NAME

Question types


Start with


Question limit

of 154 available terms

Print test

154 True/False questions

 1. He knows what you're talking about; he has walked that walk many times beforeTá a fhios aige cad air a bhfuil tú ag caint; tá an siúl sin siúlta aige go minic cheana

        

 2. bendlúb, lúbadh, lúbtha

        

 3. They had made breakfast, but they hadn't made coffeeBhí bricfeasta déanta acu, ach ní raibh caifé déanta acu

        

 4. givetabhair, tabhairt, tugtha

        

 5. seek/askbris, briseadh, briste

        

 6. witherscríobh, scríobh, scríofa

        

 7. frighten/scareroinn, roinnt, roinnte

        

 8. eatith, ithe, ite

        

 9. I had washed my hands and sat down when he came inBhí mo lámha nite agam agus mé suite síos nuair a tháinig sé isteach

        

 10. agreeaontaigh, aontú, aontaithe

        

 11. attend, servegéill, géilleadh, géillte

        

 12. tie toceangail de, ceangailt, ceangailte

        

 13. sleepfeic, feiceáil, feicthe

        

 14. ......

        

 15. breaklúb, lúbadh, lúbtha

        

 16. catch/bear/bringbeir, breith, beirthe

        

 17. learnléigh, léamh, léite

        

 18. livesábháil, sábháilt, sábháilte

        

 19. promisegeall, gealladh, geallta

        

 20. wetfliuch, fliuchadh, fliuchta

        

 21. spilllíon, líonadh, líonta

        

 22. sell fordíol ar, díol, díolta

        

 23. losetar, teacht, tagtha

        

 24. hearléigh, léamh, léite

        

 25. Have they closed the store already?Tá an scéal sin inste aige dom chomh maith

        

 26. try/testbailigh, bailiú, bailithe

        

 27. increase/multiplytóg, tógáil, tógtha

        

 28. writescríobh, scríobh, scríofa

        

 29. filltit, titim, tite

        

 30. My parents have sold their house to Sean, but he hasn't paid for it yetTá a dtigh díolta ag mo thuismitheoirí le Seán, ach ní díolta aige as go fóill

        

 31. They had eaten dinner when we got there, but they hadn't eaten dessertTá an Spáinnis foghlamtha again, ach níl aon Ghaeilge foghlamtha againn i UM

        

 32. bebí, bheith

        

 33. crygoil, gol, golta

        

 34. needcoinnigh, coinneáilt, coinneáilte

        

 35. He has hit my car for the second time today and broken the lightTá mo charr buailte aige don dara huair inniu agus tá an solas briste aige

        

 36. arrange/settlefreastail, freastal, freastailte

        

 37. You have drank beer before; you're not afraid of it!Tá beoir ólta agat cheana; níl eagla ort roimhe

        

 38. He has told me that story as wellTá an scéal sin inste aige dom chomh maith

        

 39. praise/recommendcuir, cur, curtha

        

 40. jumprith, rith, rite

        

 41. understandtuig, tuiscint, tuigthe

        

 42. buyceannaigh, ceannach, ceannaithe

        

 43. I will have the house cleaned and the letter written by tomorrowBhí mo lámha nite agam agus mé suite síos nuair a tháinig sé isteach

        

 44. They had tied the bike to that rail, but it was gone when they came backBhí an rothar ceangailte den ráille acu, ach bhí sí imithe nuair a tháinig siad ar ais

        

 45. rememberfeic, feiceáil, feicthe

        

 46. lightmair, maireachtaint, martha

        

 47. look atiarr ar, iarraidh, iarrtha

        

 48. gotéigh, dul, dulta

        

 49. organizeeagraigh, eagrú, eagraithe

        

 50. He had woken up the house, but he has paid for itBhí an tigh dúisithe aige, ach tá díolta aige as

        

 51. calllíon, líonadh, líonta

        

 52. walkabair, rá, ráite

        

 53. answerfreagair, freagairt, freagartha

        

 54. protrude/stick outgob, gobadh, gobtha

        

 55. destroy/ruintriail, triail, trialta

        

 56. strikescríobh, scríobh, scríofa

        

 57. take offdúisigh, dúiseacht, dúisithe

        

 58. returnfill, filleadh, fillte

        

 59. He had come home and gone out again while I was at workBhí sé tagtha abhaile agus imithe amach arís fad a bhí mé ag obair

        

 60. We are satisfied, but we're not very happyBhíomar/bhí muid sásta, ach ní rabhamar ana shásta

        

 61. getfaigh, fáil, faighte

        

 62. Has she gotten money from her father before?Tá an scéal sin inste aige dom chomh maith

        

 63. washnigh, ní, nite

        

 64. climbdreap, dreapadh, dreaptha

        

 65. growfás, fás, fásta

        

 66. lay downleag, leagadh, leagtha

        

 67. closetar, teacht, tagtha

        

 68. agreetabhair, tabhairt, tugtha

        

 69. let/permitlig, ligint, ligthe

        

 70. speak todíol le, díol, díolta

        

 71. pull/drawiompaigh, iompú, iompaithe

        

 72. sit downsuigh, suí, suite

        

 73. hurtgortaigh, gortú, gortaithe

        

 74. stayfan, fanacht, fanta

        

 75. Has she answered any question today?aistrigh, aistriú, aistrithe

        

