NAME

Question types


Start with


Question limit

of 72 available terms

Print test

70 Matching questions

 1. to be drunk (consumed) (ng)
 2. to be killed (ng)
 3. to be opened (kr)
 4. to be shot with a dart from a blowpipe
 5. to be read (ng)
 6. feelings
 7. a loan (kr)
 8. indeed
 9. to be killed (kr)
 10. to be carried off
 11. helmet
 12. to be taken away, brought
 13. to be calmed down
 14. beggar
 15. to be paid (kr)
 16. a drink
 17. to be read
 18. to be asked
 19. to be paid (ng)
 20. to be taken, bought
 21. mosquito
 22. to act discourteously
 23. to be received
 24. to be requested (ki)
 25. to be fetched (ng)
 26. dare
 27. why don't you
 28. what can you expect
 29. to be made
 30. to kill something (ng)
 31. to be requested (ng)
 32. victim
 33. to have an affair
 34. door (ng)
 35. by
 36. to press your attentions on someone
 37. door (kr)
 38. don't need to (kr)
 39. money
 40. to be invited (ng)
 41. patient, long suffering
 42. and that goes for...too
 43. to be blamed
 44. to be used, worn (ng)
 45. behaviour
 46. food (ng)
 47. to open something (kr)
 48. to be compared
 49. to kill something
 50. loan (ng)
 51. ashamed, shy
 52. to be fetched (kr)
 53. mouth stupidly hanging open
 54. invite
 55. to dither around
 56. to used, worn (kr)
 57. a monkey
 58. to be ordered (kr)
 59. to be served
 60. to be subjected to unwelcome attention
 61. to be opened (ng)
 62. to be bought (kr)
 63. quickly
 64. to be chosen
 65. to be written (ng)
 66. to be drunk (kr)
 67. heart
 68. to act immorally
 69. to be written (kr)
 70. grand hall
 1. a ditampa
 2. b dipun asta
 3. c mbikak
 4. d isin
 5. e dipun pundhut
 6. f diwaca
 7. g dhasar
 8. h dipun serat
 9. i penggalih
 10. j kori
 11. k dipun sarehaken
 12. l unjukan
 13. m lemut
 14. n mejahi
 15. o bale
 16. p dipun pesen
 17. q dipun ajak
 18. r dipun tumbas
 19. s murang tata
 20. t ditulup
 21. u sabar
 22. v lawang
 23. w maju-mundur
 24. x boten sisah
 25. y ditulis
 26. z arta
 27. aa panci
 28. ab dipun waos
 29. ac dijaluk
 30. ad dijupuk
 31. ae dipun plajengaken
 32. af sambutan
 33. ag utang
 34. ah dipun bikak
 35. ai slewengan
 36. aj wani
 37. ak mbok
 38. al dibukak
 39. am dipun suwun
 40. an diaturi
 41. ao dibayar
 42. ap ngganggu
 43. aq dipun lepataken
 44. ar mateni
 45. as dipun ganggu
 46. at kere
 47. au dienggo
 48. av dipun angge
 49. aw dipun damel
 50. ax planga-plango
 51. ay dipun pejahi
 52. az kurban
 53. ba diombe
 54. bb dipun tandhingaken
 55. bc dipun unjuk
 56. bd helm
 57. be aturi
 58. bf dening
 59. bg ati
 60. bh dipun pendhet
 61. bi dipun pilih
 62. bj dipun bayar
 63. bk dicaosake
 64. bl kelakuwan
 65. bm panganan
 66. bn nranyak
 67. bo semanten ugi
 68. bp ndang
 69. bq dipateni
 70. br kethek