel/illt út af þessu: I feel good/bad about soth

        

 510. leiðaDAT líður; leið, liðu, liðið float, pass (as time), progress mér líður vel/illt: I feel good/bad (in my body)/ mér líður vel/illt út af þessu: I feel good/bad about soth

        

 511. myndaminni; minnti, minnt remind mig minnir: I seem to remember/minnst: recollect/minnst á: mention

        

 512. tístaDAT/ACC aði show, point out

        

 513. hverfaDAT hreyfir; hreyfði, hreyft move, stir (færa)

        

 514. heilsareisi; reisti, reist raise, build

        

 515. kannaminni; minnti, minnt remind mig minnir: I seem to remember/minnst: recollect/minnst á: mention

        

 516. drafaaði Ö mumble (muldra)

        

 517. ljúkaDAT lýkur; lauk, luku, lokið finish, close, bring to an end

        

 518. bókagóni; góndi, gónt stare - á eftir: stare at

        

 519. þrammaaði Ö rattle

        

 520. móðgaaði offend, insult

        

 521. dottaaði doze off (dottandi)

        

 522. stafaaði Ö spell - af: be caused by/þetta -ar af því að: the cause of this is that...

        

 523. hringjahringi; hringdi, hringt ring up, call

        

 524. fórnaDAT aði kick

        

 525. fiskaaði fish (veiða)

        

 526. andaDAT aði Ö manage something -st: take care of

        

 527. mig rámar:I have a vague recollection

        

 528. slítaACC/DAT sleit, slitu, slitið snap, break, wear out - sig af: break away from/ - frá: tear away from

        

 529. geispaveiti; veitti, veitt grant, offer

        

 530. veltavelur; valdi, völdum, valið choose

        

 531. finnakann, kannt, kann; kunni, kunnað (ACC) know kunna + noun: know how/ kunna + við + noun: like/ kunna + infinitive: know how to do/ kunna + á: know how to operate

        

 532. hitaaði heat up

        

 533. kafnakynni; kynnti, kynnt introduce someone to another

        

 534. dyljafylli; fyllti, fyllt fill

        

 535. undirbúaaði dare (þora)

        

 536. hristaDAT hreyfir; hreyfði, hreyft move, stir (færa)

        

 537. saknaaði ÖGEN miss (missa), regret

        

 538. kveikjaaði draw

        

 539. bæradæmi; dæmdi, dæmt judge, adjudicate, award

        

 540. raðaræ, rærð, rær ; reri, reru, róið - sig niður: calm oneself down

        

 541. dansaaði Ö dance

        

 542. halda áheldur Ö; hélt, héldu, haldið hold

        

 543. þvingaaði force, constrain - til

        

 544. grípadrífur; dreif, drifu, drifið hurry - sig: hurry up

        

 545. sofahefur Ö; hafði, höfðu, haft have subj: hafi, hefði

        

 546. hrasaaði Ö behave

        

 547. DAT ði, ð blame ég lái þér það ekki: I don´t blame you

        

 548. yrðayrði; yrti, yrt speak to someone - á:

        

 549. þekjaþoli; þoldi, þolað tolerate (afbera)

        

 550. sökkvaslekkur; slökkti, slökkt turn off

        

 551. færaDAT mæti; mætti, mætt meet (hitta), show up, appear

        

 552. verðaveiði; veiddi, veitt fish

        

 553. rámaDAT aði move - í: rummage through

        

 554. hreytaDAT aði praise

        

 555. sleppaDAT sleppi; sleppti, sleppt let go, release

        

 556. klagaaði Ö speak - við: talk with

        

 557. stillastilli; stillti, stillt calm - sér: restrain oneself/ -st: calm ones self down (roa sig niður)

        

 558. lyktaaði smell

        

 559. núanýr; neri, neru núið rub

        

 560. víkjaDAT víkur; vék, viku, vikið move, give way - sér undan: retreat

        

 561. læknaaði cure, heal

        

 562. mig langar:I want

        

 563. kostaaði cost

        

 564. baksaekur, ökum, aka; ók, ókum, ekið drive (keyra) ertu út að aka?

        

 565. kynnaÖ aði investigate (rannsaka, skoða) -st við: recognize

        

 566. kveljaDAT aði rub out, bump off