 76. He has said that before; I heard himTá sé sin ráite aige cheana; chuala mé é

        

 77. straightenbuail, bualadh, buailte

        

 78. think/considerordaigh, ordú, ordaithe

        

 79. runrith, rith, rite

        

 80. ask ofiarr ar, iarraidh, iarrtha

        

 81. changeathraigh, athrú, athraithe

        

 82. stretchbuail, bualadh, buailte

        

 83. collectglan, glanadh, glanta

        

 84. readléigh, léamh, léite

        

 85. attackionsaigh, ionsaí, ionsaithe

        

 86. pay fordíol as, díol, díolta

        

 87. sayabair, rá, ráite

        

 88. keepfliuch, fliuchadh, fliuchta

        

 89. listen toéist le, éisteacht, éiste

        

 90. followlean, leanúint, leanta

        

 91. dressordaigh, ordú, ordaithe

        

 92. You had taken off you clothes and gone to sleep when I got home last nightBhí an bia go léir ite agus an fíon ólta, mar sin tá gach duine [cách] imithe

        

 93. demandléigh, léamh, léite

        

 94. They had sent the money, like they said, but we hadn't yet received it by FridayBhí an siopa oscailte go luath agam dó, ach ní raibh sé tagtha faoi nóin

        

 95. She has listened to him talking about that before, but she's too lazy to do anythingTá éiste aici leis ag caint mar gheall air sin cheana, ach tá sí róleisciúil chun rud a dhéanamh mar gheall air

        

 96. explainimir, imirt, imeartha

        

 97. Have they given you any money to buy food?An bhfuil airgead faigthe óna hathair aici cheana

        

 98. escapetar, teacht, tagtha

        

 99. ask for infofiafraigh de, fiafraí, fiafraithe

        

 100. I have seen the movie, but ye haven't seen it yetBhíomar/bhí muid sásta, ach ní rabhamar ana shásta

        

 101. return/wrapéirigh, éirí, éirithe

        

 102. orderordaigh, ordú, ordaithe

        

 103. gofás, fás, fásta

        

 104. divide/sharescanraigh, scanrú, scanraithe

        

 105. killtabhair, tabhairt, tugtha

        

 106. get upfág, fágáil, fágtha

        

 107. annoycráigh, crá, cráite

        

 108. playabair, rá, ráite

        

 109. seefeic, feiceáil, feicthe

        

 110. reveal, publishlabhair le, labhairt, labhartha

        

 111. do/makedéan, déanamh, déanta

        

 112. We have learned Spanish, but we haven't learned any Irish at UMTá an scannán feicthe agam, ach níl sé feicthe agaibh fós

        

 113. showtaispeáin, taispeáint, taispeánta

        

 114. drinkbris, briseadh, briste

        

 115. All the food has been eaten and the wine drank, so everybody has leftAn bhfuil aon airgead tugtha acu duit chun bia a cheannach?

        

 116. sell todíol le, díol, díolta

        

 117. fallat, at, ataithe

        

 118. carryiompair, iompar, iompartha

        

 119. beginfoghlaim, foghlaim, foghlamtha

        

 120. wake upcoinnigh, coinneáilt, coinneáilte

        

 121. fitith, ithe, ite

        

 122. forgivemaith, maitheamh, maite

        

 123. move, transfer, translatesocraigh, socrú, socraithe

        

 124. decorate/adornglan, glanadh, glanta

        

 125. put/sendlúb, lúbadh, lúbtha

        

 126. cleanglan, glanadh, glanta

        

 127. spreadbris, briseadh, briste

        

 128. We have run that race many times beforeTá an rás sin rite againn go minic cheana

        

 129. I had opened the store early for him, but he hadn't yet arrived by noonTá an scannán feicthe agam, ach níl sé feicthe agaibh fós

        

 130. openoscail, oscailt, oscailte

        

 131. throw/spend/wearcaith, caitheamh, caite

        

 132. move/warmfoghlaim, foghlaim, foghlamtha

        

 133. cometar, teacht, tagtha

        

 134. assess/adjudicateéalaigh, éalú, éalaithe

        

 135. We have bought the big green house from her fatherAn bhfuil airgead faigthe óna hathair aici cheana

        

 136. lie downluigh, luí, luite

        

 137. savesábháil, sábháilt, sábháilte

        

 138. satisfysásaigh, sásamh, sásta

        

 139. take/buildbain de, baint, bainte

        

 140. avoidseachain, seachaint, seachanta

        

 141. press/crushbrúigh, brú, brúite

        

 142. leavefág, fágáil, fágtha

        

 143. keep/holdlorg, lorg, lorgtha

        

 144. loose[n]/shootcaill, cailliúnt, caillte

        

 145. The boys were laid out on the ground sleepingBhí na buachaillí luite amach ina gcodladh ar an urlár

        

 146. We have heard that beforefoilsigh, foilsiú, foilsithe

        

 147. yield, submitgéill, géilleadh, géillte

        

 148. strengthendírigh, díriú, dírithe

        

 149. swing/swayfan, fanacht, fanta

        

 150. turniompaigh, iompú, iompaithe

        

 151. swellat, at, ataithe

        

 152. tell toinis do, insint, inste

        

 153. He had collected all the money from them by TuesdayBhí an tigh dúisithe aige, ach tá díolta aige as

        

 154. count/reckon/figurescanraigh, scanrú, scanraithe