NAME

Question types


Start with


Question limit

of 25 available terms

Print test

25 Matching questions

 1. Doubtful
 2. Uncertainty
 3. Lad
 4. Pear
 5. Hug
 6. To slip/slide
 7. Developed countries
 8. To make certain of/to confirm
 9. To worry someone
 10. I would love everything to be as easy as that.
 11. It is the nature of
 12. To entreat
 13. Bad habits
 14. To omit
 15. What should be there
 16. Inspector
 17. Clear understanding
 18. To submit/comply
 19. To mention
 20. Go easy
 21. To make sense of
 22. The big question of life
 23. Lunch box
 24. Putting on weight
 25. To do one's best
 1. a Bain + adhmad + as
 2. b Barróg
 3. c Piorra
 4. d Céist mór an tsaoil
 5. e Amhrasach
 6. f Leaid
 7. g Éiginnteacht
 8. h Sleamhaigh
 9. i Go réidh + le
 10. j Cigire
 11. k Tíortha forbartha
 12. l Is dual + do + subject
 13. m Impigh
 14. n Géill
 15. o Ag dó na geirbe +ag
 16. p Ba bhréa liom dá mbeadh chuile shórt chomh héasca céanna
 17. q Bosca lóin
 18. r Céard ba cheart a chur ann
 19. s A lua
 20. t Déan + ar + dícheall
 21. u Cinntigh
 22. v Drochnósanna
 23. w A fhagáil ar lár
 24. x Ag titim chun feola
 25. y Tuiscint ghrinn