NAME

Question types


Start with


Question limit

of 22 available terms

Print test

22 Matching questions

 1. He will give
 2. He will go
 3. He comes
 4. He will seee
 5. He will eat
 6. He hears
 7. He see
 8. He will hear
 9. He catches
 10. He eats
 11. He will say
 12. He will get
 13. He is
 14. He will catch
 15. He says
 16. He will be
 17. He will come
 18. He gives
 19. He gets
 20. He makes
 21. He goes
 22. He will make
 1. a Beireann sé
 2. b Déanann sé
 3. c Rachaidh sé
 4. d Béarfaidh sé
 5. e Tagann sé
 6. f Tá se
 7. g Tabharfaidh sé
 8. h Téann sé
 9. i Feicfidh sé
 10. j Faigheann sé
 11. k Beidh sé
 12. l Cloisfidh sé
 13. m Déarfaidh sé
 14. n Feiceann sé
 15. o Deir sé
 16. p Gheobhaidh
 17. q Itheann sé
 18. r Iosfaidh sé
 19. s Tugann sé
 20. t Tiocfaidh sé
 21. u Cloiseann sé
 22. v Déanfaidh sé