NAME

Question types


Start with


Question limit

of 19 available terms

Print test

19 Matching questions

 1. Download
 2. Podcast
 3. Computer
 4. Internet
 5. Phone
 6. Screen
 7. Memory card/usb stick
 8. Surfing the internet
 9. Hardware
 10. Laptop
 11. Broadband
 12. Email
 13. Software
 14. Website
 15. Going online
 16. Dvd
 17. Email address
 18. Cd
 19. Text message
 1. a Dlúthfhíseán
 2. b Láithreán greasáin/saíonh idirlín
 3. c Ag scimeáil ar an idirlíon
 4. d Scáileán
 5. e Ríomhaire
 6. f Dláthdhíoscaí
 7. g Full ar líne
 8. h Podchraoladh
 9. i An tldirlíon
 10. j Íoslódáil
 11. k Leathanbhanda
 12. l Seoladh ríomhphost
 13. m Ríomhphost
 14. n Méaróg cuimhne
 15. o Bogearraí
 16. p Théacsteach taireach
 17. q Crua earraí
 18. r Ríomhaire glùine
 19. s Fón póca