NAME

Question types


Start with


Question limit

of 25 available terms

Print test

25 Matching questions

 1. art is fun
 2. i dont like geography because im not bgood at it
 3. what is classical studies
 4. In computer class we type
 5. Our school doesnt do metalwork
 6. i dont like irish because its boring
 7. i like engish because it is easy
 8. i dont do home ec
 9. i enjoy science
 10. i dont like maths because its hard
 11. The world of technology
 12. In maths we do technical graphs
 13. In greece they used to speak ancient Greek
 14. i dont like business because the teacher doesnt explain things
 15. i like geramn because im good at langueges
 16. Environmental and social studies
 17. i like pe because im good at it
 18. i like the sound of spanish
 19. i dont do italain
 20. Our school doesnt do wood work
 21. i like music because its intereresting
 22. The church used to speak Latin
 23. i like cspe because its interesting
 24. do you like history
 25. i dont do french
 1. a An domhan na teicneolaíochta
 2. b Eolas imshaoil adds deoneolas
 3. c is fuath liom staidéar gnó már ní mhíníonn an múinteoir rudaí
 4. d ní dhéanaim fraincis
 5. e is maith liom ceal mar tá sé suimiúil
 6. f I rang ríomhaireachta cineál againn
 7. g is maith liom an fhuiam spáinnis
 8. h Ní ár scoil a dhéanamh adhmad obair
 9. i ní dhéanaim tíos
 10. j ní maith liom mata mar tá sé dheacair
 11. k An séipéal a úsáidtear chun labhairt làidin
 12. l is maith liom corpoideachas már tá mé maith aici
 13. m cad é léann clasaiceach
 14. n Tá ealaín spraoi
 15. o I Ghréig labhraíonn siad Sean ghrèigis
 16. p ní dheanaim iodáilis
 17. q I matamaitic a dhéanann muid graphic theicniùil
 18. r i taitneamh a bhaint as eolaíocht
 19. s is maith liom ossp már ta sé suimiúil
 20. t is maith liom bearla mar tá se easca
 21. u ar maith leat stair?
 22. v Ní ár scoil a dhéanamh miotaòireacht
 23. w is fuath liom tíreeolaíocht már nílim go maith aici
 24. x is maith liom gearmáinis már táim go maith ag teangacha
 25. y ní maith liom gaeilge mar ta sé leadranach