NAME

Question types


Start with


Question limit

of 111 available terms

Print test

111 True/False questions

 1. áiléarbicycle

        

 2. Éistim le ceolI listen to music

        

 3. de ghnáthdinner

        

 4. an AoineFriday

        

 5. lónlunch

        

 6. an ChéadaoinWednesday

        

 7. a deich a chlogseven oclock

        

 8. ceathrú chunusually

        

 9. Téim ag snámhI go swimming

        

 10. teas lárnachcentral heating

        

 11. a naoi a chlogone oclock

        

 12. sos taecoffee break

        

 13. ar maidintrain

        

 14. thuas staighreupstairs

        

 15. sornbus

        

 16. tráthnónaapartment

        

 17. leabalunch

        

 18. an doras tosaighthe front door

        

 19. leadóga bed

        

 20. a seacht a chlogseven oclock

        

 21. oifigoffice

        

 22. fuinneogwindow

        

 23. uaireantasometimes

        

 24. ag / meán laeTuesday

        

 25. snagcheolpop music

        

 26. san oícheFriday

        

 27. Tá sé san eastát nua sinIt's in the centre of town

        

 28. cistinkitchen

        

 29. a dó dhéag a chlogeleven oclock

        

 30. Tá sé ar imeall na cathrachIt's on the edge of town

        

 31. peil GhaelachGaelic football

        

 32. Tá sé i lár an bhaileIt's on the edge of town

        

 33. cófrapress

        

 34. a haon a cholgone oclock

        

 35. cathaoirchair

        

 36. rotharchair

        

 37. ceathrú tar éisa quarter past

        

 38. spórtlunch

        

 39. ceolmusic

        

 40. meán oíchehurling

        

 41. Imrím peilI play tennis

        

 42. Téim go dtí an teach tábhairneI go to the cinema

        

 43. anois is aríscoffee break

        

 44. sos caifecoffee break

        

 45. bordbus

        

 46. amhránMOnday

        

 47. staighrework

        

 48. hallahall

        

 49. bricfeastasometimes

        

 50. Tá sé faoin tuathI go running

        

 51. obairoffice

        

 52. leathuair tar éishalf past

        

 53. a hocht a chlogseven oclock

        

 54. tolgcouch

        

 55. seisiún ceoilmusic session

        

 56. ceolchoirmconcert

        

 57. a cúig a chlogeight oclock

        

 58. An MháirtTuesday

        

 59. teach dhá stóra detached house

        

 60. a sé a chlogtwo oclock

        

 61. scannánsong

        

 62. cuisneoirwindow

        

 63. teach sraitheupstairs

        

 64. drámasport

        

 65. a dó a cholgthree oclock

        

 66. iománaíochtmidnight

        

 67. íoslachMOnday

        

 68. Téim ag rithin the morning

        

 69. sacarcooker

        

 70. Tá sé ar imeall an bhaileIt's in that new estate

        

 71. Féachaim ar an teilifísI listen to the raio

        

 72. go minicFriday

        

 73. amharclanntheater

        

 74. dinnéardinner

        

 75. seomra suísitting room

        

 76. seomra folcthasitting room

        

 77. a haon déag a chlogeleven oclock

        

 78. rac-cheolpop music

        

 79. pictiúrlanncinema

        

 80. An LuanMOnday

        

 81. cispheilkitchen

        

 82. leithreastoilet

        

 83. ceol tuaithecountry music

        

 84. galfsoccer

        

 85. cathaoir uilleachcentral heating

        

 86. teach tábhairnecentral heating

        

 87. Tá sé i lár na cathrachIt's in the city centre

        

 88. teach leathscoitea detached house

        

 89. Éistim leis an raidióI listen to the raio

        

 90. popcheolpop music

        

 91. árasánapartment

        

 92. bustable

        

 93. ceol tírefolk music

        

 94. thíos staighreupstairs

        

 95. i gcónaíalways

        

 96. seomra codlatabedroom

        

 97. an Déardaointwo oclock

        

 98. a trí a cholgtwo oclock

        

 99. traeintrain

        

 100. Imrím leadógI play peil

        

 101. a ceathair a chlogseven oclock

        

 102. rugbaía bed

        

 103. dorasbicycle

        

 104. an SatharnSaturday

        

 105. eastát tithiochtacentral heating

        

 106. an DomhanachTuesday

        

 107. Téim go dtí an phictiúrlannI go to the pub

        

 108. teach scoitea terraced house

        

 109. reoiteoirfreezer

        

 110. ceol traidisiúntacountry music

        

 111. an doras cúilThursday