NAME

Question types


Start with


Question limit

of 6 available terms

Print test

6 True/False questions

 1. Caithfear a admháil go bhfuil neart fadhbanna timpeall na háite, cuirim i gcás, fadhb an bhruscair, truailliú na timpeallachta, fadhb na ndrugaí, fadhb an óil, agus fadhb na dífhostaíochtaTo tell the truth, Im in two minds about that.

        

 2. Tá an rialtas ag iarraidh leigheas a chur ar an scéal lá i ndiaidh lae, seachtain i ndiaidh seachtaine, bliain i ndiaidh bliana ach ta bealach fada le dul fós, i mo thuairim.As it is said, time will tell and a good start is half the work

        

 3. Mar a deirtear, is maith an scéalaí an aimsir agus tús maith leath na hoibreTo tell the truth, Im in two minds about that.

        

 4. Cothaíonn spórt féinmhúinín agus féinmheas, mothaíonn tú ar fheabhas tar éis cleachtadh coirp a dhéanamh. Foghlaimítear scileanna atá tábhachtach don saol, mar shampla scileanna sóisialta agus a bheith ag comhoibriú lena chéileTo tell the truth, Im in two minds about that.

        

 5. Chun an fhírinne a rá, táim idir dhá chomhairle faoi sinTo tell the truth, Im in two minds about that.

        

 6. Ina theannta sin, tá fadhbanna ann chomh maith le hiompar frithshóisialta, le gadaíocht carranna, le bradmharcaíocht, le torann agus leis na comharsanaThere are problems as well with the stealing of cars, with joy riding, with noise and with the neighbours