NAME

Question types


Start with


Question limit

of 25 available terms

Print test

25 True/False questions

 1. Tuiscint ghrinnTo make certain of/to confirm

        

 2. A luaPear

        

 3. CinntighTo make certain of/to confirm

        

 4. Bain + adhmad + asGo easy

        

 5. Ag titim chun feolaGo easy

        

 6. DrochnósannaDoubtful

        

 7. Is dual + do + subjectIt is the nature of

        

 8. Bosca lóinLunch box

        

 9. LeaidLad

        

 10. Tíortha forbarthaDoubtful

        

 11. SleamhaighTo slip/slide

        

 12. AmhrasachPear

        

 13. BarrógTo mention

        

 14. A fhagáil ar lárTo omit

        

 15. GéillTo entreat

        

 16. Déan + ar + dícheallTo make sense of

        

 17. CigirePear

        

 18. Ba bhréa liom dá mbeadh chuile shórt chomh héasca céannaI would love everything to be as easy as that.

        

 19. Céard ba cheart a chur annWhat should be there

        

 20. PiorraPear

        

 21. Céist mór an tsaoilUncertainty

        

 22. ÉiginnteachtUncertainty

        

 23. Go réidh + leGo easy

        

 24. Ag dó na geirbe +agTo worry someone

        

 25. ImpighTo make certain of/to confirm