NAME

Question types


Start with


Question limit

of 27 available terms

Print test

27 Matching questions

 1. on me
 2. (groo-ig) hair
 3. Saturday
 4. there is
 5. on him
 6. on us
 7. Tuesday
 8. on her
 9. on ye
 10. Thursday
 11. witch
 12. swarthy, colour-wise on her face
 13. Monday
 14. axe
 15. hat
 16. Wednesday
 17. Goblin
 18. (fee a sow-g) beard
 19. pumkeen, pumpkin
 20. on you
 21. on them
 22. clothes
 23. Friday
 24. Shirt
 25. nose
 26. Sunday
 27. (a-eeg) face
 1. a oraibh
 2. b éadaí
 3. c an luan
 4. d An Déardaoin
 5. e Srón
 6. f hata
 7. g puimcín
 8. h gruaig
 9. i orainn
 10. j An Chéadaoin
 11. k tua
 12. l púca
 13. m Orm
 14. n An Satharn
 15. o ort
 16. p crón
 17. q An Domhnach
 18. r cailleach mhallaithe
 19. s féasóg
 20. t léine
 21. u uirthi
 22. v An Mháirt
 23. w
 24. x orthu
 25. y aghaidh
 26. z air
 27. aa An Aoine