NAME

Question types


Start with


Question limit

of 20 available terms

Print test

20 Matching questions

 1. ...

 2. ...

 3. ...
 1. a sméar gorm
 2. b úll
 3. c sútha talún
 4. d piorra
 5. e cillí
 6. f cnó cócó
 7. g fíonchaor
 8. h spionáiste
 9. i muisiriún
 10. j prátaí
 11. k meacain bhána
 12. l aol
 13. m clog piobair
 14. n líomóid
 15. o tornapa
 16. p mangó
 17. q torthaí passon
 18. r sú craobh
 19. s orastia
 20. t cairéad